Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Postępowanie cywilne. Kazusy

Zagadnienia omawiane w podręczniku dotyczą postępowania rozpoznawczego, zabezpieczającego, egzekucyjnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego.

więcej

Autorzy: Tomasz Radkiewicz, Piotr Skibiński, Henryk Dolecki (red. naukowy),
Seria:  Kazusy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: NEX-0299:W03P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 13

Kazus 1
Droga sądowa w postępowaniu cywilnym | str. 15

Kazus 2
Właściwość rzeczowa i właściwość miejscowa sądu; wartość przedmiotu sporu | str. 20

Kazus 3
Badanie właściwości przez sąd z urzędu | str. 28

Kazus 4
Odstępstwo od zasady perpetuatio fori | str. 33

Kazus 5
Umowa o właściwość sądu | str. 36

Kazus 6
Wyłączenie sędziego | str. 39

Kazus 7
Zdolność sądowa | str. 44

Kazus 8
Zdolność procesowa | str. 48

Kazus 9
Współuczestnictwo konieczne | str. 52

Kazus 10
Współuczestnictwo jednolite | str. 56

Kazus 11
Wadliwości w reprezentacji strony w procesie | str. 61

Kazus 12
Reprezentacja osoby prawnej | str. 65

Kazus 13
Pełnomocnictwo procesowe | str. 68

Kazus 14
Ponoszenie kosztów postępowania | str. 72

Kazus 15
Pełnomocnictwo jako wymóg formalny pozwu | str. 76

Kazus 16
Braki formalne pozwu | str. 80

Kazus 17
Właściwość przemienna sądu w sprawach dotyczących umów | str. 84

Kazus 18
Wskazanie podstaw właściwości sądu | str. 88

Kazus 19
Prawidłowość doręczenia pozwu | str. 91

Kazus 20
Skuteczność doręczeń pism procesowych | str. 97

Kazus 21
Doręczenie zastępcze | str. 102

Kazus 22
Terminy dla czynności procesowych | str. 106

Kazus 23
Przywrócenie terminu | str. 110

Kazus 24
Protokoły posiedzeń sądowych | str. 116

Kazus 25
Zawieszenie postępowania | str. 121

Kazus 26
Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego | str. 126

Kazus 27
Przedmiotowa zmiana powództwa | str. 130

Kazus 28
Przekształcenia podmiotowe | str. 137

Kazus 29
Podstawy odrzucenia pozwu | str. 141

Kazus 30
Powództwo wzajemne | str. 146

Kazus 31
Właściwość sądu przy powództwie wzajemnym | str. 150

Kazus 32
Cofnięcie pozwu | str. 153

Kazus 33
Uznanie powództwa | str. 156

Kazus 34
Gromadzenie materiału procesowego | str. 160

Kazus 35
Zasada kontradyktoryjności | str. 164

Kazus 36
Dopuszczenie dowodu przez sąd | str. 170

Kazus 37
Zabezpieczenie dowodów | str. 173

Kazus 38
Aktualność orzeczenia sądowego | str. 177

Kazus 39
Ogłoszenie wyroku | str. 181

Kazus 40
Uzasadnianie wyroków zaocznych | str. 185

Kazus 41
Zastrzeżony wyrok zaoczny | str. 188

Kazus 42
Obligatoryjny charakter wyroku zaocznego | str. 192

Kazus 43
Sprostowanie orzeczenia | str. 196

Kazus 44
Zażalenie i odwołanie | str. 200

Kazus 45
Termin do wniesienia apelacji | str. 205

Kazus 46
Przywrócenie terminu do wniesienia apelacji | str. 211

Kazus 47
Postępowanie międzyinstancyjne | str. 216

Kazus 48
Postępowanie nieprocesowe | str. 220

Kazus 49
Uczestnicy postępowania nieprocesowego | str. 224

Kazus 50
Stwierdzenie nabycia spadku | str. 228

Kazus 51
Akt poświadczenia dziedziczenia | str. 232

Kazus 52
Oświadczenie o odrzuceniu spadku | str. 238

Kazus 53
Zmiana prawomocnego orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym | str. 243

Kazus 54
Zniesienie współwłasności | str. 247

Kazus 55
Postępowanie o podział majątku wspólnego | str. 252

Kazus 56
Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym | str. 256

Kazus 57
Wydawanie odpisów w postępowaniu nieprocesowym | str. 260

Kazus 58
Tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy | str. 265

Kazus 59
Klauzula wykonalności | str. 269

Kazus 60
Postępowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalności | str. 272

Kazus 61
Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu orzeczeniu sądu | str. 276

Kazus 62
Europejski tytuł egzekucyjny | str. 279

Kazus 63
Skarga na czynności komornika | str. 288

Kazus 64
Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 292

Kazus 65
Postępowanie zabezpieczające | str. 299

Kazus 66
Udzielenie zabezpieczenia | str. 305

Kazus 67
Jurysdykcja krajowa | str. 308

Kazus 68
Immunitet jurysdykcyjny | str. 314

Kazus 69
Kaucja aktoryczna | str. 318

Kazus 70
Orzeczenia sądów państw obcych | str. 322

Ukryj

Opis:

Zagadnienia omawiane w podręczniku dotyczą wszystkich części Kodeksu postępowania cywilnego – postępowania rozpoznawczego, zabezpieczającego, egzekucyjnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego. Kazusy zostały opracowane z uwzględnieniem stanów faktycznych. Do każdego dołączono wykaz orzecznictwa sądów polskich lub międzynarodowych oraz spis głównych pozycji literatury.
W wydaniu trzecim uwzględniono:
– zmiany dotyczące dowodzenia i postępowania dowodowego,
– materię informatyzacji postępowania cywilnego,
– wybrane przepisy dotyczące europejskiego postępowania cywilnego.
Publikacja jest ważnym materiałem dydaktycznym zarówno dla studentów studiów prawniczych, poznających dopiero procedurę cywilną, jak i dla aplikantów przygotowujących się do pracy w zawodzie sędziego, radcy prawnego czy adwokata, którzy chcą pogłębić wiedzę z tej dziedziny, a także dla praktyków.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-488-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 328
Rodzaj: podręcznik prawokazusy , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: NEX-0299:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów