Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Paweł Księżak,
Seria:  Biblioteka Prawnika
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0719:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdzial 1. Miejsce zapisu windykacyjnego w prawie spadkowym


1.1.Rys historyczny i prawnoporównawczy
1.2.Rozwój prawa polskiego
1.3.Funkcje zapisu windykacyjnego
1.4.Terminologia
1.5.Charakter prawny zapisu windykacyjnego
1.6.Zagadnienia intertemporalne

Rozdzial 2. Ustanowienie zapisu windykacyjnego

2.1.Forma rozrzadzenia
2.2.Powolanie zapisobiercy windykacyjnego
2.2.1.Zagadnienia ogólne
2.2.2.Zapis windykacyjny pod warunkiem i z zastrzezeniem terminu
2.2.3.Przyrost
2.2.4.Podstawienie zwykle
2.2.5.Podstawienie powiernicze
2.2.6.Zapis windykacyjny na rzecz cudzoziemca
2.3.Obciazenie zapisobiercy windykacyjnego zapisem zwyklym i poleceniem
2.4.Wykonawca testamentu a zapis windykacyjny
2.5.Zapis windykacyjny upadlego
2.6.Przedmiot zapisu windykacyjnego
2.6.1.Zagadnienia ogólne
2.6.2.Rzecz oznaczona co do tozsamosci
2.6.3.Zbywalne prawo majatkowe
2.6.4.Przedsiebiorstwo i gospodarstwo rolne
2.6.5.Ustanowienie uzytkowania i sluzebnosci
2.6.6.Zapis windykacyjny przedmiotu nalezacego do majatku wspólnego malzonków
2.6.7.Zapis windykacyjny przedmiotu niewymienionego w art. 9811 ? 2 k.c.
2.7.Wielosc zapisów windykacyjnych
2.8.Zapis windykacyjny wyczerpujacy prawie caly spadek
2.9.Zapis windykacyjny przedmiotu nienalezacego do spadkodawcy albo takiego, który spadkodawca byl zobowiazany zbyc

Rozdzial 3. Nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego

3.1.Chwila nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego
3.2.Zakres sukcesji zapisobiercy windykacyjnego
3.3.Nabycie zapisu windykacyjnego a ustrój majatkowy malzenski
3.4.Przyjecie i odrzucenie zapisu windykacyjnego
3.5.Ochrona zapisobiercy windykacyjnego

Rozdzial 4. Zapis windykacyjny przy ustalaniu zachowku i sched spadkowych

4.1.Zapis windykacyjny przy ustalaniu zachowku
4.2.Zapis windykacyjny przy ustalaniu sched spadkowych

Rozdzial 5. Odpowiedzialnosc zapisobiercy windykacyjnego za dlugi spadkowe

5.1.Zasady ogólne
5.1.1.Konstrukcja odpowiedzialnosci zapisobiercy windykacyjnego za dlugi spadkowe
5.1.2.Odpowiedzialnosc do dzialu spadku
5.1.3.Odpowiedzialnosc po dziale spadku
5.1.4.Zakres odpowiedzialnosci zapisobiercy windykacyjnego
5.1.5.Zapisobierca windykacyjny jako wierzyciel spadku
5.2.Odpowiedzialnosc za dlugi zwiazane z prowadzeniem przedsiebiorstwa i gospodarstwa rolnego
5.3.Odpowiedzialnosc za zachowek
5.3.1.Zagadnienia ogólne
5.3.2.Przeslanki powstania odpowiedzialnosci zapisobiercy windykacyjnego
5.3.3.Podmiot odpowiedzialny
5.3.4.Zakres odpowiedzialnosci zapisobiercy windykacyjnego
5.3.5.Uprawnienie do zwolnienia sie z obowiazku pokrycia zachowku przez zapisobierce windykacyjnego
5.3.6.Regres zapisobiercy windykacyjnego
5.3.7.Odpowiedzialnosc za zachowek zapisobiercy gospodarstwa rolnego
5.4.Odpowiedzialnosc za zapisy zwykle i polecenia
5.5.Odpowiedzialnosc alimentacyjna wobec dziadków spadkodawcy
5.6.Odpowiedzialnosc za wyrównanie dorobków
5.7.Odpowiedzialnosc za zobowiazania publicznoprawne
5.8.Kolejnosc zaspokajania dlugów spadkowych przez zapisobierce windykacyjnego

Rozdzial 6. Zagadnienia proceduralne

6.1.Dokumentowanie praw do zapisu windykacyjnego
6.2.Zapisobierca windykacyjny jako nastepca prawny strony postepowania
6.3.Zabezpieczenie przedmiotu zapisu windykacyjnego i spis inwentarza

Podsumowanie

Bibliografia

Ukryj

Opis:

Zapis windykacyjny to pierwsze całościowe i pogłębione opracowanie monograficzne zapisu windykacyjnego w prawie polskim. Ta nowa instytucja prawa spadkowego, wprowadzona ustawą z 18 marca 2011 r., zrewolucjonizowała sposób rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci. W książce omówione zostały wszystkie aspekty cywilnoprawne związane z zapisem windykacyjnym (m.in. sposób ustanawiania zapisu, odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe, zagadnienia proceduralne). Wiele miejsca poświęcono kwestiom mającym kluczowe znaczenie dla praktyki (m.in. zapis windykacyjny przedsiębiorstwa i udziału w przedmiocie należącym do majątku wspólnego małżonków, sposób i skutki dokumentowania praw do zapisu windykacyjnego).

Adresaci

Monografia będzie stanowiła cenne źródło informacji dla wszystkich osób stykających się z problematyką prawa spadkowego, w szczególności notariuszy, adwokatów i radców prawnych oraz sędziów sądów cywilnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378061618 , 256
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo cywilne materialne
Kod: NEX-0719:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów