Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Finanse i prawo finansowe

Publikacja zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce.

więcej

Autorzy: Alina Majchrzycka-Guzowska,
Seria:  Podręczniki LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis Stan prawny:  1 sierpnia 2016 r.
Kod: NEX-0064:W09P01  Ilość w paczce: 100

Spis treści: 

Wykaz skrótów

Wstep

ROZDZIAL I. Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia ogólne z zakresu finansów i prawa finansowego

1.Pojecie finansów
2.Zasady gospodarki finansów publicznych
3.Formy organizacyjne finansów publicznych
4.Podstawowe pojecia gospodarki finansowej, polityki finansowej i systemu finansowego
5.Pojecie prawa finansowego
6.Charakterystyka norm i podmiotów prawa finansowego
7.Administracja finansów publicznych
8.Kontrola zarzadcza i audyt wewnetrzny
Wybrana literatura uzupelniajaca

ROZDZIAL II. Budzet panstwa i budzety jednostek samorzadu terytorialnego
1.Pojecie budzetu panstwa
2.Procedura uchwalania budzetu
3.Podstawowe funkcje budzetu
4.Pojecie i rodzaje wydatków budzetu panstwa
5.Pojecie i rodzaje dochodów budzetu panstwa
6.Tryb opracowania i uchwalania budzetu oraz wykonywanie budzetu panstwa
6.1.Tryb opracowania i uchwalania budzetu
6.2.Ogólne zasady wykonywania budzetu
7.Finanse jednostek samorzadu terytorialnego
7.1.Podstawy prawne jednostek samorzadu terytorialnego
7.2.Klasyfikacja zródel zasilania budzetów jednostek samorzadu terytorialnego
7.3.Dochody niepodatkowe jednostek samorzadu terytorialnego
7.4.Inne zródla zasilania budzetów jednostek samorzadu terytorialnego
8.Ogólne zasady uchwalania i wykonania budzetu samorzadu terytorialnego
Wybrana literatura uzupelniajaca

ROZDZIAL III. Podatki - system podatkowy
1.Pojecie podatku
2.Funkcje podatku
3.Elementy konstrukcji podatku
4.Podstawowe rodzaje podatków a klasyfikacje podatkowe
5.Pojecie i rodzaje systemów podatkowych
6.Zasady podatkowe
7.Przebudowa systemu podatkowego
7.1.Pojecia i zródla procesu harmonizacji
7.2.Geneza procesu harmonizacji VAT
8.Podstawowe konstrukcje podatkowe
8.1.Podatek dochodowy od osób fizycznych
8.2.Podatek dochodowy od osób prawnych
8.3.Podatek tonazowy
8.4.Podatek od spadków i darowizn
8.5.Podatek od nieruchomosci
8.6.Oplata skarbowa
8.7.Podatek od czynnosci cywilnoprawnych
8.8.Podatek od srodków transportowych
8.9.Podatek rolny
8.10.Podatek lesny
8.11.Podatek od towarów i uslug
8.12.Podatek akcyzowy
8.13.Podatek od gier
8.14.Podatki i oplaty lokalne
9.Zobowiazania podatkowe
9.1.Powstawanie zobowiazan podatkowych
9.2.Wygasanie zobowiazan podatkowych
9.3.Odpowiedzialnosc majatkowa za zobowiazania podatkowe
9.4.Interpretacje podatkowe
Wybrana literatura uzupelniajaca

ROZDZIAL IV. System finansowy ubezpieczen

1.Ubezpieczenia spoleczne
2.System ubezpieczen spolecznych
3.Ubezpieczenia majatkowe i osobowe
Wybrana literatura uzupelniajaca

ROZDZIAL V. Prawo walutowe i dewizowe

1.Podstawowe rozwiazania z zakresu prawa walutowego
1.1.Podstawowe pojecia prawa walutowego
1.2.Unia Gospodarczo-Walutowa - przyszlosc Polski. Warunki przystapienia do Unii
2.Podstawowe rozwiazania z zakresu prawa dewizowego w Polsce
2.1.Podstawowe pojecia prawa dewizowego
2.2.Ograniczenia w obrocie dewizowym oraz obowiazki wynikajace z prawa dewizowego
2.3.Kontrola dewizowa
Wybrana literatura uzupelniajaca

ROZDZIAL VI. Banki i prawo bankowe

1.Banki w Polsce w okresie transformacji systemowej
2.Rodzaje banków, organizacja systemu bankowego
3.Narodowy Bank Polski i jego funkcje w swietle ustawy - Prawo bankowe i ustawy o Narodowym Banku Polskim
4.Srodki oddzialywania Narodowego Banku Polskiego na banki handlowe .
4.1.Stopy procentowe
4.2.Operacje depozytowe-kredytowo
4.3.Operacje otwartego rynku
4.4.Rezerwy obowiazkowe
5.Nadzór finansowy
5.1.Pojecie nadzoru finansowego
5.2.Zasady tworzenia banków
5.3.Rozwiazania dotyczace uzdrawiania gospodarki banków
6.Operacje bankowe
6.1.Operacje czynne
7.Rodzaje kredytów
7.1.Kredyt hipoteczny
8.Warunki udzielania kredytów
9.Zabezpieczenie kredytu
9.1.Ustalenie formy zabezpieczenia kredytu
9.2.Zabezpieczenia osobiste jako forma zabezpieczen kredytowych
9.3.Zabezpieczenia rzeczowe
9.4.Ocena stosowanych przez banki zabezpieczen kredytu
10.Czynnosci bierne
11.Czynnosci uslugowe banków
11.1.Prowadzenie rachunków bankowych
12.Formy rozliczen pienieznych
12.1.Podstawowe formy rozliczen
12.2.Inne uslugi bankowe
Wybrana literatura uzupelniajaca

ROZDZIAL VII. Finanse i prawo finansowe przedsiebiorców-wybrane Zagadnienia

1.Podstawowe podmioty gospodarcze w polskiej gospodarce rynkowej
2.Podstawowe zasady funkcjonowania przedsiebiorców
2.1.Formy prawne prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
2.2.Spólki handlowe, które nie maja osobowosci prawnej
2.3.Spólki handlowe, które maja osobowosc prawna
2.4.Przedsiebiorstwa panstwowe
2.5.Spóldzielnie
2.6.Organizacja gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych
3.Zasady finansowania dzialalnosci przedsiebiorców
3.1.Zasilanie zewnetrzne
4.Nowe zródla finansowania dzialalnosci gospodarczej
4.1.Faktoring
4.2.Leasing
4.3.Akcje i obligacje
5.Niekorzystne zjawiska charakteryzujace gospodarke finansowa przedsiebiorstw
6.Utrata zdolnosci kredytowej
7.Postepowanie upadlosciowe i naprawcze
8.System obciazen podatkowych przedsiebiorców
8.1.Uproszczone formy opodatkowania
8.2.Inne obciazenia
9.Ubezpieczenia spoleczne
Wybrana literatura uzupelniajaca

Skorowidz

Ukryj

Opis:

Finanse i prawo finansowe to podręcznik, który zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce. Przedstawiono w nim zasady funkcjonowania publicznej gospodarki finansowej i jej powiązania z gospodarką prywatną.
Regulacje prawne dotyczące problematyki finansów i prawa finansowego ulegają częstym zmianom. Wynika to m.in. z przynależności Polski do struktur Unii Europejskiej, a tym samym dostosowania prawa - także finansowego - do powyższych regulacji. W związku z tym prawo finansowe jest niestabilne, skomplikowane, a przez to wywołuje wiele wątpliwości i kontrowersji. Podręcznik zaś jest odpowiedzią na te problemy.
Zagadnienia, które są przedmiotem opracowania, przysparzają dużo trudności studentom zarzadzania, ekonomii i prawa zarówno na studiach magisterskich, jak i licencjackich. Stanowią one jednak niezbędny zakres wiedzy dla studentów kierunków związanych z funkcjonowaniem gospodarki. Publikacja ta może być również wykorzystywana przez praktyków zajmujących się problematyką finansową.
Wykład obejmuje nie tylko zagadnienia z zakresu finansów i prawa finansowego, lecz także kwestie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, systemu podatkowego, systemu finansowego ubezpieczeń, prawa walutowego i dewizowego, prawa bankowego oraz finansów i prawa finansowego przedsiębiorców. Obecne wydanie zostało rozszerzone i zaktualizowane, m.in. o najnowsze dane dotyczące wydatków sektora publicznego i dochodów publicznych w poszczególnych krajach. Zaprezentowano zagadnienia dotyczące obligacji, podatku od sprzedaży detalicznej, prawa restrukturyzacyjnego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Podręcznik został również wzbogacony o najnowszą literaturę.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376205465 , 488
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: NEX-0064:W09P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów