Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

W publikacji dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym.

więcej

Autorzy: Krzysztof Dąbkiewicz,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  12 sierpnia 2015 r.
Komentarz zawiera omówienie zmian wynikających z ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej, wchodzących w życie 1 stycznia 2016 r.

Kod: NEX-0112:W03P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Opis:

W Komentarzu dokonano analizy poszczególnych instytucji kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w postępowaniu wykonawczym, a także możliwości indywidualizacji wykonywania kary i innych środków penalnych zgodnie ze standardami europejskimi w traktowaniu skazanych.

Opracowanie zawiera omówienie wszystkich ostatnich zmian do ustawy, w tym:

  • tzw. dużej nowelizacji, mającej fundamentalne znaczenie dla obecnego kształtu postępowania wykonawczego, dotyczącej m.in. transpozycji do kodeksu karnego wykonawczego przepisów o wykonywaniu kar, środków karnych i zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego. W tym ostatnim zakresie przy analizie norm kodeksu wziąto pod uwagę najnowsze rozporządzenie wykonawcze Ministra Sprawiedliwości;
  • zmiany polegającej na bardziej dolegliwym ujęciu środka w postaci świadczenia pieniężnego oraz objęciu go możliwością rozłożenia na raty i egzekucja, co pozwoli na wykonanie świadczenia pieniężnego w sytuacji, w której jednorazowa zapłata przerasta możliwości finansowe skazanego;
  • zmiany wynikającej z wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność art. 115 § 7 k.k.w. z Konstytucją RP;
  • projekt najnowszej zmiany (druk sejmowy nr 2874), dostosowującej prawo polskie do wymagań wynikających z wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i porzadkującej regulacje dotyczące kwalifikowania skazanych do kategorii zw. więźniów niebezpiecznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8290-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 932
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne wykonawcze
Kod: NEX-0112:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów