Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman,
Seria:  Podręczniki LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis Stan prawny:  1.07.2014 r.
Kod: NEX-0274:W09D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 


WYKAZ SKRÓTÓW
WYKAZ LITERATURY POWOLYWANEJ ZAPISEM SKRÓTOWYM
OD AUTORÓW
WPROWADZENIE

CZESC OGÓLNA
Rozdzial I. ZAGADNIENIA WSTEPNE

§ 1. Pojecia podstawowe
§ 2. Gwarancje procesowe
§ 3. Zródla prawa karnego procesowego
§ 4. Zakres mocy obowiazujacej przepisów procesowych
§ 5. Wykladnia prawa karnego procesowego
§ 6. Nauka prawa karnego procesowego

Rozdzial II. NACZELNE ZASADY PROCESOWE
§ 1. Wiadomosci ogólne
§ 2. Zasada prawdy materialnej
§ 3. Zasada swobodnej oceny dowodów
§ 4. Zasada obiektywizmu
§ 5. Zasada bezposredniosci
§ 6. Zasada skargowosci i zasada postepowania z urzedu
§ 7. Zasada kontradyktoryjnosci i zasada sledcza
§ 8. Zasada równouprawnienia stron
§ 9. Zasada legalizmu
§ 10. Zasada domniemania niewinnosci
§ 11. Zasada in dubio pro reo
§ 12. Zasada ciezaru dowodu (onusprobandi)
§ 13. Zasada prawa do obrony
§ 14. Zasada jawnosci
§ 15. Zasada ustnosci i pisemnosci
§ 16. Zasada koncentracji

Rozdzial III. WARUNKI DOPUSZCZALNOSCI POSTEPOWANIA KARNEGO
§ 1. Wiadomosci ogólne
§ 2. Poszczególne przeslanki procesowe

Rozdzial IV. SAD, INNE ORGANY PROCESOWE I POMOCNICY PROCESOWI
§ 1. System sadów i ich wlasciwosc
§ 2. Sklad sadu. Wylaczenie sedziego
§ 3. Prokurator jako organ postepowania karnego
§ 4. Policja i inne organy scigania
§ 5. Pomocnicy procesowi

Rozdzial V. STRONY POSTEPOWANIA KARNEGO
§ 1. Pojecie strony i rodzaje stron
§ 2. Oskarzyciel publiczny
§ 3. Pokrzywdzony
§ 4. Oskarzyciel posilkowy
§ 5. Oskarzyciel prywatny
§ 6. Powód cywilny
§ 7. Oskarzony
§ 8. Strony szczególne i guasi-strony

Rozdzial VI. PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON, RZECZNICY INTERESU SPOLECZNEGO I INNI UCZESTNICY POSTEPOWANIA KARNEGO
§ 1. Przedstawiciele procesowi stron
§ 2. Rzecznicy interesu spolecznego
§ 3. Inni uczestnicy postepowania karnego

Rozdzial VII. CZYNNOSCI PROCESOWE
§ 1. Pojecie i klasyfikacja czynnosci procesowych
§ 2. Orzeczenia, zarzadzenia i polecenia
§ 3. Narada i glosowanie
§ 4. Porzadek czynnosci procesowych
§ 5. Terminy
§ 6. Doreczenia
§ 7. Protokoly i inne sposoby dokumentacji czynnosci procesowych
§ 8. Przegladanie akt i sporzadzanie odpisów
§ 9. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt

Rozdzial VIII. DOWODY
§ 1. Pojecie dowodu i rodzaje dowodów
§ 2. Zakazy dowodowe
§ 3. Wprowadzanie dowodów do procesu. Wniosek dowodowy
§ 4. Charakterystyka poszczególnych dowodów
§ 5. Dowodowe czynnosci poszukiwawcze

Rozdzial IX. SRODKI PRZYMUSU
§ 1. Wiadomosci ogólne
§ 2. Zatrzymanie
§ 3. Srodki zapobiegawcze
§ 4. Poszukiwanie oskarzonego i list gonczy
§ 5. List zelazny
§ 6. Kary porzadkowe
§ 7. Zabezpieczenie majatkowe

CZESC SZCZEGÓLNA

Rozdzial X. POSTEPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

§ l. Uwagi wprowadzajace
§ 2. Wiadomosci i postanowienia ogólne
§ 3. Wszczecie sledztwa lub dochodzenia
§ 4. Przebieg sledztwa
§ 5. Zakonczenie sledztwa
§ 6. Dochodzenie
§ 7. Nadzór prokuratora nad postepowaniem przygotowawczym
§ 8, Czynnosci sadowe w postepowaniu przygotowawczym
§ 9. Akt oskarzenia

Rozdzial XI. POSTEPOWANIE PRZED SADEM I INSTANCJI
§ 1. Wiadomosci ogólne
§ 2. Wstepna kontrola oskarzenia
§ 3. Przygotowanie do rozprawy glównej
§ 4. Jawnosc rozprawy glównej i jej ogólny porzadek
§ 5. Rozpoczecie rozprawy glównej
§ 6. Przewód sadowy
§ 7. Glosy stron
§ 8.Wyrokowanie

ROZDZIAL XII. POSTEPOWANIE ODW OLAWCZE
§ l. Pojecie i cechy srodka odwolawczego
§ 2. Model postepowania odwolawczego
§ 3. Apelacja i postepowanie apelacyjne
§ 4. Zazalenie i postepowanie zazaleniowe

Rozdzial XIII. POSTEPOWANIA SZCZEGÓLNE
§ 1. Pojecie, istota i rodzaje postepowan szczególnych
§ 2. Postepowanie uproszczone
§ 3. Postepowanie w sprawach z oskarzenia prywatnego
§ 4. Postepowanie nakazowe
§ 5. Postepowanie karne skarbowe
§ 6. Postepowanie w kwestii odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary

Rozdzial XIV. NADZWYCZAJNE SRODKI ZASKARZENIA
§ 1. Pojecie i rodzaje nadzwyczajnych srodków zaskarzenia
§ 2. Kasacja
§ 3. Wznowienie postepowania
§ 4. Wniosek o stwierdzenie niewaznosci orzeczenia wydanego wobec osoby represjonowanej za dzialalnosc na rzecz niepodleglego bytu Panstwa Polskiego
Rozdzial XV. POSTEPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIE ORZECZENIA
§ 1. Wiadomosci wstepne
§ 2. Podjecie postepowania warunkowo umorzonego
§ 3. Odszkodowanie za niesluszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
§ 4. Ulaskawienie
§ 5. Wyrok laczny

Rozdzial XVI. POSTEPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIEDZYNARODOWYCH
§ l. Wiadomosci wstepne
§ 2. Immunitet dyplomatyczny i konsularny
§ 3. Pomoc prawna i doreczenia w sprawach karnych
§ 4. Przejecie i przekazanie scigania karnego
§ 5. Przejecie i przekazanie orzeczen do wykonania
§ 6. Ekstradycja
§ 7. Europejski nakaz aresztowania
§ 8. Wspólpraca z Miedzynarodowym Trybunalem Karnym

Rozdzial XVII. POSTEPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJACYCH ORZECZNICTWU SADÓW WOJSKOWYCH

SKOROWIDZ PRZEDMIOTOWY

Ukryj

Opis:

Polskie postępowanie karne to znany i ceniony od lat podręcznik, który przedstawia aktualny obraz polskiego postępowania karnego na gruncie k.p.k. z 6 czerwca 1997 r. Ukazany w nim został stan stworzony przez akty prawne wydane do 1 lipca 2014 r., a więc z uwzględnieniem wszystkich, licznych zmian - częściowo także "wielkiej" nowelizacji z 27 września 2013 r. Zaprezentowano w nim ponadto najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów apelacyjnych, uzupełniono literaturę przedmiotu i obszerny skorowidz przedmiotowy.

Adresaci:
Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów prawa i - tak jak dotychczas - jest niezmiernie przydatny także praktykom, w tym aplikantom sądowym, prokuratorskim, adwokackim i radcowskim.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-278-0593-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1144
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: NEX-0274:W09D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów