Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Nauka administracji

W publikacji omówiono następujące zagadnienia: istotę administracji publicznej i jej status, formy działania, funkcje oraz kontrolę administracji publicznej, modele układów administracyjnych i ich usprawnianie, teorię zmian w administracji publicznej.

więcej

Autorzy: Zbigniew Cieślak (red. naukowy), Joanna Bukowska, Wojciech Federczyk, Bartosz Majchrzak, Michał Klimaszewski,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2017 r.
Kod: NEX-0211:W02D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 9

ROZDZIAŁ I
ISTOTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | str. 11

1. Pojęcie administracji publicznej | str. 11
2. Podmioty administrujące i ich organy | str. 14
3. Organ administracji publicznej i urząd tego organu | str. 18
4. Koncentracja - dekoncentracja i centralizacja - decentralizacja administracji publicznej | str. 22
5. Kompetencja organu administracji publicznej | str. 24
6. System administracji publicznej (więzi między organami) | str. 25
7. Administracja publiczna jako zjawisko. Układ administracyjny | str. 28
Literatura | str. 30

ROZDZIAŁ II
STATUS NAUKI ADMINISTRACJI | str. 32

1. Nauki o administracji | str. 32
2. Różnorodność koncepcji nauki administracji | str. 34
3. Nauka administracji jako samoistna dyscyplina naukowa | str. 36
4. Metody badawcze w nauce administracji | str. 37
5. Modelowanie rzeczywistości administracyjnej | str. 41
Literatura | str. 42

ROZDZIAŁ III
ZNACZENIE I UDZIAŁ CZŁOWIEKA W WYKONYWANIU ADMINISTRACJI | str. 44

1. Wprowadzenie | str. 44
2. Obszary działania | str. 45
3. Koncepcje ustrojowe służby publicznej - rozwiązania prawne | str. 47
4. Determinanty ustrojowe służby publicznej | str. 50
4.1. Polityka | str. 51
4.2. Doświadczenia historyczne | str. 54
4.3. Postrzeganie prawa | str. 55
4.4. Postawy ludzkie | str. 55
4.5. Czynnik ekonomiczny | str. 56
5. Stosunek do obywatela | str. 57
5.1. Wprowadzenie | str. 57
5.2. Regulacje prawne | str. 58
5.3. Systemy etyczne | str. 59
6. Instytucje wspierające kształcenie kadr urzędniczych | str. 60
7. Pragmatyki urzędnicze - ujęcie aksjologiczno-normatywne | str. 62
7.1. Wprowadzenie | str. 62
7.2. Dobór osób | str. 63
7.3. Nawiązanie stosunku pracy | str. 63
7.4. Instrumenty jakościowe | str. 64
7.5. Definiowanie obowiązków | str. 65
7.6. Uprawnienia | str. 65
7.7. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 66
8. Korpusy pracownicze | str. 67
8.1. Służba cywilna | str. 74
8.2. Pracownicy urzędów państwowych | str. 75
8.3. Pracownicy samorządowi | str. 76
8.4. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli | str. 77
Literatura | str. 78

ROZDZIAŁ IV
PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI | str. 79

1. Uwagi wstępne | str. 79
1.1. Problem definicji | str. 81
1.2. Ewolucja prawnych form działania administracji | str. 84
1.3. Problem związania administracji prawem | str. 85
2. Systematyka prawnych form działania administracji | str. 86
3. Rodzaje prawnych form działania administracji | str. 93
3.1. Akty normatywne administracji i akty generalne stosowania prawa | str. 93
3.1.1. Akty normatywne | str. 93
3.1.2. Akty generalne stosowania prawa | str. 95
3.2. Akty administracyjne | str. 95
3.3. Przyrzeczenie administracyjne | str. 99
3.4. Polecenia służbowe | str. 101
3.5. Porozumienia administracyjne | str. 102
3.6. Umowy | str. 105
3.6.1. Umowy cywilnoprawne | str. 106
3.6.2. Umowa publicznoprawna (administracyjna) | str. 108
3.7. Ugody administracyjne | str. 112
3.8. Czynności materialno-techniczne | str. 114
3.9. Działania społeczno-organizatorskie | str. 117
Literatura | str. 118

ROZDZIAŁ V
FUNKCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | str. 121

1. Uwagi wstępne | str. 121
2. Typologie funkcji administracji | str. 123
3. Rodzaje funkcji administracji publicznej | str. 126
3.1. Funkcja policyjna (porządkowa) | str. 126
3.2. Funkcja reglamentacyjna | str. 128
3.3. Funkcja nadzorcza | str. 130
3.4. Funkcja administracji świadczącej | str. 131
3.5. Funkcja regulacyjna | str. 133
Literatura | str. 136

ROZDZIAŁ VI
KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | str. 138

1. Definiowanie kontroli | str. 138
2. Przedmiot kontroli | str. 141
3. Cechy kontroli | str. 142
4. Formy kontroli | str. 144
5. Klasyfikacje kontroli | str. 146
6. Postępowanie kontrolne | str. 147
7. Kontrola funkcjonalna oraz instytucjonalna | str. 148
8. Organy kontroli zewnętrznej | str. 150
8.1. Najwyższa Izba Kontroli | str. 151
8.2. Sądy administracyjne | str. 152
9. Kontrola społeczna | str. 153
Literatura | str. 154

ROZDZIAŁ VII
MODELE UKŁADÓW ADMINISTRACYJNYCH I ICH USPRAWNIANIE | str. 156

1. Układ administracyjny i jego uwarunkowania | str. 156
1.1. Pojęcie układu administracyjnego | str. 156
1.2. Elementy konstrukcyjne układu administracyjnego | str. 157
1.3. Ramy konwencjonalne zachowań osób w układach administracyjnych | str. 159
1.4. Ramy faktyczne zachowań osób w układach administracyjnych | str. 161
1.5. Podstawowe kryteria wyróżniania układów administracyjnych | str. 162
1.5.1. Kryterium podmiotowe | str. 163
1.5.2. Kryterium przedmiotowe | str. 164
1.5.3. Kryterium czasowe | str. 165
1.5.4. Kryterium miejsca w systemie organizacyjnym administracji | str. 165
1.6. Systemowe uwarunkowania układów administracyjnych | str. 166
1.6.1. Systemowe uwarunkowanie aksjologiczne | str. 167
1.6.2. Systemowe uwarunkowanie organizacyjne | str. 168
1.6.3. Systemowe uwarunkowanie normatywne prawne | str. 169
1.6.4. Systemowe uwarunkowania ekonomiczne | str. 170
1.7. Pozasystemowe uwarunkowania układów administracyjnych | str. 171
1.7.1. Pozasystemowe uwarunkowania polityczne | str. 172
1.7.2. Pozasystemowe uwarunkowania kulturowe | str. 173
1.7.3. Pozasystemowe uwarunkowania etyczne | str. 174
1.7.4. Inne pozasystemowe uwarunkowania układów administracyjnych | str. 174
2. Modele administracji publicznej | str. 175
2.1. Model fenomenologiczny | str. 176
2.2. Model aksjologiczny | str. 182
2.3. Model normatywny prawny | str. 186
2.4. Model normatywny etyczny | str. 191
2.5. Model prakseologiczny | str. 194
2.6. Model idealny | str. 197
3. Podstawowe cechy struktury organizacyjnej i funkcjonowania układów administracyjnych | str. 198
3.1. Organizacyjne więzi prawne | str. 198
3.2. Pozaorganizacyjne więzi prawne | str. 201
3.3. Instytucjonalna rozpiętość kierowania | str. 202
3.4. Czynniki potencjalnej rozpiętości kierowania w instytucji | str. 204
3.5. Zasięg kierowania | str. 205
3.6. Pojęcie funkcji organicznych, koniecznych i zbędnych | str. 206
4. Procesy optymalizowania układów administracyjnych | str. 207
4.1. Optymalizacja struktury | str. 207
4.2. Optymalizacja ze względu na wartości i cele | str. 208
4.3. Optymalizacja funkcji | str. 209
4.4. Optymalizacja ze względu na kadry | str. 209
4.5. Optymalizacja ze względu na koszty | str. 210
Literatura | str. 211

ROZDZIAŁ VIII
ADMINISTRACJA W DZIAŁANIU - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE | str. 212

1. Teoria zmian w administracji | str. 212
2. Administracja jako czynnik zmian społecznych | str. 215
3. Podstawowe zagrożenia dysfunkcji administracji | str. 217
Literatura 219

SKOROWIDZ | str. 221

AUTORZY | str. 227

Ukryj

Opis:

Autorzy książki: Zbigniew Cieślak, Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak to pracownicy naukowi Katedry Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członkowie Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji; Joanna Bukowska jest pracownikiem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym. Ich zainteresowania badawcze i zawodowe koncentrują się wokół teorii i zastosowania prawa administracyjnego.

Podręcznik prezentuje oryginalne podejście do wykładu jednego z podstawowych przedmiotów studiów na wydziałach prawa i administracji. Realizacja celów nauki administracji została ukazana przez zastosowanie metody modelowania rzeczywistości administracyjnej i posłużenie się pojęciem - narzędziem w postaci układu administracyjnego. Ujęcie to jest w zasadzie niespotykane w literaturze dostępnej na rynku wydawniczym.

W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia:
– istotę administracji publicznej i jej status,
– formy działania, funkcje oraz kontrolę administracji publicznej,
– modele układów administracyjnych i ich usprawnianie,
– teorię zmian w administracji publicznej.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę administracji, a także dla osób zatrudnionych w podmiotach administracji publicznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-039-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 228
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: NEX-0211:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów