Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo wodne. Komentarz

Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy - Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i międzynarodowego.

więcej

Autorzy: Mirosław Kałużny,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
Kod: NEX-0429:W02P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-01-08

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Opis:

Mirosław Kałużny – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w War-
szawie; zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej samorządom gmin i województwa
mazowieckiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie);
pracował w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Biurze Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich, Agencji Prywatyzacji, Ministerstwie Skarbu Państwa; świadczył
pomoc prawną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie i PKP PLK S.A.; autor
publikacji z zakresu prawa wodnego, budowlanego oraz gospodarczego.

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem
ustawy – Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm
prawa unijnego i międzynarodowego.
W drugim wydaniu autor zwraca szczególną uwagę na nowelizacje, które zostały uchwa-
lone od czasu ostatniego wydania i przedstawia takie tematy jak:
– własność i korzystanie z wód,
– budownictwo wodne, w tym melioracje wodne i regulacje rzek,
– procedura postępowania o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
– spółki wodne,
– ochrona przed powodzią i suszą, w tym ochrona wałów przeciwpowodziowych.
Ostatnią część opracowania poświęcono trwającym obecnie pracom legislacyjnym nad
projektem ustawy – Prawo wodne, który dokonuje zasadniczych zmian w gospodaro-
waniu wodami.
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników Zarządów Gospodarki Wodnej oraz jed-
nostek samorządu terytorialnego, a także dla radców prawnych, adwokatów, sędziów
i prokuratorów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9517-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 836
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo wodne
Kod: NEX-0429:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów