Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Paweł Suski,
Seria:  Biblioteka Prawnika
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0517:W04P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Jest to kolejna, już czwarta edycja tej cieszącej się powodzeniem u Czytelników publikacji. Uwzględnia ona zmiany w prawie, które nastąpiły od czasu poprzedniego wydania, a także najnowsze piśmiennictwo i orzecznictwo.

Książka ma klarowny układ - jest podzielona na dwie części, z których pierwsza jest poświęcona stowarzyszeniom, druga zaś fundacjom. Część pierwszą rozpoczyna omówienie pojęcia stowarzyszenia (stowarzyszenia mające osobowość prawną, zwykłe, terenowe jednostki organizacyjne i związki stowarzyszeń) oraz zagadnienia wolności i prawa zrzeszania się. W dalszych rozdziałach przedstawiono tworzenie stowarzyszeń, rejestrację, problematykę organów, członkostwa, ponadto majątek i nadzór nad stowarzyszeniami, ich ustanie oraz likwidację. W części drugiej autor omówił takie zagadnienia, jak ustanowienie fundacji, w tym akt fundacyjny, rejestrację, problematykę statutu, a także majątku i nadzoru nad fundacjami oraz usta-nia fundacji. W obu częściach w szerokim zakresie przedstawiono orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zwrócono również uwagę na przepisy szczególne, m.in. na ustawę z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawę z 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376208336 , 520
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: NEX-0517:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa