Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Dariusz Świecki (red. naukowy), Krzysztof Eichstaedt, Michał Kurowski, Barbara Augustyniak,
Seria:  Duże Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lipca 2018 r.
Kod: NEX-0136:W04P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2018-06-28

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 399,00 zł.

Opis:

W czwartym wydaniu komentarza zaprezentowano ostatnie zmiany Kodeksu postępowania karnego:
– omówiono nową instytucję europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych obowiązującą od 8.02.2018 r.; zmiana wynika z ustawy z 10.01.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw – w wyniku implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z 3.04.2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych;
– wskazano zmiany odnoszące się do procedury karnej wprowadzone ustawą z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym, w tym przepisy regulujące nowy środek zaskarżenia w postaci skargi nadzwyczajnej, a także wynikające z likwidacji Izby Wojskowej Sądu Najwyższego;
– uwzględniono nowelizacje Kodeksu wynikające m.in. z ustaw z 10.06.2016 r. oraz z 23.03.2017 r.
W komentarzu dokonano analizy poszczególnych przepisów, wskazując na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, i przedstawiono propozycje ich rozwiązania. W ten sposób starano się wyjść naprzeciw oczekiwaniom praktyków, aby komentarz nie kończył się tam, gdzie zaczynają się problemy.
Autorzy wykorzystali dotychczasowy dorobek piśmiennictwa prawniczego, w tym wypowiedzi odnoszące się do nowych i starych przepisów, omówili poglądy doktryny, a także stanowisko jej przedstawicieli w kwestiach spornych. Zebrali również dorobek judykatury i orzecznictwa, szczególnie pod kątem jego aktualności na gruncie nowych oraz zmienionych przepisów. Powołali orzeczenia najistotniejsze, zwłaszcza o charakterze precedensowym, gdy przedstawiony pogląd ma znaczenie dla praktyki.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa: sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Stanowi też źródło wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-721-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 3288
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: NEX-0136:W04P01

Informacje biograficzne autorów