Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 6. Spadki [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie problematyki dziedziczenia.

więcej

Autorzy: Elżbieta Skowrońska-Bocian, Jacek Wierciński, Jacek Gudowski (red. naukowy),
Seria:  Duże Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 marca 2017 r.
Kod: NEX-0105;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Przedmowa | str. 13

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 585, poz. 1579, poz. 2255) | str. 17

KSIĘGA CZWARTA. Spadki | str. 19

TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 19

TYTUŁ II. Dziedziczenie ustawowe | str. 78

TYTUŁ III. Rozrządzenia na wypadek śmierci | str. 117
DZIAŁ I. Testament | str. 117
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 117
Rozdział II. Forma testamentu | str. 152
Oddział 1. Testamenty zwykłe | str. 153
Oddział 2. Testamenty szczególne | str. 178
Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych | str. 195
DZIAŁ II. Powołanie spadkobiercy | str. 200
DZIAŁ III. Zapis i polecenie | str. 221
Rozdział I. Zapis zwykły | str. 221
Rozdział II. Zapis windykacyjny | str. 236
Rozdział III. Polecenie | str. 244
DZIAŁ IV. Wykonawca testamentu | str. 249

TYTUŁ IV. Zachowek | str. 259

TYTUŁ V. Przyjęcie i odrzucenie spadku | str. 302

TYTUŁ VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy | str. 328

TYTUŁ VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe | str. 355

TYTUŁ VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku | str. 389

TYTUŁ IX. Umowy dotyczące spadku | str. 431

TYTUŁ X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych | str. 444

Bibliografia | str. 469

Skorowidz | str. 497

Ukryj

Opis:

Publikacja jest klasycznym komentarzem prawniczym, kontynuującym bogate, sięgające międzywojnia, tradycje polskiej myśli prawniczej. W syntetycznych, ale wyczerpujących omówieniach, podanych prostym, komunikatywnym językiem prawniczym, łączącym bogaty dorobek doktryny i orzecznictwa, Autorzy komentarza wyjaśniają skomplikowane nierzadko problemy dziedziczenia, testamentów, umów spadkowych oraz odpowiedzialności za długi spadkowe. Za Autorami stoi ich głęboka wiedza i wieloletnie doświadczenie prawnicze i naukowe.

W komentarzach do poszczególnych przepisów, podzielonych na uwagi (akapity), usystematyzowane w porządku "od ogółu do szczegółu", Autorzy wyjaśniają treść zawartej w danym przepisie normy prawnej, niejednokrotnie jej historię i dokonywane przez prawodawcę zmiany, a także motywy legislacyjne. Przedstawiają syntezę poglądów doktryny - ze wskazaniem sporów, jeżeli taki się zaznaczyły - oraz wskazują wszystkie ważne, niejednokrotnie bardzo liczne orzeczenia Sąd Najwyższego. W razie niejednolitości judykatury, Autorzy także wyraźnie ją akcentują, zajmując określone stanowisko merytoryczne. Każde orzeczenie, oprócz wskazania podstawowych danych oraz miejsca publikacji, jest opatrzone informacją o glosach i przeglądach orzecznictwa, obejmujących omówienie orzeczenia. Bardzo obszerne wykazy bibliografii obejmują także pozycje rzadkie, publikowane w wąsko rozpowszechnianych publikacjach, np. w księgach pamiątkowych i jubileuszowych, w "niszowych", lokalnych czasopismach uczelnianych, w dziełach zbiorowych etc. To sprawia, że ten właśnie komentarz zawiera najbogatszy na rynku zbiór informacji i przywołań piśmiennictwa i judykatury.

Poziom i merytoryczna jakość komentarza wynika także z jego ponad 20-letniej obecności na rynku. Komentarz - wielokrotnie wznawiany - jest systematycznie ulepszany, wzbogacany i aktualizowany.

W drugim wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany w prawie spadkowym. Najważniejsze z nich to te, dotyczące m.in. zasad przyjęcia, zabezpieczania i odrzucenia spadku - zwiększających ochronę spadkobierców przed długami spadkowymi. Szczególną uwagę zwrócono na regulacje odnoszące się do odpowiedzialności za długi spadkowe i na możliwość złożenia w sądzie lub przed notariuszem wykazu inwentarza. W szczególności omówiono nowelizację wynikającą z ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 539), która weszła w życie 18 października 2015 r. Zmiana ta wprowadziła zasadę odpowiedzialności za długi spadkowe z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, tj. do wysokości wartości aktywów spadkowych w miejsce obowiązującej dotychczas zasady odpowiedzialności nieograniczonej. Nowelizacja wprowadziła także nową instytucję w kodeksie cywilnym - wykaz inwentarza, który pozwala spadkobiercy oraz wierzycielom spadku na zorientowanie się w stanie majątku spadkowego: wielkości długów spadkowych oraz wartości aktywów. Zmiany te zostały przedstawione wraz z ogólnym omówieniem zasad odpowiedzialności za długi spadkowe nie tylko spadkobierców, ale także osób, na rzecz których ustanowione zostały zapisy windykacyjne, a w pewnych sytuacjach także osób obdarowanych przez spadkodawcę.

Ponadto, omówiono przepisy dotyczące wprowadzenia europejskiego poświadczenia spadkowego, które zaczęły obowiązywać 17 sierpnia 2015 r. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia o Europejskim Poświadczeniu Spadkowym, a przede wszystkim do obecnych realiów, w których wielu Polaków wyemigrowało do innych krajów. Osobom zamieszkałym w państwach członkowskich Unii ułatwi dochodzenie praw majątkowych, np. wypłatę środków finansowych znajdujących się na kontach banków mających siedzibę w państwach członkowskich.

Opracowanie jest skierowane do praktyków specjalizujących się w prawie spadkowym - sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, komorników. Może zainteresować również studentów wydziałów prawa i administracji oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-144-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 544
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0105;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów