Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Stanisław Rudnicki, Gerard Bieniek,
Seria:  Biblioteka Prawnika
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0214:W07Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 259,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 233,10 zł. ( Oszczędzasz: 25,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Od Autorów


Akt notarialny (Stanisław Rudnicki)

Budowa na cudzym gruncie (Stanisław Rudnicki)

Części składowe nieruchomości gruntowej (Stanisław Rudnicki)

Dobra i zła wiara (Stanisław Rudnicki)

Dowody własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości (Stanisław Rudnicki)

Droga konieczna (Stanisław Rudnicki)

Ekspektatywa nabycia własności (Stanisław Rudnicki)

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) (Stanisław Rudnicki)

Fiducjarne nabycie własności nieruchomości (Stanisław Rudnicki)

Gospodarka nieruchomościami (Gerard Bieniek)

Hipoteka (Stanisław Rudnicki)

Księgi wieczyste (Stanisław Rudnicki)

Kształtowanie ustroju rolnego (Gerard Bieniek)

Lasy (Stanisław Rudnicki)

Mienie (Stanisław Rudnicki)

Mienie zabużańskie (Gerard Bieniek)

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (Stanisław Rudnicki)

Nieruchomości (Stanisław Rudnicki)

Nieruchomości (grunty) rolne (Stanisław Rudnicki)

Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego (Gerard Bieniek)

Nieruchomości małżonków (Stanisław Rudnicki)

Nieruchomości poniemieckie (Stanisław Rudnicki)

Nieruchomości Skarbu Państwa (Gerard Bieniek)

Nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych (Gerard Bieniek)

Nieruchomości warszawskie (Stanisław Rudnicki)

Nieruchomość jako wkład niepieniężny do spółek cywilnych i handlowych (Gerard Bieniek)

Ochrona gruntów rolnych i leśnych (Stanisław Rudnicki)

Ochrona własności (Stanisław Rudnicki)

Odrębna własność budynków (Stanisław Rudnicki)

Odrębna własność lokali (Gerard Bieniek)

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy przeniesienia własności nieruchomości (Stanisław Rudnicki)

Pełnomocnictwo (Stanisław Rudnicki)

Podział nieruchomości (Gerard Bieniek)

Posiadanie (Stanisław Rudnicki)

Pożytki (Stanisław Rudnicki)

Prawa rzeczowe ograniczone (Stanisław Rudnicki)

Prawo pierwokupu, odkupu, wykupu i pierwszeństwo nabycia (Gerard Bieniek)

Prawo sąsiedzkie (Stanisław Rudnicki)

Przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie (Stanisław Rudnicki)

Przynależności (Stanisław Rudnicki)

Roszczenia związane z nacjonalizacją nieruchomości (Stanisław Rudnicki)

Rozgraniczenie (Stanisław Rudnicki)

Scalenie (Gerard Bieniek)

Służebności (Stanisław Rudnicki)

Sprzedaż nieruchomości skarbowych i samorządowych (Gerard Bieniek)

Timesharing (Mirosław Gdesz)

Trwały zarząd (Gerard Bieniek)

Umowa darowizny nieruchomości (Stanisław Rudnicki)

Umowa deweloperska (Mirosław Gdesz)

Umowa dożywocia (Stanisław Rudnicki)

Umowa dzierżawy nieruchomości (Stanisław Rudnicki)

Umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego (Stanisław Rudnicki)

Umowa o przeniesienie własności nieruchomości (Stanisław Rudnicki)

Umowa przedwstępna i zadatek (Stanisław Rudnicki)

Umowa sprzedaży nieruchomości (Stanisław Rudnicki)

Umowa zamiany nieruchomości (Stanisław Rudnicki)

Urządzenia przesyłowe (Gerard Bieniek)

Uwłaszczenie (Gerard Bieniek)

Użytkowanie nieruchomości (Stanisław Rudnicki)

Użytkowanie wieczyste (Gerard Bieniek)

Wartość nieruchomości (Gerard Bieniek)

Własność (Stanisław Rudnicki)

Wspólnoty gruntowe (Stanisław Rudnicki)

Współwłasność (Stanisław Rudnicki)

Wywłaszczenie nieruchomości (Gerard Bieniek)

Wyzbycie się własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego (Gerard Bieniek)

Zasiedzenie nieruchomości (Stanisław Rudnicki)

Ukryj

Opis:

Zagadnienia prawne dotyczące nieruchomości obejmują przede wszystkim prawa podmiotowe związane z własnością, wieczystym użytkowaniem i rzeczowymi prawami ograniczonymi, a także szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami. Na tym tle występuje wiele problemów wykładni prawa, niejednokrotnie wymagających żmudnego odtwarzania stanu prawnego konkretnych spraw i znajomości stanowiska judykatury oraz doktryny. Opracowaniu Nieruchomości. Problematyka prawna nadano formę rozbudowanych haseł tematycznych. Całość haseł, wzajemnie ze sobą powiązanych i uzupełniających się, wyczerpująco przedstawia materialnoprawne zagadnienia związane z własnością i prawem wieczystego użytkowania. W siódmym wydaniu zostały dodane hasła o timesharingu, w związku z wejściem w życie ustawy z 16 września 2011 r. o timeshare, oraz o umowie deweloperskiej uregulowanej w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dokonano także zmian i uzupełnień wynikających z bieżącego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. W haśle poświęconym wywłaszczeniom zostały dodatkowo omówione kwestie związane z przejmowaniem nieruchomości w trybie ustaw szczególnych (specustaw). Książka jest skierowana do sędziów, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, notariuszy, adwokatów i radców prawnych, którzy znajdą w niej wiele rozwiązań dotyczących własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych oraz szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami. Gerard Bieniek i Stanisław Rudnicki ? sędziowie Sądu Najwyższego, autorzy znanych publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7806-984-3 , Oprawa: miękka , 1184
Rodzaj: , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: NEX-0214:W07Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów