Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Akta administracyjne dla aplikantów

Opracowanie zawierające propozycje rozwiązań dotychczasowych zadań egzaminacyjnych, państwowych egzaminów zawodowych na aplikacji adwokackiej oraz radcowskiej w latach 2009-2015.

więcej

Autorzy: Kinga Uryga, Paulina Mielcarek, Agnieszka Stec,
Seria:  Aplikacje Prawnicze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2015 r.
Kod: NEX-0007:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Część I
UWAGI OGÓLNE


A. Konstrukcja skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 13
Komentarz do wzoru skargi | str. 14
1. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądów administracyjnych w świetle art. 13 § 1 i 2 p.p.s.a. | str. 15
2. Tryb pośredniego wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 54 § 1 p.p.s.a.) | str. 16
3. Wyczerpanie środków zaskarżenia jako przesłanka prawidłowego wniesienia skargi. Termin do wniesienia skargi | str. 16
4. Strony postępowania toczącego się przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz legitymacja do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Analiza treści art. 32 i 50 p.p.s.a. | str. 18
5. Reprezentacja strony przez pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego, kuratora, opiekuna, doradcę tymczasowego. Katalog podmiotów, które mogą być pełnomocnikami | str. 20
6. Oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników | str. 21
7. Oznaczenie rodzaju składanego przez stronę pisma | str. 21
8. Osnowa wniosku lub oświadczenia | str. 22
9. Podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika | str. 22
10. Załączniki | str. 23
11. Oznaczenie przedmiotu sprawy | str. 23
12. Wartość przedmiotu zaskarżenia oraz ustalenie wysokości opłaty tytułem wnoszonej skargi | str. 24
13. Sygnatura akt | str. 24
14. Dokument pełnomocnictwa w świetle regulacji zawartej w art. 37 p.p.s.a. | str. 24
15. Odpisy | str. 26
16. Wskazanie zaskarżonego aktu administracyjnego (substrat zaskarżenia) | str. 26
17. Dokładne oznaczenie organu | str. 29
18. Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego | str. 30
18.1. Zakres zaskarżenia | str. 30
18.2. Zarzuty skargi | str. 30
19. Wnioski skargi | str. 38
19.1. Żądanie skargi | str. 38
19.2. Żądanie zwrotu kosztów postępowania | str. 40
20. Inne żądania i wnioski skarżącego | str. 41
20.1. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności | str. 41
20.2. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym | str. 42
20.3. Wniosek o przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego | str. 42
21. Przytoczenie motywów skargi | str. 43

B. Konstrukcja skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 44
Komentarz do wzoru skargi kasacyjnej | str. 46
1. Przedmiot zaskarżenia | str. 46
2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 47
3. Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej | str. 48
4. Katalog podmiotów uprawnionych do sporządzenia skargi kasacyjnej | str. 49
5. Wymogi formalne skargi kasacyjnej | str. 50
6. Podstawy kasacyjne | str. 52
7. Cofnięcie skargi kasacyjnej | str. 56
8. Wnioski skarżącego | str. 56
9. Koszty postępowania kasacyjnego | str. 57

Część II
KAZUSY AUTORSKIE


Kazus 1. Renta planistyczna | str. 59
1. Stan faktyczny | str. 59
2. Proponowane rozwiązanie | str. 61
3. Komentarz | str. 67

Kazus 2. Odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną | str. 72
1. Stan faktyczny | str. 72
2. Proponowane rozwiązanie | str. 73
3. Komentarz | str. 79

Kazus 3. Samowola budowlana | str. 82
1. Stan faktyczny | str. 82
2. Proponowane rozwiązanie | str. 83
3. Komentarz | str. 89

Kazus 4. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości | str. 92
1. Stan faktyczny | str. 92
2. Proponowane rozwiązanie | str. 95
3. Komentarz | str. 99

Kazus 5. Podatki lokalne: podatek od nieruchomości i podatek leśny | str. 107
1. Stan faktyczny | str. 107
2. Proponowane rozwiązanie | str. 109
3. Komentarz | str. 118

Kazus 6. Podatek akcyzowy - wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu | str. 124
1. Stan faktyczny | str. 124
2. Proponowane rozwiązanie | str. 126
3. Komentarz | str. 135

Kazus 7. Wyczerpanie środków zaskarżenia. Zaskarżanie uchwał (zarządzeń) organów jednostek samorządu terytorialnego | str. 142
1. Stan faktyczny | str. 142
2. Proponowane rozwiązanie | str. 143
3. Komentarz | str. 147

Kazus 8. Prawo telekomunikacyjne. Wymagania poprawnie sporządzonego uzasadnienia wyroku sądu administracyjnego | str. 154
1. Stan faktyczny | str. 154
2. Proponowane rozwiązanie | str. 157
3. Komentarz | str. 162

Kazus 9. Prawo telekomunikacyjne: skarga na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej | str. 163
1. Stan faktyczny | str. 163
2. Proponowane rozwiązanie | str. 165
3. Komentarz | str. 169

Kazus 10. Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia | str. 173
1. Stan faktyczny | str. 173
2. Proponowane rozwiązanie | str. 174
3. Komentarz | str. 179

Kazus 11. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy - utrata statusu bezrobotnego | str. 181
1. Stan faktyczny | str. 181
2. Proponowane rozwiązanie | str. 184
3. Komentarz | str. 190

Kazus 12. Dostęp do informacji publicznej - bezczynność podmiotu zobowiązanego | str. 195
1. Stan faktyczny | str. 195
2. Proponowane rozwiązanie | str. 195
3. Komentarz | str. 202

Kazus 13. Dostęp do informacji publicznej - odmowa udostępnienia informacji publicznej | str. 217
1. Stan faktyczny | str. 217
2. Proponowane rozwiązanie | str. 217
3. Komentarz | str. 221

Część III
KAZUSY MINISTERIALNE


A. Egzaminy adwokackie 2009-2015 | str. 225
1. Egzamin adwokacki 2009 | str. 225
2. Egzamin adwokacki 2010 | str. 235
3. Egzamin adwokacki 2011 | str. 243
4. Egzamin adwokacki 2012 | str. 259
5. Egzamin adwokacki 2013 | str. 276
6. Egzamin adwokacki 2014 | str. 291
7. Egzamin adwokacki 2015 | str. 301

B. Egzaminy radcowskie 2009-2015 | str. 316
1. Egzamin radcowski 2009 | str. 316
2. Egzamin radcowski 2010 | str. 325
3. Egzamin radcowski 2011 | str. 335
4. Egzamin radcowski 2012 | str. 350
5. Egzamin radcowski 2013 | str. 368
6. Egzamin radcowski 2014 | str. 383
7. Egzamin radcowski 2015 | str. 397

Bibliografia | str. 411

Ukryj

Opis:

Akta administracyjne dla aplikantów to opracowanie zawierające propozycje rozwiązań dotychczasowych zadań egzaminacyjnych, państwowych egzaminów zawodowych na aplikacji adwokackiej oraz radcowskiej w latach 2009 - 2015. Każde z zadań opatrzone jest komentarzem, wyjaśniającym poruszane zagadnienia prawne, wzbogaconym o aktualne orzecznictwo sądowe, jak i rozważania przedstawicieli doktryny. Zbiór prezentuje także kilkanaście kazusów autorskich obejmujących ciekawe i istotne problemy prawne.

Dodatkowo w publikacji omówiono wymogi formalne skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego i zasady ich wnoszenia.

Opracowanie zostało stworzone z myślą przede wszystkim o aplikantach adwokackich i radcowskich przygotowujących się do ostatniego egzaminu - egzaminu zawodowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9728-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 412
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: NEX-0007:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów