Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2013:


Autorzy: Piotr Kamiński, Urszula Wilk,
Seria:  Aplikacje Prawnicze
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0775:W04P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wstęp | str. 7

Wskazówki do rozwiązywania testów | str. 9

Rozdział 1. Kodeks karny | str. 13
Rozdział 2. Kodeks postępowania karnego | str. 141
Rozdział 3. Kodeks wykroczeń | str. 353
Rozdział 4. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia | str. 402
Rozdział 5. Kodeks karny skarbowy | str. 435
Rozdział 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej | str. 501
Rozdział 7. Traktat o Unii Europejskiej | str. 516
Rozdział 8. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | str. 542
Rozdział 9. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym | str. 583
Rozdział 10. Ustawa o Sądzie Najwyższym | str. 588
Rozdział 11. Prawo o ustroju sądów powszechnych | str. 596
Rozdział 12. Prawo o ustroju sądów administracyjnych | str. 605
Rozdział 13. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich | str. 612
Rozdział 14. Ustawa o prokuraturze | str. 618
Rozdział 15. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym | str. 628
Rozdział 16. Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym | str. 634
Rozdział 17. Prawo o stowarzyszeniach | str. 644
Rozdział 18. Prawo o adwokaturze i Kodeks Etyki Adwokackiej | str. 649

Ukryj

Opis:

Aplikacje prawnicze 2013. Egzamin wstępny i końcowy. Testy to publikacja napisana z myślą o kandydatach na aplikacje prawnicze oraz o osobach, które przygotowują się do egzaminów końcowych. Jest to bogaty zbiór pytań autorskich z różnych dziedzin prawa opracowany według metodologii stosowanej w testach ministerialnych. TOM 2 ZAWIERA: ? przeszło 2500 pytań testowych jednokrotnego wyboru z kodeksów i przepisów ustaw, ? zacytowane podstawy prawne do każdej odpowiedzi. ZALETY WYDANIA: ? przynajmniej jedno pytanie do każdego artykułu z kodeksu, ? przejrzysty układ graficzny wszystkich pytań i odpowiedzi, ? zacytowane podstawy prawne do każdej odpowiedzi, ? trzy lekkie poręczne tomy podzielone według dziedzin prawa. Wszystkie testy z publikacji można również rozwiązywać na nowoczesnej platformie e-learningowej: zaloguj się na www.prawo.e-katedra.pl Aplikacje prawnicze 2013 ? seria LexisNexis opracowana specjalnie dla wszystkich aplikantów. Założenia serii uwzględniają charakterystykę egzaminów wstępnych i końcowych oraz specyfikę nauki podczas aplikacji. Seria obejmuje: ? testy prawnicze przygotowujące do egzaminów wstępnych i końcowych, ? repetytorium porównujące procedurę karną i cywilną ? kazusy zawierające przykłady stanów faktycznych wraz z odpowiedziami i komentarzem.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378068099 , 664
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0775:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa