Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo wodne. Komentarz

Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy - Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i międzynarodowego.

więcej

Autorzy: Mirosław Kałużny,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
Kod: NEX-0429:W02P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-01-08

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 13

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne | str. 17

Dział I. Zasady ogólne | str. 19
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 19
Rozdział 2. Prawo własności wód | str. 87
Rozdział 3. Obowiązki właścicieli wody oraz właścicieli innych nieruchomości | str. 137

Dział II. Korzystanie z wód | str. 164

Dział III. Ochrona wód | str. 203
Rozdział 1. Cele środowiskowe i zasady ochrony wód | str. 203
Rozdział 2. Strefy oraz obszary ochronne | str. 285
Rozdział 3. Ochrona środowiska wód morskich | str. 302

Dział IV. Budownictwo wodne | str. 369
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 369
Rozdział 2. Regulacja koryt cieków naturalnych | str. 389
Rozdział 3. Melioracje wodne | str. 394

Dział V. (uchylony) | str. 423

Dział Va. Ochrona przed powodzią | str. 424

Dział Vb. Ochrona przed suszą | str. 490

Dział VI. Zarządzanie zasobami wodnymi | str. 497
Rozdział 1. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej | str. 497
Rozdział 2. Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna, państwowa służba hydrogeologiczna oraz państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących | str. 522
Rozdział 3. Planowanie w gospodarowaniu wodami | str. 554
Rozdział 4. Pozwolenia wodnoprawne | str. 592
Rozdział 5. Instrumenty ekonomiczne służące gospodarowaniu wodami | str. 658
Rozdział 6. Kataster wodny | str. 670
Rozdział 6a. Monitoring wód | str. 677
Rozdział 7. Kontrola gospodarowania wodami | str. 698

Dział VII. Spółki wodne i związki wałowe | str. 718
Rozdział 1. Tworzenie spółek wodnych i związków wałowych | str. 718
Rozdział 2. Organy spółki | str. 750
Rozdział 3. Nadzór i kontrola nad działalnością spółek | str. 763
Rozdział 4. Rozwiązanie spółki wodnej | str. 770

Dział VIII. Odpowiedzialność za szkody | str. 777

Dział IX. Przepisy karne | str. 791

Dział X. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 805
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 805
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 805

Zakończenie - Post scriptum | str. 823

Bibliografia | str. 833

Ukryj

Opis:

Mirosław Kałużny – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w War-
szawie; zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej samorządom gmin i województwa
mazowieckiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie);
pracował w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Biurze Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich, Agencji Prywatyzacji, Ministerstwie Skarbu Państwa; świadczył
pomoc prawną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie i PKP PLK S.A.; autor
publikacji z zakresu prawa wodnego, budowlanego oraz gospodarczego.

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem
ustawy – Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm
prawa unijnego i międzynarodowego.
W drugim wydaniu autor zwraca szczególną uwagę na nowelizacje, które zostały uchwa-
lone od czasu ostatniego wydania i przedstawia takie tematy jak:
– własność i korzystanie z wód,
– budownictwo wodne, w tym melioracje wodne i regulacje rzek,
– procedura postępowania o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
– spółki wodne,
– ochrona przed powodzią i suszą, w tym ochrona wałów przeciwpowodziowych.
Ostatnią część opracowania poświęcono trwającym obecnie pracom legislacyjnym nad
projektem ustawy – Prawo wodne, który dokonuje zasadniczych zmian w gospodaro-
waniu wodami.
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników Zarządów Gospodarki Wodnej oraz jed-
nostek samorządu terytorialnego, a także dla radców prawnych, adwokatów, sędziów
i prokuratorów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9517-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 836
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo wodne
Kod: NEX-0429:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów