Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Intercyzy

Pojęcie. Treść. Dochodzenie roszczeń

więcej

Autorzy: Grzegorz Jędrejek,
Seria:  Biblioteka Prawnika
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0095:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

Rozdzial I. Umowne ustroje majatkowe malzonków
str. 23


1. Malzenskie ustroje majatkowe a stosunki majatkowe malzonków
str. 23
2. Pojecie ustroju majatkowego malzenskiego
str. 28
3. Charakter ustrojowego stosunku majatkowego malzonków
str. 32
4. Rodzaje ustrojów majatkowych malzonków
str. 44
5. Rys historyczny malzenskich umów majatkowych
str. 48
5.1. Uksztaltowanie pojecia malzenskiej umowy majatkowej
str. 48
5.2. Intercyzy w I Rzeczypospolitej
str. 49
5.3. Intercyzy w XIX wieku
str. 50
5.3.1. Zabór rosyjski
str. 50
5.3.2. Zabór austriacki
str. 52
5.3.3. Zabór niemiecki
str. 53
5.4. Umowne ustroje majatkowe w swietle projektów prawa majatkowego malzonków w II Rzeczypospolitej
str. 54
5.5. Umowne ustroje majatkowe po II wojnie swiatowej
str. 61
6. Zasada numerus clausus malzenskich ustrojów umownych w obowiazujacym prawie polskim oraz w innych systemach prawnych
str. 67
7. Ustroje umowne a ustrój ustawowy
str. 75

Rozdzial II. Pojecie i tresc intercyzy
str. 81


1. Pojecie malzenskiej umowy majatkowej
str. 81
2. Problem zakwalifikowania intercyz do okreslonego "typu" umów cywilnoprawnych
str. 84
3. Charakter prawny intercyz
str. 87
4. Problemy dotyczace tresci wszystkich intercyz
str. 94
4.1. Obligatoryjne elementy tresci intercyzy
str. 94
4.2. Intercyzy a prawa i obowiazki malzonków
str. 96
4.3. Dopuszczalnosc zastrzezenia warunku lub terminu
str. 98
5. Intercyzy wprowadzajace ustrój rozdzielnosci majatkowej
str. 103
6. Rozdzielnosc majatkowa z wyrównaniem dorobków
str. 113
6.1. Istota rozdzielnosci majatkowej z wyrównaniem dorobków
str. 113
6.2. Pojecie dorobku
str. 117
6.3. Stan i wartosc dorobku
str. 121
6.4. Sposób wyrównania dorobków
str. 123
6.5. Zmniejszenie obowiazku wyrównania dorobków
str. 125
7. Umowna wspólnosc majatkowa
str. 127
7.1. Tresc intercyz rozszerzajacych lub ograniczajacych wspólnosc majatkowa
str. 127
7.1.1. Odpowiednie stosowanie przepisów o wspólnosci ustawowej
str. 127
7.1.2. Zarzad majatkiem wspólnym
str. 133
7.1.3. Oznaczenie wielkosci udzialów i podzial majatku wspólnego
str. 141
7.1.4. Rozliczenie nakladów i wydatków (art. 45 § 1 k.r.o.)
str. 144
7.1.5. Rozporzadzenie przedsiebiorstwem i gospodarstwem rolnym
str. 146
7.1.6. Rozporzadzanie prawami sluzacymi do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych malzonków
str. 149
7.2. Wspólnosc rozszerzona
str. 150
7.3. Wspólnosc ograniczona
str. 162

Rozdzial III. Intercyza jako element stanu faktycznego sprawy cywilnej
str. 167


1. Powolanie sie na intercyze w pozwie
str. 167
2. Malzenska umowa majatkowa jako dokument
str. 171
3. Ustalenie zawarcia intercyzy
str. 176
4. Postepowanie dowodowe w celu ustalenia zawarcia intercyzy
str. 178
5. Intercyzy a inne umowy zawierane miedzy malzonkami. Kwalifikacja prawna umowy
str. 189
5.1. Intercyzy a umowy zmieniajace oraz rozwiazujace malzenska umowe majatkowa
str. 189
5.2. Malzenska umowa majatkowa a umowy, których celem jest przesuniecie przedmiotów majatkowych miedzy majatkami malzonków
str. 194
5.3. Malzenskie umowy majatkowe a inne umowy nazwane
str. 206
5.3.1. Malzenska umowa majatkowa a spólka cywilna
str. 206
5.3.2. Malzenska umowa majatkowa a darowizna
str. 207
5.3.3. Malzenska umowa majatkowa a ugoda
str. 210
5.3.4. Malzenska umowa majatkowa a umowy o swiadczenie pracy zawarte miedzy malzonkami
str. 210
5.4. Malzenskie umowy majatkowe a umowy nienazwane
str. 211
5.5. Malzenskie umowy majatkowe a umowy dotyczace majatków malzonków
str. 213
6. Niewaznosc malzenskich umów majatkowych
str. 214
6.1. Bezwzgledna niewaznosc intercyzy
str. 214
6.2. Wady oswiadczenia woli skutkujace wzgledna niewaznoscia intercyzy
str. 234
6.3. Skutki stwierdzenia niewaznosci intercyzy dla rozliczen malzonków
str. 239
7. Ustalenie niewaznosci intercyzy a podstawa prawna wyroku
str. 241
8. Zagadnienia intertemporalne
str. 245
9. Stosowanie norm prawa miedzynarodowego prywatnego
str. 250
10. Powaga rzeczy osadzonej a ustalenie przez sad zawarcia intercyzy
str. 252
11. Podzial spraw cywilnych, w których wystepuje intercyza jako element stanu faktycznego
str. 255

Rozdzial IV. Dochodzenie roszczen od malzonka pozostajacego w ustroju umownej wspólnosci majatkowej
str. 261


1. Zasady odpowiedzialnosci malzonków za dlugi
str. 261
2. Intercyzy a mozliwosci zaspokojenia roszczen przez wierzycieli jednego z malzonków
str. 265
3. Skutecznosc intercyz wobec wierzycieli (art. 471 k.r.o.)
str. 267
4. Rejestry zawierajace informacje o stosunkach majatkowych malzonków
str. 274
5. Intercyzy a postepowanie rozpoznawcze
str. 281
5.1. Legitymacja procesowa malzonka dluznika. Dopuszczalnosc powolania sie na intercyze na podstawie art. 319 k.p.c.
str. 281
5.2. Wspóluczestnictwo procesowe
str. 289
5.3. Interwencja glówna malzonka dluznika
str. 293
5.4. Przypozwanie
str. 294
5.5. Interwencja uboczna
str. 294
5.6. Wylaczenie sedziego
str. 297
5.7. Reprezentacja strony
str. 299
5.8. Postepowanie dowodowe
str. 300
5.9. Uznanie powództwa przez pozwanego malzonka
str. 301
6. Intercyzy a przebieg postepowania egzekucyjnego
str. 302
6.1. Intercyzy a kognicja sadu klauzulowego
str. 303
6.1.1. Charakter postepowania klauzulowego
str. 303
6.1.2. Zagadnienia intertemporalne
str. 305
6.1.3. Kognicja sadu klauzulowego przed nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekunczego oraz Kodeksu postepowania cywilnego
z 17 czerwca 2004 r
str. 306
6.1.4. Kognicja sadu klauzulowego po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekunczego oraz Kodeksu postepowania cywilnego z 17 czerwca 2004 r
str. 310
6.2. Srodki obrony malzonka dluznika pozostajacego w umownym malzenskim ustroju majatkowym po wszczeciu egzekucji (poza powództwami przeciwegzekucyjnymi)
str. 312
6.2.1. Wykladnia art. 7872 zd. 1 k.p.c
str. 312
6.2.2. Skarga na czynnosci komornika
str. 314
6.2.3. Wstrzymanie czynnosci przez komornika
str. 315
6.2.4. Wniosek o umorzenie egzekucji
str. 316
6.3. Powództwa przeciwegzekucyjne
str. 317
6.3.1. Powództwo z art. 8401 k.p.c. a powództwo opozycyjne z art. 840 k.p.c. 318
6.3.2. Powództwo ekscydencyjne
str. 320
6.4. Intercyza a poszczególne sposoby egzekucji
str. 323
7. Intercyza a przebieg postepowania upadlosciowego
str. 324
7.1. Postepowanie upadlosciowe a stosunki majatkowe malzonków
str. 324
7.2. Roszczenia malzonka upadlego wynikajace z intercyzy
str. 326
7.3. Intercyza a upadlosc konsumencka jednego z malzonków
str. 327

Rozdzial V. Dochodzenie przez osoby trzecie roszczen wynikajacych z umów majatkowych malzonków
str. 330


1. Dopuszczalnosc dochodzenia roszczen przez osoby trzecie z tytulu zawartej intercyzy
str. 330
2. Powództwo o ustanowienie przymusowego ustroju majatkowego
str. 331
3. Powództwo o ustalenie niewaznosci intercyzy (art. 189 k.p.c.)
str. 333
4. Actio Pauliana
str. 344
5. Udzial prokuratora w sprawach dotyczacych intercyz
str. 350

Rozdzial VI. Dochodzenie przez malzonków roszczen wynikajacych z zawartej intercyzy
str. 353


1. Dopuszczalnosc poszczególnych powództw
str. 353
2. Wybrane zagadnienia zwiazane z przebiegiem procesu
str. 358
2.1. Wlasciwosc sadu
str. 358
2.2. Czynnosci dyspozycyjne malzonków
str. 361
2.3. Pouczenie stron
str. 363
2.4. Doreczenia pism
str. 365
2.5. Wylaczenie sedziego z mocy prawa
str. 366
2.6. Zmiana powództwa oraz kumulacja roszczen
str. 366
3. Poszczególne rodzaje powództw
str. 369
3.1. Powództwo o ustalenie
str. 369
3.2. Ustanowienie przez sad rozdzielnosci majatkowej (art. 52 k.r.o.)
str. 378
3.3. Postepowanie w sprawie o wyrównanie dorobków
str. 388
3.3.1. Tryb postepowania
str. 388
3.3.2. Legitymacja procesowa czynna
str. 390
3.3.3. Pozew w sprawie o wyrównanie dorobków
str. 392
3.3.4. Dopuszczalnosc alternatywnego sformulowania zadania
str. 393
3.3.5. Rozdrobnienie roszczen
str. 396
3.3.6. Stosowanie art. 207 § 3 k.p.c.
str. 397
3.3.7. Dopuszczalnosc powództwa wzajemnego
str. 398
3.3.8. Dopuszczalnosc zmiany powództwa
str. 399
3.3.9. Postepowanie dowodowe
str. 401
3.3.10. Podniesienie zarzutów procesowych przez pozwanego malzonka
str. 403
3.3.11. Chwila ustalenia wartosci dorobku
str. 407
3.3.12. Rozlozenie swiadczenia pienieznego na raty oraz wyznaczenie odpowiedniego terminu w sprawach o wydanie nieruchomosci
str. 409
3.3.13. Miarkowanie zasadzonego swiadczenia
str. 410
3.3.14. Wyrok wstepny
str. 411
3.3.15. Dopuszczalnosc wydania wyroku zaocznego
str. 411
3.3.16. Sprostowanie i uzupelnienie wyroku
str. 412
3.3.17. Powództwo o wyrównanie dorobków a kognicja sadu rozwodowego
str. 415
3.3.18. Postepowanie o wyrównanie dorobków a inne postepowania
str. 417
3.3.19. Zagadnienia z zakresu postepowania egzekucyjnego
str. 417

Rozdzial VII. Intercyzy a postepowanie nieprocesowe
str. 419


1. Postepowania dzialowe
str. 419
1.1. Postepowanie o podzial majatku wspólnego malzonków
str. 419
1.2. Postepowanie o dzial spadku
str. 426
1.3. Postepowanie o zniesienie wspólwlasnosci
str. 430
2. Postepowanie wieczystoksiegowe
str. 432
3. Postepowanie w sprawach malzenskich
str. 434
3.1. Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny
str. 434
3.2. Sprawy o nakazanie wyplaty wynagrodzenia drugiemu malzonkowi
str. 436
3.3. Sprawy o zezwolenie na dokonanie czynnosci prawnej przekraczajacej zakres zwyklego zarzadu lub czynnosci, której drugi malzonek sie sprzeciwil
str. 439
3.4. Sprawy o pozbawienie malzonka zarzadu majatkiem wspólnym
str. 440
Wnioski koncowe oraz postulaty de lege ferenda
str. 443

Bibliografia
str. 451

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376209210 , 464
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: NEX-0095:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów