Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo cywilne. Część ogólna

W publikacji zostały przystępnie omówione takie zagadnienia, jak: pojęcia osoby fizycznej i osoby prawnej, prawo podmiotowe, oświadczenie woli i czynności prawne, ochrona dóbr osobistych, przedstawicielstwo oraz przedawnienie.

więcej

Autorzy: Adam Brzozowski, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Wojciech J. Kocot,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2015 r.
Kod: NEX-0343:W03D03  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 65,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 58,50 zł. ( Oszczędzasz: 6,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

ROZDZIAŁ I. Wiadomości wstępne | str. 13
§ 1. Pojęcie prawa cywilnego | str. 13
A. Prawo prywatne a prawo publiczne | str. 13
B. Pojęcie prawa cywilnego | str. 15
C. Granice prawa cywilnego | str. 23
§ 2. Podstawowe informacje o pracach doktryny prawa cywilnego oraz o orzecznictwie | str. 26

ROZDZIAŁ II. Źródła prawa cywilnego | str. 28
§ 1. Historia źródeł prawa cywilnego | str. 28
A. Okres po pierwszej wojnie światowej | str. 28
B. Okres od zakończenia drugiej wojny światowej do roku 1989 | str. 30
C. Okres po roku 1989 | str. 31
D. Kierunki prac nad dalszą reformą prawa cywilnego | str. 40
§ 2. Kodeks cywilny jako podstawowe źródło norm prawa cywilnego | str. 41
§ 3. Zasady kodeksu cywilnego | str. 44
§ 4. Przepisy pozakodeksowe | str. 49
§ 5. Systemy norm pozaprawnych jako źródło prawa | str. 51
A. Prawo zwyczajowe oraz zwyczaje | str. 51
B. Zasady współżycia społecznego (zasady dobrych obyczajów) | str. 52
C. Rola orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów | str. 56

ROZDZIAŁ III. Normy prawa cywilnego | str. 60
§ 1. Norma prawna i przepis prawny | str. 60
§ 2. Rodzaje przepisów prawnych | str. 61

ROZDZIAŁ IV. Obowiązywanie przepisów prawnych w przestrzeni i czasie | str. 68
§ 1. Obowiązywanie przepisów prawnych w przestrzeni | str. 68
§ 2. Czasowy zasięg mocy wiążącej przepisów prawa cywilnego | str. 70
A. Początek obowiązywania przepisu | str. 70
B. Utrata mocy obowiązującej przepisu | str. 71
C. Rozstrzyganie kolizji norm prawnych w czasie | str. 73

ROZDZIAŁ V. Zbieg norm, stosowanie i wykładnia prawa cywilnego | str. 78
§ 1. Zbieg norm | str. 78
§ 2. Stosowanie prawa cywilnego | str. 79
§ 3. Wykładnia przepisów prawa cywilnego | str. 80

ROZDZIAŁ VI. Stosunek cywilnoprawny | str. 88
§ 1. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego | str. 88
§ 2. Podziały stosunków cywilnoprawnych | str. 89
§ 3. Elementy stosunku cywilnoprawnego | str. 90
§ 4. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego | str. 92
§ 5. Treść stosunku cywilnoprawnego | str. 92
§ 6. Źródła stosunków cywilnoprawnych | str. 93

ROZDZIAŁ VII. Podmioty stosunków cywilnoprawnych - osoby fizyczne | str. 99
§ 1. Uwagi wstępne | str. 100
§ 2. Zdolność prawna osób fizycznych | str. 101
A. Początek (nabycie) zdolności prawnej | str. 103
B. Ustanie (utrata) zdolności prawnej osoby fizycznej | str. 105
§ 3. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych | str. 109
§ 4. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej | str. 116
§ 5. Stan cywilny osoby fizycznej | str. 117
§ 6. Dobra osobiste osoby fizycznej i ich ochrona | str. 118
A. Pojęcie i charakter prawny | str. 118
B. Ochrona dóbr osobistych | str. 121

ROZDZIAŁ VIII. Podmioty stosunków cywilnoprawnych - osoby prawne | str. 124
§ 1. Pojęcie i funkcje osoby prawnej | str. 125
§ 2. Istota osoby prawnej | str. 125
§ 3. Powstanie i ustanie bytu osoby prawnej | str. 126
§ 4. Cechy charakterystyczne osoby prawnej | str. 130
§ 5. Zdolność prawna osoby prawnej | str. 130
§ 6. Zdolność do czynności prawnych osoby prawnej | str. 132
§ 7. Dobra osobiste osoby prawnej | str. 135
§ 8. Rodzaje osób prawnych | str. 137
A. Skarb Państwa | str. 137
B. Inne państwowe osoby prawne | str. 139
C. Komunalne (samorządowe) osoby prawne | str. 140
D. Inne osoby prawne | str. 140

ROZDZIAŁ IX. Wyodrębnione grupy podmiotów stosunków cywilnoprawnych | str. 143
§ 1. Jednostki organizacyjne określone w art. 331 k.c | str. 143
§ 2. Podmioty prawa cywilnego, których dotyczą uregulowania szczególne | str. 147

ROZDZIAŁ X. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych | str. 152
§ 1. Uwagi ogólne | str. 152
§ 2. Rzeczy | str. 153
§ 3. Klasyfikacja rzeczy | str. 157
A. Rzeczy ruchome i nieruchomości | str. 157
B. Rzeczy oznaczone co do tożsamości i rzeczy oznaczone co do gatunku | str. 161
C. Rzeczy pozostające w obrocie, ograniczone w obrocie i wyłączone z obrotu | str. 163
D. Inne podziały rzeczy | str. 163
§ 4. Części składowe rzeczy | str. 164
§ 5. Przynależności | str. 167
§ 6. Pożytki rzeczy i prawa | str. 169
§ 7. Inne przedmioty stosunków cywilnoprawnych | str. 171
§ 8. Zorganizowane masy majątkowe | str. 172

ROZDZIAŁ XI. Prawo podmiotowe i jego ochrona | str. 178
§ 1. Istota prawa podmiotowego | str. 178
§ 2. Definicje prawa podmiotowego | str. 182
§ 3. Normatywne postacie prawa podmiotowego | str. 185
§ 4. Dalsza klasyfikacja praw podmiotowych | str. 189
§ 5. Nabycie i utrata prawa podmiotowego | str. 193
§ 6. Wykonywanie prawa podmiotowego | str. 196
§ 7. Nadużycie prawa podmiotowego | str. 198
§ 8. Kolizja praw podmiotowych i zbieg roszczeń | str. 200
§ 9. Ochrona praw podmiotowych | str. 202
A. Samopomoc | str. 202
B. Ochrona sądowa | str. 203

ROZDZIAŁ XII. Czynności prawne | str. 206
§ 1. Pojęcie czynności prawnej | str. 207
§ 2. Klasyfikacja czynności prawnych | str. 214
§ 3. Oświadczenie woli - zagadnienia ogólne | str. 222
§ 4. Treść czynności prawnej | str. 228
A. Swoboda stron w zakresie kształtowania treści czynności prawnej | str. 228
B. Elementy treści czynności prawnej | str. 232
C. Warunek i termin | str. 233
§ 5. Forma czynności prawnych | str. 236
§ 6. Zawarcie umowy | str. 248
A. Negocjacje | str. 249
B. Oferta | str. 253
C. Aukcja i przetarg | str. 258
D. Zawarcie umowy za pomocą wzorca (ogólnych warunków, formularzy lub regulaminów) | str. 263
§ 7. Wykładnia oświadczeń woli | str. 264
§ 8. Wady oświadczeń woli | str. 267
A. Brak świadomości albo swobody | str. 269
B. Pozorność | str. 271
C. Błąd | str. 273
D. Groźba | str. 280
E. Skutki złożenia wadliwego oświadczenia woli | str. 282
§ 9. Skutki wadliwości czynności prawnej | str. 284
A. Nieważność bezwzględna | str. 285
B. Nieważność względna | str. 287
C. Bezskuteczność względna | str. 288
D. Bezskuteczność zawieszona | str. 291

ROZDZIAŁ XIII. Przedstawicielstwo | str. 293
§ 1. Pojęcie i rodzaje przedstawicielstwa | str. 293
§ 2. Skuteczność przedstawicielstwa | str. 296
§ 3. Pełnomocnictwo | str. 298
§ 4. Prokura | str. 304

ROZDZIAŁ XIV. Przedawnienie i terminy zawite | str. 308
§ 1. Skutki prawne upływu czasu | str. 308
§ 2. Przedawnienie | str. 310
§ 3. Terminy zawite | str. 320

Skorowidz przedmiotowy | str. 323

Ukryj

Opis:

Prawo cywilne to prawo dnia powszedniego. Nie sposób przezyć życia, nie będąc podmiotem praw z zakresu prawa cywilnego i stosunków cywilnoprawnych, gdyż zarówno urodzenie się człowieka, jak i jego śmierć pociągają za sobą powstanie skutków cywilnoprawnych. Biorąc to pod uwagę, autorzy ilustrują swój wykład wieloma nieskomplikowanymi przykładami funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa z praktyki i judykatury. Wykorzystali też lata doświadczeń dydaktycznych wynikajacych z prowadzenia zajęć kursowych i seminariów.

W książce zostały przystępnie omówione takie podstawowe zagadnienia, jak:

  • pojęcia osoby fizycznej i osoby prawnej,
  • prawo podmiotowe,
  • oświadczenie woli i czynności prawne,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • przedstawicielstwo (ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury),
  • przedawnienie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9355-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 332
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0343:W03D03 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów