Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 3. Postępowanie rozpoznawcze

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego autorstwa najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego. Publikacja na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim.

więcej

Autorzy: Tadeusz Ereciński (red. naukowy), Jacek Gudowski, Karol Weitz,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2016 r.
z uwzględnieniem ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a także ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

Kod: NEX-0127:W05P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 219,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 197,10 zł. ( Oszczędzasz: 21,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) | str. 15

CZĘŚĆ PIERWSZA
Postępowanie rozpoznawcze


KSIĘGA PIERWSZA. PROCES | str. 19

TYTUŁ VI. Postępowanie | str. 19
DZIAŁ V. Środki odwoławcze | str. 19
Rozdział 1. Apelacja | str. 24
Rozdział 11. (uchylony) | str. 151
Rozdział 2. Zażalenie | str. 152
DZIAŁ Va. Skarga kasacyjna | str. 194
DZIAŁ Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 313
DZIAŁ VI. Wznowienie postępowania | str. 324
DZIAŁ VII. (uchylony) | str. 457
DZIAŁ VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 457

TYTUŁ VII. Postępowania odrębne | str. 518
DZIAŁ I. Postępowanie w sprawach małżeńskich | str. 518
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 521
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację | str. 536
Rozdział 3. Inne sprawy | str. 556
DZIAŁ II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 562
DZIAŁ III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych v 574
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 578
Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 652
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 660
DZIAŁ IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania | str. 686
DZIAŁ IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów | str. 698
Rozdział 1. (uchylony) | str. 698
Rozdział 2. (uchylony) | str. 698
DZIAŁ IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 733
DZIAŁ IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki | str. 755
DZIAŁ IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty | str. 764
DZIAŁ IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego | str. 770
DZIAŁ V. Postępowanie nakazowe i upominawcze | str. 774
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 777
Rozdział 2. Postępowanie nakazowe | str. 777
Rozdział 3. Postępowanie upominawcze | str. 812
DZIAŁ VI. Postępowanie uproszczone | str. 851
DZIAŁ VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych | str. 884
Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe | str. 886
Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń | str. 913
DZIAŁ VIII. Postępowania elektroniczne | str. 940
Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze | str. 942

Skorowidz przedmiotowy | str. 983

Ukryj

Opis:

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:

  • tomy I-III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu - postępowania rozpoznawczego,
  • w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
  • w tomie V - postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
  • a w tomie VI - przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
W tomie III omówiono zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia orzeczeń oraz postępowania odrębne. Uwzględniono zmiany wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września 2016 r., a w szczególności zmiany przepisów postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz pełnomocnictwa procesowego, a także elektronicznego postępowania upominawczego. Na nowo, bardzo szeroko opracowano komentarz do postępowania upominawczego.

Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8684-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1000
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: NEX-0127:W05P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów