Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych

Autor analizuje zawiłości prawne związane z ustanawianiem prawa własności lokali, zarządzaniem nieruchomością wspólną i funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej oraz prawami i obowiązkami właścicieli lokali.

więcej

Autorzy: Roman Dziczek,
Seria:  Komentarze problemowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2016 r.
Kod: NEX-0687:W07P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 159,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 143,10 zł. ( Oszczędzasz: 15,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 11


CZĘŚĆ PIERWSZA
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1892)


Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-6) | str. 35
Rozdział 2. Ustanowienie własności lokalu (art. 7-11) | str. 111
Rozdział 3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali (art. 12-17) | str. 154
Rozdział 4. Zarząd nieruchomością wspólną (art. 18-33) | str. 196
Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 34-41) | str. 308

CZĘŚĆ DRUGA
Wzory pozwów i wniosków sądowych


WZÓR nr 1. Pozew o zobowiązanie przedsiębiorcy do ustanowienia odrębnej własności lokalu | str. 315
WZÓR nr 2. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości przez wyodrębnienie własności lokali | str. 323
WZÓR nr 3. Pozew o zobowiązanie spółdzielni mieszkaniowej do przeniesienia własności lokalu | str. 329
WZÓR nr 4. Wniosek o zezwolenie (powierzenie) nabywcy na dokończenie budowy lokalu w zastępstwie przedsiębiorcy (art. 9 ust. 3 u.w.l.) | str. 335
WZÓR nr 5. Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej | str. 340
WZÓR nr 6. Wniosek (zarządu - zarządcy) o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd | str. 347
WZÓR nr 7. Wniosek właściciela lokalu o wyrażenie zgody na podział (połączenie) lokalu | str. 352
WZÓR nr 8. Wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego | str. 357
WZÓR nr 9. Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego | str. 361

Teksty przepisów
1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) - wyciąg | str. 365
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) - wyciąg | str. 382

Skorowidz | str. 399

Ukryj

Opis:

Publikacja uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany stanu prawnego wpływające na odczytywanie ustawy o własności lokali, przede wszystkim: najnowszą zmianę ustawy o własności lokali dokonaną nowelą z 12 czerwca 2015 r., która weszła w życie 29 sierpnia 2015 r. Uregulowała ona występujący od lat i podnoszony przez właścicieli miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych problem pomijania ich głosów w procedurze podejmowania uchwał. W komentarzu wskazano praktyczne skutki wejścia w życie ustawy z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Autor analizuje zawiłości prawne związane z ustanawianiem prawa własności lokali, zarządzaniem nieruchomością wspólną i funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej oraz prawami i obowiązkami właścicieli lokali. W komentarzu do przepisów art. 3, 6, 17 i 18 ustawy o własności lokali szczegółowo omawia – odmienne w stosunku do unormowań wynikających z tej ustawy – regulacje art. 4–6 oraz 18–27 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, które modyfikują prawne aspekty powstawania odrębnej własności lokali (budowy lokali) oraz zarządzania lokalami po ich wyodrębnieniu przez spółdzielnie mieszkaniowe, do czasu przejścia do reżimu zarządzania wynikającego z ustawy.

Przywołane w opracowaniu aktualne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz innych sądów powinno być pomocne w wyjaśnianiu kwestii spornych pojawiających się przy stosowaniu przepisów komentowanej ustawy.

Książka zawiera wzory pozwów i wniosków sądowych, które ułatwią egzekwowanie praw właścicielom nieruchomości lokalowych (także osobom roszczącym sobie prawo do tej własności) oraz realizację uprawnień wspólnoty mieszkaniowej jako obligatoryjnego zarządcy.

Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych i sędziów, jak również dla osób dysponujących prawami do lokali, członków zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości zabudowanych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-805-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 412
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: NEX-0687:W07P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów