Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów

Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym, lokale socjalne, tymczasowe i eksmisja - to tylko niektóre zagadnienia...

więcej

Autorzy: Roman Dziczek,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30 kwietnia 2015 r.
Kod: NEX-0231:W06P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 9

Część pierwsza

Ochrona praw lokatorów


USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 150) | str. 25

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-4a) | str. 25

Rozdział 2. Prawa i obowiązki właś cicieli i lokatorów (art. 5-19) | str. 75

Rozdział 2a. Najem okazjonalny lokalu (art. 19a-19e) | str. 155

Rozdział 3. Mieszkaniowy zasób gminy (art. 20-21) | str. 168

Rozdział 4. Lokale socjalne (art. 22-25) | str. 179

Rozdział 4a. Tymczasowe pomieszczenia (art. 25a-25e) | str. 192

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 26-40) | str. 198

Część druga

Dodatki mieszkaniowe


I. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych


(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) | str. 221

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-9a) | str. 221

Rozdział 2. Dotacje dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (art. 10-14) | str. 248

Rozdział 3. Zmiany w przepisach obowiązujących.

Przepisy przejściowe i końcowe (art. 15-21) | str. 249

II. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.) | str. 251

Załączniki

Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego | str. 254

Załącznik nr 2. Deklaracja o wysokości dochodów | str. 256

III. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. poz. 589) | str. 258

Załączniki

Załącznik nr 1.
Kwestionariusz wywiadu środowiskowego (wzór) | str. 259

Załącznik nr 2. Wzór legitymacji pracownika | str. 260

Załącznik nr 3. Oświadczenie o stanie majątkowym (wzór) | str. 261

Część trzecia

Wzory pozwów


Wzór nr 1.
Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego | str. 264

Wzór nr 2. Pozew o ustalenie niezasadności wypowiedzenia czynszu najmu | str. 269

Wzór nr 3.
Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu | str. 274

Wzór nr 4.
Pozew o zapłatę | str. 279

Wzór nr 5. Pozew o nakazanie dokonania napraw | str. 283

Skorowidz | str. 287


Ukryj

Opis:

Tematyka publikacji dotyczy dużej liczby osób, które korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym tzw. najmu okazjonalnego, oraz ze spółdzielczych praw do lokali.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8251-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 304
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0231:W06P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów