Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book



Dodaję do koszyka


Autorzy: Paweł Księżak,
Seria:  Biblioteka Prawnika
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0716:W02Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

ROZDZIAL I. Miejsce zachowku w prawie spadkowym
str. 17


1.1. Swoboda testowania
str. 17
1.2. Ograniczenia swobody testowania w przekroju historycznym i prawnoporównawczym
str. 25
1.2.1. Wprowadzenie
str. 25
1.2.2. Prawo rzymskie
str. 26
1.2.3. Prawo okresu przedkodyfikacyjnego
str. 30
1.2.4. System rezerwy
str. 32
1.2.5. System zachowku
str. 35
1.2.6. Systemy alimentacyjne
str. 37
1.2.7. Inne systemy
str. 39
1.2.8. Rozwój prawa polskiego
str. 40
1.3. Uzasadnienie i funkcje ograniczenia swobody testowania
str. 49
1.4. Konstytucyjne podstawy ograniczenia swobody testowania
str. 57
1.5. Podstawowe cechy polskiego systemu zachowku
str. 63
1.6. Inne instrumenty ochrony osób najblizszych spadkodawcy
str. 72
1.6.1. Wprowadzenie
str. 72
1.6.2. Uprawnienia dziadków spadkodawcy
str. 73
1.6.3. Uprawnienie do korzystania z mieszkania
str. 79
1.6.4. Prawa wylaczone ze spadku przypadajace ex lege rodzinie
str. 82
1.6.4.1. Wprowadzenie
str. 82
1.6.4.2. Prawa do lokali
str. 82
1.6.4.3. Prawa ze stosunku pracy
str. 88
1.6.4.4. Swiadczenia z tytulu bezrobocia
str. 90
1.6.4.5. Roszczenia osób nieslusznie skazanych za wykroczenia
str. 91
1.6.4.6. Roszczenia osób represjonowanych
str. 91
1.6.5. Wnioski dla analizy przepisów o zachowku
str. 92
1.6.6. Inne uprawnienia - wzmianka
str. 93
1.7. Granice swobody testowania w swietle art. 58 k.c.
str. 94
1.8. Zachowek w prawie prywatnym miedzynarodowym
str. 96
1.9. Podsumowanie i wnioski de lege ferenda
str. 97

ROZDZIAL II. Osoby uprawnione do zachowku
str. 103


2.1. Wprowadzenie
str. 103
2.2. Krag osób potencjalnie uprawnionych do zachowku
str. 104
2.3. Okolicznosci wplywajace na krag osób uprawnionych do zachowku po danym spadkodawcy (in concreto)
str. 112
2.3.1. Uwagi ogólne
str. 112
2.3.2. Uznanie za niegodnego dziedziczenia
str. 114
2.3.3. Orzeczenie separacji
str. 116
2.3.4. Wylaczenie malzonka od dziedziczenia (art. 940 k.c.)
str. 117
2.3.5. Zrzeczenie sie dziedziczenia
str. 121
2.3.6. Czesciowe zrzeczenie sie dziedziczenia
str. 124
2.3.7. Zrzeczenie sie prawa do zachowku
str. 130
2.3.8. Czesciowe zrzeczenie sie prawa do zachowku
str. 138
2.3.9. Zrzeczenie sie dziedziczenia z zastrzezeniem zachowku
str. 140
2.3.10. Warunkowe zrzeczenie sie zachowku
str. 142
2.3.11. Zrzeczenie sie zachowku na rzecz innej osoby
str. 143
2.3.12. Odrzucenie spadku i odrzucenie spadku z zastrzezeniem zachowku
str. 144
2.4. Kolejnosc nabywania prawa do zachowku
str. 147
2.5. Skutki testamentu negatywnego
str. 148
2.6. Roszczenie o zachowek spadkobierców ustawowych
str. 155
2.7. Wydziedziczenie
str. 160
2.7.1. Pojecie, funkcje i charakter prawny wydziedziczenia
str. 160
2.7.2. Wydziedziczenie czesciowe
str. 165
2.7.3. Podstawy wydziedziczenia
str. 171
2.7.3.1. Wprowadzenie
str. 171
2.7.3.2. Uporczywe postepowanie w sposób sprzeczny z zasadami wspólzycia spolecznego (art. 1008 pkt 1 k.c.)
str. 172
2.7.3.3. Dopuszczenie sie umyslnego przestepstwa (art. 1008 pkt 2 k.c.)
str. 178
2.7.3.4. Uporczywe niedopelnianie obowiazków rodzinnych (art. 1008 pkt 3 k.c.)
str. 188
2.7.3.5. Zbieg podstaw wydziedziczenia
str. 193
2.7.3.6. Numerus clausus podstaw wydziedziczenia
str. 193
2.7.3.7. Chwila miarodajna dla oceny wystapienia podstawy wydziedziczenia
str. 194
2.7.4. Sposób wydziedziczenia
str. 198
2.7.5. Skutki wydziedziczenia
str. 205
2.7.6. Przebaczenie
str. 210
2.8. Rozszerzenie kregu uprawnionych do zachowku
str. 223

ROZDZIAL III. Wysokosc zachowku
str. 224


3.1. Wprowadzenie
str. 224
3.2. Udzial spadkowy stanowiacy podstawe do obliczenia zachowku
str. 227
3.3. Ulamek stanowiacy podstawe do obliczania zachowku
str. 234
3.4. Wartosc spadku stanowiaca podstawe do obliczania zachowku
str. 238
3.4.1. Wprowadzenie
str. 238
3.4.2. Chwila ustalenia stanu i wartosci spadku
str. 243
3.4.3. Zasady ustalania wartosci spadku
str. 254
3.5. Doliczanie darowizn
str. 270
3.5.1. Zagadnienia ogólne
str. 270
3.5.2. Doliczanie darowizn a zwolnienie od obowiazku zaliczania (art. 1039 § 1 k.c.)
str. 277
3.5.3. Pojecie darowizny na gruncie przepisów o zachowku
str. 278
3.5.4. Inne przysporzenia podlegajace doliczeniu do spadku
str. 281
3.5.4.1. Dyspozycja wkladem bankowym na wypadek smierci
str. 281
3.5.4.2. Dyspozycja wkladem czlonkowskim i oszczednosciami w spóldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych
str. 285
3.5.4.3. Dyspozycja uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego
str. 285
3.5.4.4. Dyspozycja srodkami zgromadzonymi w funduszu emerytalnym
str. 286
3.5.4.5. Skladki w ubezpieczeniu na zycie
str. 288
3.5.4.6. Dyspozycja udzialami w spóldzielni
str. 291
3.5.4.7. Umowa z nastepca
str. 292
3.5.4.8. Zasiedzenie nieformalnie nabytego prawa
str. 299
3.5.4.9. Uwlaszczenie
str. 299
3.5.4.10. Nieodplatne zniesienie wspólwlasnosci i mas majatkowych
str. 300
3.5.4.11. Zmiana umowy spólki
str. 300
3.5.4.12. Przeznaczenie mienia na tworzona fundacje
str. 301
3.5.4.13. Rozszerzenie wspólnosci majatkowej malzenskiej
str. 301
3.5.4.14. Podsumowanie
str. 302
3.5.5. Darowizny niepodlegajace doliczeniu do spadku
str. 303
3.5.6. Inne przysporzenia niepodlegajace doliczeniu do spadku
str. 308
3.5.6.1. Przekazanie nieruchomosci
str. 308
3.5.6.2. Swiadczenia odszkodowawcze
str. 310
3.5.6.3. Swiadczenia z ubezpieczen spolecznych
str. 312
3.5.6.4. Odprawa posmiertna
str. 313
3.5.6.5. Sluzebnosc mieszkania
str. 314
3.5.6.6. Dozywocie
str. 315
3.5.7. Koszty wychowania oraz wyksztalcenia ogólnego
str. 315
3.5.8. Prawa, które przechodza na oznaczone osoby z mocy prawa
str. 316
3.6. Doliczanie zapisów windykacyjnych
str. 316
3.7. Ustalanie wysokosci zachowku
str. 318

ROZDZIAL IV. Sposoby pokrycia zachowku
str. 320


4.1. Wprowadzenie
str. 320
4.2. Powolanie do spadku
str. 321
4.3. Ustanowienie zapisu windykacyjnego
str. 323
4.4. Ustanowienie zapisu zwyklego i polecenia
str. 324
4.5. Darowizna
str. 328
4.6. Koszty wychowania i wyksztalcenia
str. 331
4.7. Niedopuszczalnosc zmiany sposobu pokrycia zachowku
str. 334
4.8. Cautela Socini
str. 335
4.9. Odeslanie do zachowku
str. 340

ROZDZIAL V. Roszczenie z tytulu zachowku
str. 342

5.1. Ogólna charakterystyka roszczenia z tytulu zachowku
str. 342
5.2. Dziedziczenie roszczenia o zachowek
str. 346
5.3. Zbywalnosc roszczenia o zachowek
str. 353
5.4. Zbywalnosc przyszlego roszczenia o zachowek
str. 358
5.5. Zrzeczenie sie roszczenia o zachowek (przyszlego i terazniejszego)
str. 360
5.6. Egzekucja z wierzytelnosci o zachowek
str. 361
5.7. Roszczenie o zachowek ze spadku obejmujacego gospodarstwo rolne
str. 362
5.8. Naduzycie roszczenia o zachowek (art. 5 k.c.)
str. 368
5.9. Roszczenie o zachowek a klauzula rebus sic stantibus
str. 377
5.10. Obowiazek zwrotu nienaleznego swiadczenia z tytulu zachowku
str. 378

ROZDZIAL VI. Odpowiedzialnosc za zachowek
str. 380


6.1. Odpowiedzialnosc spadkobierców zobowiazanych do pokrycia zachowku
str. 380
6.1.1. Zasady ogólne
str. 380
6.1.2. Ograniczenie odpowiedzialnosci za zapisy zwykle i polecenia oraz zachowek
str. 382
6.1.3. Zmniejszenie zapisów zwyklych i polecen
str. 392
6.1.4. Miejsce zachowku wsród dlugów spadkowych
str. 403
6.2. Odpowiedzialnosc zapisobierców windykacyjnych za zachowek
str. 409
6.2.1. Zagadnienia ogólne
str. 409
6.2.2. Przeslanki powstania odpowiedzialnosci zapisobiercy windykacyjnego
str. 411
6.2.3. Podmiot odpowiedzialny
str. 413
6.2.4. Zakres odpowiedzialnosci zapisobiercy windykacyjnego
str. 414
6.2.5. Uprawnienie do zwolnienia sie z obowiazku pokrycia zachowku przez zapisobierce windykacyjnego
str. 416
6.2.6. Regres zapisobiercy windykacyjnego
str. 416
6.2.7. Miejsce zachowku wsród dlugów spadkowych, za które odpowiada zapisobierca windykacyjny
str. 419
6.3. Odpowiedzialnosc obdarowanych za zachowek
str. 419
6.3.1. Zagadnienia ogólne
str. 419
6.3.2. Przeslanki powstania odpowiedzialnosci obdarowanego
str. 422
6.3.3. Podmiot odpowiedzialny
str. 427
6.3.4. Odpowiedzialnosc kilku obdarowanych
str. 428
6.3.5. Zakres odpowiedzialnosci obdarowanego
str. 433
6.3.6. Uprawnienie do zwolnienia sie z obowiazku pokrycia zachowku przez obdarowanego
str. 440
6.3.7. Regres obdarowanego
str. 443
6.3.8. Odpowiedzialnosc obdarowanego za zachowek a zapisy zwykle i polecenia
str. 445

ROZDZIAL VII. Wymagalnosc i przedawnienie roszczen z tytulu zachowku ..... 446

7.1. Wprowadzenie
str. 446
7.2. Wymagalnosc roszczen z tytulu zachowku
str. 450
7.3. Przedawnienie roszczen przeciwko spadkobiercy testamentowemu
str. 456
7.4. Przedawnienie roszczen przeciwko obdarowanemu
str. 470
7.5. Przedawnienie roszczen przeciwko spadkobiercy ustawowemu
str. 472
7.6. Przedawnienie roszczen przeciwko zapisobiercy windykacyjnemu
str. 473
7.7. Przedawnienie roszczen o zmniejszenie zapisów zwyklych i polecen
str. 474
7.8. Przerwanie biegu terminu przedawnienia
str. 475
7.9. Przedawnienie roszczenia o wykonanie zapisu zwyklego lub darowizny pokrywajacej zachowek
str. 488
7.10. Ochrona uprawnionego przed skutkami przedawnienia
str. 488
7.11. Podsumowanie
str. 490

Literatura
str. 493

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7806-054-3 , Oprawa: miękka , 512
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Prawo cywilne materialne
Kod: NEX-0716:W02Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów