Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 2. Postępowanie rozpoznawcze

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego autorstwa najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego. Publikacja na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim.

więcej

Autorzy: Tadeusz Ereciński (red. naukowy), Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk,
Seria:  Duże Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20 września 2016 r.
Kod: NEX-0130:W05P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 219,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 197,10 zł. ( Oszczędzasz: 21,90 zł. )

Spis treści: 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) | str. 13

CZĘŚĆ PIERWSZA
POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE


KSIĘGA PIERWSZA. PROCES | str. 17

TYTUŁ VI. Postępowanie | str. 17
DZIAŁ II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji | str. 17
Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze | str. 17
Oddział 1. Mediacja | str. 21
Oddział 2. Postępowanie pojednawcze | str. 71
Rozdział 2. Pozew | str. 82
Rozdział 3. Rozprawa | str. 174
DZIAŁ III. Dowody | str. 271
Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów | str. 278
Rozdział 2. Postępowanie dowodowe | str. 315
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 315
Oddział 2. Dokumenty | str. 330
Oddział 3. Zeznania świadków | str. 375
Oddział 4. Opinia biegłych | str. 400
Oddział 5. Oględziny | str. 433
Oddział 6. Przesłuchanie stron | str. 438
Oddział 7. Inne środki dowodowe | str. 449
Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów | str. 463
DZIAŁ IV. Orzeczenia | str. 467
Rozdział 1. Wyroki | str. 477
Oddział 1. Wydanie wyroku | str. 477
Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków | str. 582
Oddział 3. Wyroki zaoczne | str. 593
Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków | str. 647
Rozdział 1a. Nakazy zapłaty | str. 659
Rozdział 2. Postanowienia sądu | str. 661
Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń | str. 681

Skorowidz przedmiotowy | str. 731

Ukryj

Opis:

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:

  • tomy I-III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu - postępowania rozpoznawczego,
  • w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
  • w tomie V - postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
  • a w tomie VI - przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
W tomie II uwzględniono nowelizacje wprowadzone w latach 2013-2016, dotyczące w szczególności mediacji, w tym względnego obowiązku jej przeprowadzania przed wszczęciem sprawy, możliwości wyboru mediatora przez strony, zachowania pozytywnych skutków w zakresie przedawnienia, jeżeli nie dojdzie do mediacji przedsądowej nie z winy powoda, oraz zaliczenia kosztów mediacji do kosztów sądowych. Omówiono również nowości w zakresie postępowania dowodowego, a zwłaszcza dowodu prowadzonego na odległość oraz dowodu z dokumentów, w tym dokumentu elektronicznego. Dużą uwagę poświęcono nowym formom uzasadniania wyroków, a w szczególności tzw. uzasadnieniu wygłoszonemu. Od nowa, szeroko opracowano komentarz dotyczący wydawania wyroków, w tym wyroku zaocznego. Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa oraz w obszernym zakresie orzecznictwa sądowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8932-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 928
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: NEX-0130:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów