Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Logika dla prawników

Opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych.

więcej

Autorzy: Andrzej Malinowski (red. naukowy), Sławomir Lewandowski, Hanna Machińska, Jacek Petzel,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: NEX-0189:W10D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wstępne | str. 9

ROZDZIAŁ II. Znak, język, kategorie syntaktyczne | str. 22
1. Znak | str. 22
2. Pojęcie języka | str. 25
3. Kategorie syntaktyczne | str. 30

ROZDZIAŁ III. Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe | str. 40
1. Nazwa | str. 40
2. Podziały nazw | str. 42
Nazwy proste i złożone | str. 42
Nazwy indywidualne i generalne | str. 42
Nazwy ogólne, jednostkowe i puste | str. 44
Nazwy konkretne i abstrakcyjne | str. 46
3. Treść nazwy | str. 47
4. Zakres nazwy | str. 50
5. Terminy języka prawnego | str. 53
6. Stosunki zakresowe nazw | str. 55

ROZDZIAŁ IV. Definicje | str. 58
1. Pojęcie definicji | str. 58
2. Rodzaje definicji | str. 59
Definicje nominalne i realne | str. 59
Definicje sprawozdawcze i projektujące | str. 60
Definicje równościowe i nierównościowe | str. 62
3. Błędy w definiowaniu | str. 66
4. Definicje w prawie | str. 68

ROZDZIAŁ V. Rachunek zdań | str. 71
1. Funkcja zdaniowa | str. 71
2. Funktory nieprawdziwościowe i prawdziwościowe | str. 73
3. Funktory prawdziwościowe jednoargumentowe | str. 74
Asercja | str. 74
Negacja | str. 75
4. Funktory prawdziwościowe dwuargumentowe | str. 76
Koniunkcja | str. 76
Związki alternatywy | str. 78
Alternatywa zwykła | str. 79
Alternatywa rozłączna | str. 79
Dysjunkcja | str. 80
Binegacja | str. 81
Implikacja | str. 82
Równoważność | str. 84
5. Funktory prawdziwościowe trój- i więcejargumentowe | str. 85
6. Funkcja logiczna | str. 86
7. Metody badania funkcji logicznych | str. 88
Metoda sprawdzań zero-jedynkowych | str. 88
Metoda oparta na dowodzeniu niewprost | str. 89
Metoda dowodów założeniowych | str. 92
Istota rachunków aksjomatycznych | str. 96
8. Prawa logiczne | str. 100

ROZDZIAŁ VI. Elementy rachunku predykatów | str. 108
1. Podstawowe pojęcia | str. 108
2. Rachunek predykatów | str. 112
3. Wyrażenia języka naturalnego i ich odpowiedniki w postaci formuł rachunku predykatów | str. 114
4. Niektóre prawa rachunku predykatów | str. 117

ROZDZIAŁ VII. Teoria nazw | str. 121
1. Ogólna charakterystyka zdań kategorycznych | str. 121
2. Zdania kategoryczne poprzedzone słowem "tylko" | str. 124
3. Zależności między zdaniami kategorycznymi | str. 126
4. Przekształcenia zdań kategorycznych | str. 129
Konwersja | str. 129
Obwersja | str. 130
Kontrapozycja | str. 131
Inwersja | str. 132
5. Sylogizm kategoryczny | str. 133
6. Figury sylogistyczne | str. 134
7. Zasady poprawności trybu sylogistycznego | str. 137
8. Błąd formalny i materialny | str. 144

ROZDZIAŁ VIII. Elementy teorii relacji | str. 146
1. Podstawowe pojęcia teorii relacji | str. 146
2. Elementy relacji. Konwers relacji | str. 146
3. Stosunki między dziedziną a przeciwdziedziną relacji | str. 148
4. Przyporządkowania w relacjach | str. 149
5. Cechy relacji | str. 151
Symetryczność | str. 151
Zwrotność | str. 152
Tranzytywność | str. 153
Spójność | str. 154
6. Relacje szczególnego typu: relacja porządkująca, relacja równościowa | str. 155
Relacja porządkująca | str. 155
Relacja równościowa | str. 156
7. Stosunki zakresowe jako relacje | str. 156
8. Relacje pomiędzy argumentami funktorów prawdziwościowych | str. 158
9. Podział logiczny i klasyfikacja | str. 161
10. Partycja | str. 166
11. Typologia | str. 167

ROZDZIAŁ IX. Uzasadnianie twierdzeń | str. 169
1. Uzasadnianie bezpośrednie i pośrednie | str. 169
2. Implikacja, wynikanie, wnioskowanie | str. 173
Implikacja | str. 173
Wynikanie | str. 174
Wnioskowanie | str. 176
3. Podział wnioskowań | str. 180
4. Wnioskowania niezawodne | str. 181
Wnioskowania dedukcyjne | str. 181
Indukcja enumeracyjna zupełna | str. 183
Sprawdzanie negatywne | str. 184
5. Wnioskowania zawodne | str. 185
Tłumaczenie | str. 185
Sprawdzanie pozytywne | str. 186
Indukcja enumeracyjna niezupełna | str. 187
Wnioskowanie statystyczne | str. 188
Wnioskowanie przez analogię | str. 194
Indukcja eliminacyjna | str. 195
6. Inne podziały wnioskowań | str. 199
7. Błędy we wnioskowaniach | str. 200

ROZDZIAŁ X. Przekazywanie myśli | str. 204
1. Pytania i odpowiedzi | str. 204
2. Perswazja i dyskusja | str. 209
3. Błędy w przekazywaniu myśli | str. 212

ROZDZIAŁ XI. Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne | str. 215
1. Wypowiedzi oceniające | str. 215
2. Normy postępowania | str. 218
3. Wypowiedzi modalne | str. 222
4. Interpretacja logiczna wypowiedzi modalnych | str. 225
5. Interpretacja tetyczna wypowiedzi modalnych | str. 228

ROZDZIAŁ XII. Logika w procesie tworzenia i stosowania prawa | str. 236
1. Proces tworzenia prawa | str. 236
2. Technika prawodawcza | str. 239
3. Struktura procesu stosowania prawa | str. 245
4. Ustalenia dotyczące faktów i dotyczące norm | str. 248
5. Subsumpcja i podjęcie decyzji | str. 251
6. Luzy w procesie stosowania prawa | str. 252

ROZDZIAŁ XIII. Logika w wykładni prawa i wnioskowania prawnicze | str. 254
1. Istota wykładni | str. 254
2. Teorie wykładni prawa | str. 256
3. Dyrektywy wykładni | str. 257
4. Niezgodności norm i reguły kolizyjne | str. 261
5. Wnioskowania prawnicze | str. 263
Instrumentalne wynikanie norm z norm | str. 264
Argumentum a simili | str. 266
Argumentum a contrario | str. 268
Argumentum a fortiori | str. 270

Aneks. Zbiór pytań kontrolnych | str. 272

Indeks rzeczowy | str. 321

Ukryj

Opis:

Logika dla prawników to opracowanie prezentujące zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego rozumienia, stosowania i formułowania tekstów aktów prawnych. Książka zawiera obszerny wykład logiki, wzbogacony wieloma przykładami zastosowań z zakresu prawa. Oprócz tradycyjnie przedstawianego w tego typu publikacjach wyboru tematyki logicznej – z zakresu semiotyki, logiki formalnej, ogólnej metodologii nauk – omówiono problemy interpretacji wypowiedzi modalnych, a także zastosowania logiki w procesie tworzenia, stosowania i wykładni prawa.
Podręcznik uzupełnia zestaw pytań testowych, który pozwala na sprawdzenie zdobytych wiadomości. Przy każdym pytaniu zamieszczono numer boczny kierujący do fragmentu tekstu zawierającego podstawę teoretyczną do udzielenia poprawnej odpowiedzi.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa, znajdzie też zastosowanie w pracy praktyka prawa oraz reprezentanta prawniczych dyscyplin szczegółowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-699-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 328
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Pozostałe działy / logika
Kod: NEX-0189:W10D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów