Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Dorota Wilkowska-Kołakowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0702:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe przedstawia tematykę wyceny nieruchomości i zawodu rzeczoznawcy majątkowego w ujęciu administracyjnoprawnym.

Przedmiotem analizy jest przede wszystkim określenie charakteru prawnego operatu szacunkowego i jego roli w postępowaniu przed organami administracji, prawna regulacja dostępu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz perspektywy powstania i rozwoju samorządu zawodowego rzeczoznawców majątkowych. W obecnym wydaniu książki zostały uwzględnione zmiany dotyczące definiowania pojęcia wartości nieruchomości, stosowania podejść, metod i technik wyceny, określania wartości nieruchomości i niektórych praw do niej. Zmiany te są wynikiem ostatnich nowelizacji: ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie wy-ceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.

Wiele miejsca poświęcono także omówieniu podstawowych zasad wyceny nieruchomości, co stało się bazą dla opracowania problematyki podejmowania decyzji przez organy administracji na podstawie - określonej w operacie szacunkowym - wartości nieruchomości. Z tych względów książka ta może stanowić cenne źródło informacji nie tylko dla prawników, rzeczoznawców majątkowych, studentów studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, ale również dla podmiotów zlecających sporządzenie operatu szacunkowego oraz adresatów decyzji administracyjnych.

Monografia zawiera ponadto porównanie polskiego prawa z prawem niemieckim i brytyjskim, co stanowi istotne uzupełnienie informacji dotyczących wyceny nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego oraz może być inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378062196 , 256
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: NEX-0702:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów