Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Gerard Bieniek, Henryk Pietrzkowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0468:W03Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Słowo wstępne | str. 9

Uwagi wprowadzające | str. 11

ROZDZIAŁ I. Skarb Państwa jako szczególna osoba prawna | str. 17

ROZDZIAŁ II. Materialnoprawna reprezentacja Skarbu Państwa | str. 25

ROZDZIAŁ III. Reprezentacja Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym | str. 56
1. Sposoby zastępstwa procesowego Skarbu Państwa (ewolucja unormowań) | str. 56
2. Zagadnienia procesowe związane z reprezentacją Skarbu Państwa | str. 61
3. Ustalenie państwowej jednostki organizacyjnej właściwej do reprezentowania Skarbu Państwa | str. 83

ROZDZIAŁ IV. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa | str. 133
1. Uwagi ogólne | str. 133
2. Niewykonywanie przez Prokuratorię Generalną zastępstwa procesowego państwowych osób prawnych, Skarbu Państwa w postępowaniu karnym, a także państwowych jednostek organizacyjnych mających zdolność sądową | str. 140
3. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w sprawach wymienionych w art. 1891, art. 6101-6105, art. 6106-6107, art. 635 § 2, art. 655 § 1 oraz art. 922 k.p.c. | str. 143
4. Rodzaje zastępstwa procesowego wykonywanego przez Prokuratorię Generalną | str. 149
4.1. Obowiązkowe zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną. Przekazanie spraw innemu podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa | str. 149
4.2. Fakultatywne zastępstwo procesowe wykonywane przez Prokuratorię Generalną. Przejęcie zastępstwa procesowego w sprawie | str. 158
4.3. Wyłączne zastępstwo procesowe wykonywane przez Prokuratorię Generalną. Możliwość przekazania spraw innemu podmiotowi | str. 161
4.4. Zastępstwo procesowe Rzeczypospolitej Polskiej wykonywane przez Prokuratorię Generalną | str. 165
4.5. Zasady współdziałania Prokuratorii Generalnej z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa | str. 166
5. Koszty postępowania w sprawach z udziałem Prokuratorii Generalnej | str. 172

ROZDZIAŁ V. Reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym | str. 174

Uwagi końcowe | str. 185

Aneks nr 1. Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym (opracowanie graficzne) | str. 187

Aneks nr 2. Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, dotyczące reprezentacji Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym | str. 195

Aneks nr 3
1. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1224) | str. 218
2. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.) | str. 226

Ukryj

Opis:

Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to ważne i złożone zagadnienie, a jego znajomość jest nieodzowna przy rozstrzyganiu w sprawach, w których podmioty te mają status strony. W obecnym, trzecim już wydaniu książki uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze w wielu aktach prawnych zawierających regulacje odnoszące się do reprezentacji Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. W monografii poruszono wiele istotnych zagadnień związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa w powszechnym obrocie cywilnym, tj. zarówno reprezentację materialnoprawną, jak i sposoby zastępstwa procesowego. W szczególności chodzi o ustalenie państwowej jednostki organizacyjnej właściwej do reprezentowania Skarbu Państwa oraz zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, a także reprezentację w procesie cywilnym jednostek samorządu terytorialnego. Publikacja zawiera trzy aneksy. Pierwszy to graficzny schemat jednostek właściwych do reprezentowania Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych kategoriach spraw. Drugi to wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych dotyczące problematyki omawianej w książce, trzeci aneks zawiera ujednolicone teksty ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa oraz ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-278-0225-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 252
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: NEX-0468:W03Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów