Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2. Własność i inne prawa rzeczowe

W publikacji szczegółowo omówiono przepisy zamieszczone w księdze drugiej kodeksu cywilnego (art. 126-352) oraz przepisy zawarte w pozakodeksowych ustawach szczególnych normujące prawo własności i inne formy korzystania z rzeczy.

więcej

Autorzy: Grzegorz Rudnicki, Stanisław Rudnicki, Jolanta Rudnicka, Jacek Gudowski (red. naukowy),
Seria:  Duże Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10 marca 2016 r.
Kod: NEX-0106:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Przedmowa | str. 15

Od Autorów | str. 17

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) | str. 19

Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe | str. 21

Tytuł I. Własność | str. 21
Dział I. Przepisy ogólne | str. 29
Dział II. Treść i wykonywanie własności | str. 47
Dział III. Nabycie i utrata własności | str. 186
Rozdział I. Przeniesienie własności | str. 186
Rozdział II. Zasiedzenie | str. 282
Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności | str. 357
Dział IV. Współwłasność | str. 378
Dział V. Ochrona własności | str. 507

Tytuł II. Użytkowanie wieczyste | str. 598

Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone | str. 660
Dział I. Przepisy ogólne | str. 663
Dział II. Użytkowanie | str. 688
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 688
Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne | str. 702
Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne | str. 705
Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania | str. 710
Dział III. Służebności | str. 716
Rozdział I. Służebności gruntowe | str. 716
Rozdział II. Służebności osobiste | str. 744
Rozdział III. Służebność przesyłu | str. 751
Dział IV. Zastaw | str. 762
Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych | str. 762
Rozdział II. Zastaw na prawach | str. 776

Tytuł IV. Posiadanie | str. 783

Bibliografia | str. 827

Skorowidz | str. 853

Ukryj

Opis:

Jacek Gudowski, redaktor naukowy publikacji, jest sędzią Sądu Najwyższego, znanym prawnikiem cywilistą, autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego.
Stanisław Rudnicki był znanym prawnikiem cywilistą, sędzią Sądu Najwyższego.
Grzegorz Rudnicki jest adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, inwestycji infrastrukturalnych, partnerstwa publiczno-prywatnego.
Jolanta Rudnicka jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wcześniej jako sędzia sądu powszechnego orzekała w sprawach cywilnych, a następnie jako adwokat prowadziła praktykę głównie z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.
Komentarz do Kodeksu cywilnego składa się z czterech tomów, odpowiadających systematyce Kodeksu cywilnego. W tomie II Własność i inne prawa rzeczowe szczegółowo omówiono przepisy zamieszczone w księdze drugiej Kodeksu cywilnego (art. 126–352) normujące prawo własności i inne formy korzystania z rzeczy. Obecne wydanie zostało uzupełnione i uaktualnione.
Publikacja kontynuuje bogate tradycje komentarza wydawanego od 1995 r. o ugruntowanej pozycji na rynku i cieszącego się ogromnym powodzeniem u Czytelników. Stanowi wzorzec klasycznego komentarza, który w sposób harmonijny łączy głęboką wiedzę prawniczą z doświadczeniami praktyki. Koncentruje się na rzeczowych wskazówkach praktycznych, podbudowanych dogmatycznie i wspieranych przykładami czerpanymi z judykatury Sądu Najwyższego i niekiedy innych sądów. Zawiera obszerne wykazy piśmiennictwa i skorowidze alfabetyczno-rzeczowe.
Komentarz jest skierowany do wszystkich prawników; sędziów wszystkich sądów, powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników pa-tentowych, prokuratorów, referendarzy sądowych, komorników, doradców podatkowych, naukowców, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz innych organów państwowych i samorządowych, a także do aplikantów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-128-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1056
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo cywilne materialne
Kod: NEX-0106:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów