Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw

Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej.

więcej

Autorzy: Hubert Izdebski,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: NEX-0035:W04D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11


Część pierwsza
IDEOLOGICZNE KIERUNKI WSPÓŁCZESNEGO MYŚLENIA O SPOŁECZEŃSTWIE, PAŃSTWIE I PRAWIE


Rozdział I
Kształtowanie się ideologii polityczno-prawnych w czasach nowożytnych | str. 25


Rozdział II
Problemy klasyfikacji współczesnych ideologii i doktryn polityczno-prawnych | str. 39


Rozdział III
Kierunki o ponaddwustuletniej tradycji | str. 45

1. Etatyzm | str. 45
2. Republikanizm | str. 52
3. Liberalizm | str. 58
4. Konserwatyzm | str. 68

Rozdział IV
Kierunki zrodzone w XIX w | str. 77

1. Socjalizm i jego zróżnicowanie | str. 77
2. Społeczne nauczanie Kościoła katolickiego i programy chrześcijańskiej demokracji | str. 87
3. Nacjonalizm | str. 94

Rozdział V
Kierunki ostatniego stulecia | str. 101

1. Faszyzm | str. 101
2. Nowa Lewica i jej ideologiczne następstwa | str. 103
3. Ekologizm | str. 109
4. Zarządzanie publiczne | str. 113

Część druga
WARTOŚCI, ZASADY I PRAWA PODSTAWOWE WE WSPÓŁCZESNEJ DEMOKRACJI LIBERALNEJ


Rozdział VI
Doktryna demokracji liberalnej i jej odzwierciedlenie w podstawowych dokumentach prawnych | str. 123


Rozdział VII
Zasady i reguły prawa a wartości we współczesnych doktrynach polityczno-prawnych | str. 139


Rozdział VIII
Prawa podstawowe - współczesna "rewolucja praw" | str. 151


Część trzecia
DOKTRYNALNE PODSTAWY DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO


Rozdział IX
Podstawy praw człowieka | str. 163

1. Godność człowieka jako wartość podstawowa | str. 163
2. Solidarność, wolność, równość, sprawiedliwość jako implikacje godności | str. 168
3. Godność i prawa osobiste | str. 178

Rozdział X
Dobro wspólne, dialog, współuczestnictwo | str. 183

1. Dobro wspólne | str. 183
2. Pluralizm i konsens obywatelski | str. 186
3. Dialog społeczny | str. 187

Rozdział XI
Społeczeństwo obywatelskie, władze publiczne, pomocniczość | str. 195

1. Społeczeństwo obywatelskie | str. 195
2. Pomocniczość | str. 202
3. Governance w społeczeństwie współczesnym | str. 206

Rozdział XII
Wolność a demokracja | str. 209


Rozdział XIII
Demokratyczne państwo prawne | str. 217

1. Państwo prawne, demokratyczne państwo prawne | str. 217
2. Państwo prawne a rządy prawa | str. 223

Rozdział XIV
Prawo, działanie na podstawie i w granicach prawa | str. 229

1. Źródła prawa, źródła porządku prawnego, lex i ius | str. 229
2. Zasada legalizmu | str. 237

Rozdział XV
Granice władzy, granice prawa, proporcjonalność | str. 243

1. "Ograniczenia ograniczeń praw" | str. 243
2. Proporcjonalność | str. 246
3. Inne granice prawa | str. 252

Rozdział XVI
Sprawiedliwość społeczna w społecznej gospodarce rynkowej | str. 255

1. Sprawiedliwość społeczna | str. 255
2. Państwo socjalne, państwo prawne i socjalne. Europa socjalna | str. 259
3. Społeczna gospodarka rynkowa | str. 260
4. Własność | str. 264
5. Wolność działalności gospodarczej | str. 273
6. Solidaryzm społeczny | str. 276
7. Ekonomia społeczna | str. 281

Rozdział XVII
Zobowiązania wobec pokoleń przeszłych i przyszłych | str. 287

1. Solidarność międzypokoleniowa | str. 287
2. Rozwój zrównoważony | str. 290

Rozdział XVIII
Pionowy i poziomy podział władz | str. 295

1. Podział i współdziałanie władz | str. 295
2. Decentralizacja i pionowy podział władz | str. 305
3. Prawo do samorządu | str. 312
4. Multi-level governance | str. 316

Rozdział XIX
Władza sądownicza i prawo do sądu | str. 321

1. Spory o prawo i wymiar sprawiedliwości | str. 321
2. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości | str. 324
3. Niezawisłość sędziów i niezależność sądów | str. 325
4. Państwo drogi sądowej | str. 329
5. Rządy sędziów, rządy prawa i rządy ludu | str. 334

Rozdział XX
Prawo do dobrej administracji w ramach prawa do dobrego rządzenia | str. 339

1. Prawo do dobrego rządzenia | str. 339
2. Dobra administracja | str. 341
3. Prawo do dobrej administracji | str. 343
4. Prawo dostępu do informacji publicznej | str. 347
5. Służba publiczna, służba cywilna | str. 352

Powołane źródła i ważniejsze pozycje literatury | str. 359

Skorowidz osobowy | str. 381

Skorowidz rzeczowy | str. 389

Ukryj

Opis:

Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej. Dyskurs dotyczy również aksjologicznych podstaw systemu prawa obowiązującego w RP w ramach standardów prawa europejskiego i prawa innych państw Europy.

Podręcznik został podzielony na trzy części, w których przedstawiono kolejno:

  1. podstawowe ideologiczne kierunki współczesnego myślenia o społeczeństwie, państwie i prawie;
  2. kategorie podstawowych dla europejskiego i polskiego porządku prawnego wartości, zasad i praw (praw podmiotowych) oraz ich źródła;
  3. wykład na temat podstawowych wartości, zasad i praw, ukierunkowany na wyjaśnienie ich genezy, rozwoju, aktualnej treści oraz roli w systemie prawa - od godności człowieka jako wartości podstawowej i źródła praw począwszy, a na prawie do dobrej administracji w ramach prawa do dobrego rządzenia skończywszy.
W czwartym wydaniu opracowania uwzględniono nowe źródła i literaturę, a także, biorąc pod uwagę zmiany obserwowane w Polsce i w Europie, rozwinięto niektóre kwestie, w tym zagadnienie populizmu oraz odchodzenie od konstytucjonalizmu, mogące doprowadzić do ustawowego nihilizmu prawnego.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, może również służyć studentom administracji,nauk politycznych i innych nauk społecznych. Powinni po nią sięgnąć wszyscy zainteresowani podstawami współczesnego ustroju i prawa ze względu na swą aktywność polityczną, administracyjną czy prawniczą.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-727-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 402
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: / Teoria i filozofia prawa
Kod: NEX-0035:W04D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów