Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Wojciech Maciejko,
Seria:  WZORY
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0033:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wprowadzenie
str. 9

ROZDZIAL I. Wzory decyzji w sprawach swiadczen pienieznych z pomocy spolecznej
str. 13


Wzór nr 1. Wzór decyzji przyznajacej zasilek staly
str. 13
Wzór nr 2. Wzór decyzji odmawiajacej przyznania zasilku stalego
str. 20
Wzór nr 3. Wzór decyzji przyznajacej zasilek okresowy
str. 23
Wzór nr 4. Wzór decyzji odmawiajacej przyznania zasilku okresowego
str. 29
Wzór nr 5. Wzór decyzji przyznajacej zasilek celowy
str. 34
Wzór nr 6. Wzór decyzji odmawiajacej przyznania zasilku celowego
str. 40
Wzór nr 7. Wzór decyzji przyznajacej specjalny zasilek celowy
str. 45
Wzór nr 8. Wzór decyzji odmawiajacej przyznania specjalnego zasilku celowego
str. 50
Wzór nr 9. Wzór decyzji przyznajacej jednorazowy zasilek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie
str. 55
Wzór nr 10. Wzór decyzji odmawiajacej przyznania jednorazowego zasilku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
str. 62

ROZDZIAL II. Wzory decyzji w sprawach swiadczen niepienieznych z pomocy spolecznej
str. 67


Wzór nr 11. Wzór decyzji przyznajacej pomoc w postaci oplacania skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
str. 67
Wzór nr 12. Wzór decyzji odmawiajacej przyznania pomocy w postaci oplacania skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
str. 74
Wzór nr 13. Wzór decyzji przyznajacej swiadczenie w formie sprawienia pogrzebu
str. 79
Wzór nr 14. Wzór decyzji udzielajacej schronienia
str. 85
Wzór nr 15. Wzór decyzji udzielajacej posilków
str. 91
Wzór nr 16. Wzór decyzji udzielajacej niezbednego ubrania
str. 98
Wzór nr 17. Wzór decyzji zatwierdzajacej indywidualny program wychodzenia z bezdomnosci
str. 105
Wzór nr 18. Wzór decyzji przyznajacej pomoc w postaci uslug opiekunczych
str. 115
Wzór nr 19. Wzór decyzji przyznajacej pomoc w postaci specjalistycznych uslug opiekunczych
str. 125

ROZDZIAL III. Wzory decyzji w sprawach mieszkanców domu pomocy spolecznej
str. 137


Wzór nr 20. Wzór decyzji o skierowaniu do domu pomocy spolecznej oraz ustalajacej mieszkancowi oplate za pobyt w tym domu
str. 137
Wzór nr 21. Wzór decyzji o umieszczeniu w domu pomocy spolecznej
str. 149

ROZDZIAL IV. Wzory decyzji w sprawach nienaleznie pobranych swiadczen z pomocy spolecznej
str. 156


Wzór nr 22. Wzór decyzji o zwrocie nienaleznie pobranego swiadczenia
str. 156
Wzór nr 23. Wzór decyzji uchylajacej decyzje o przyznaniu swiadczenia nienaleznie pobranego
str. 166
Wzór nr 24. Wzór decyzji w sprawie ulgi w obowiazku zwrotu swiadczenia nienaleznie pobranego
str. 171

Bibliografia
str. 179

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 9788376206936 , Format: 14.5x20.5cm , 184
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Pomoc społeczna
Kod: NEX-0033:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów