Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Elżbieta Kornberger-Sokołowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0733:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ I. Pojęcie zasady adekwatności


1. Normatywne ujęcie zasady adekwatności
2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako wyznacznik zasady adekwatności
3. Zasada proporcjonalności a zasada adekwatności
4. Zasada adekwatności a inne zasady systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ II. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego a zasada adekwatności

1. Pojęcie i rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego
2. Ogólna charakterystyka dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego
3. Podatki obciążające nieruchomości a zasada adekwatności
4. Wpływ władztwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dochodów własnych na realizację zasady adekwatności
5. Inne formy pozyskiwania środków na realizację zadań przez jednostki samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ III. Transfery finansowe do budżetów jednostek samorządu terytorialnego a zasada adekwatności

1. Ogólna charakterystyka transferów i ich funkcje
2. Transfery ogólnego przeznaczenia
2.1. Transfery w formie udziałów w podatkach państwowych
2.2. Transfery w formie subwencji ogólnej a zasada adekwatności
2.3. Transfery o charakterze celowym
3. Transfery środków europejskich a zasada adekwatności

ROZDZIAŁ IV. Dług i deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego a zasada adekwatności

1. Zasada równowagi budżetowej a regulacje dotyczące limitowania wielkości deficytu i długu w sektorze finansów publicznych
2. Deficyt budżetowy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz źródła jego finansowania
3. Dług jednostek samorządu terytorialnego jako element długu publicznego i jego ograniczenia

ROZDZIAŁ V. Przejawy i przyczyny naruszenia zasady adekwatności oraz gwarancje jej realizacji

1. Przejawy i przyczyny naruszenia zasady adekwatności
2. Status jednostek samorządu terytorialnego jako podatników podatku od towarów i usług a zasada adekwatności
3. Zabezpieczenie realizacji zasady adekwatności w procesie legislacyjnym
4. Ochrona prawna jednostek samorządu terytorialnego udzielana przez Trybunał Konstytucyjny a zasada adekwatności
5. Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego a zasada adekwatności

Wnioski końcowe
Bibliografia

Ukryj

Opis:

Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce omawia normatywne i praktyczne znaczenie jednej z podstawowych zasad dotyczących finansów jednostek samorządu terytorialnego. Autorka dokonuje całościowej oceny obowiązującego systemu finansów samorządu terytorialnego. W książce przeprowadzono analizę treści zasady adekwatności, przedstawiono przyczyny i przejawy jej naruszenia. W świetle tej zasady omówione zostały m.in. takie kwestie jak: ? dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, ? transfery finansowe do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ? dług i deficyt w jednostkach samorządu terytorialnego. Publikacja jest przeznaczona dla osób stykających się z problematyką finansów samorządowych w pracy zawodowej ? zwłaszcza pracowników administracji samorządowej, członków organów stanowiących w samorządzie terytorialnym, a także pracowników naukowych zajmujących się problematyką funkcjonowania administracji publicznej. Książka poszerzy również wiedzę studentów prawa, administracji i zarządzania zainteresowanych problematyką finansów publicznych. Dr hab. prof. UW Elżbieta Kornberger - Sokołowska ? profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, a także członek Rady Legislacyjnej; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu finansów publicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378069232 , 252
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: NEX-0733:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów