Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki

Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręcznikowego opracowania wykładni prawa łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów prawnych.

więcej

Autorzy: Maciej Zieliński,
Seria:  Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: NEX-0703:W07D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Część pierwsza
WPROWADZENIE


Wprowadzenie | str. 15

Część druga
TEORETYCZNE UJĘCIA WYKŁADNI PRAWA


Rozdział I
Podstawowe pojęcia związane z wykładnią | str. 43

1. Pragmatyczne i apragmatyczne posługiwanie się terminem "wykładnia prawa" | str. 43
2. Zakres pojęcia "wykładnia prawa" w ujęciu pragmatycznym | str. 44
3. Wykładnia prawa - wykładnia przepisów prawnych | str. 46
4. Wykładnia - interpretacja | str. 47
5. Rozumienie i zrozumienie a wykładnia (interpretacja) | str. 48
6. Redagowanie tekstów prawnych a ich wykładnia | str. 58
7. Rodzaje wykładni prawa | str. 59

Rozdział II
Koncepcje wykładni prawa w Polsce | str. 62

1. Pojęcie koncepcji wykładni prawa | str. 62
2. Ogólne typy koncepcji wykładni prawa | str. 64
3. Międzywojenne koncepcje wykładni prawa | str. 66
3.1. Tradycyjna koncepcja wykładni prawa | str. 67
3.2. Konstrukcyjna koncepcja wykładni prawa | str. 70
4. Powojenne koncepcje wykładni prawa | str. 72
4.1. Koncepcja semantyczna intensjonalna (klaryfikacyjna) | str. 72
4.2. Koncepcja semantyczna ekstensjonalna (logiczna) wykładni prawa | str. 75
4.3. Derywacyjna koncepcja wykładni prawa | str. 76
4.4. Prawnicza koncepcja interpretacji humanistycznej | str. 78
4.5. Komputacyjna koncepcja wykładni prawa | str. 81
4.6. Poziomowa koncepcja wykładni prawa | str. 81
4.7. Koncepcja walidacyjno-derywacyjna | str. 84
4.8. Hermeneutyczne i inne ujęcia wykładni prawa w Polsce | str. 84
5. Zbiorcza charakterystyka koncepcji wykładni prawa | str. 87

Część trzecia
CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWOŚCI POLSKICH TEKSTÓW PRAWNYCH


Rozdział III
Warunki wstępne charakterystyki tekstu prawnego | str. 91


Rozdział IV
Quasi-idiomatyczność wyrażeń tekstu prawnego. Poziom deskryptywny i poziom normatywny tekstu prawnego | str. 93


Rozdział V
Rozczłonkowanie norm w przepisach prawnych | str. 101

1. Rozczłonkowanie syntaktyczne norm w przepisach prawnych | str. 101
2. Rozczłonkowanie treściowe norm w przepisach prawnych | str. 110

Rozdział VI
Kondensacja norm w przepisach prawnych | str. 123


Rozdział VII
Leksyka (słownictwo) języka tekstów prawnych | str. 128

1. Baza leksykalna języka tekstów prawnych a język potoczny | str. 128
2. Wieloznaczność w bazie leksykalnej języka tekstów prawnych | str. 135

Rozdział VIII
Zwroty niedookreślone i nieostre w tekście prawnym | str. 155


Rozdział IX
Zwroty szacunkowe w języku tekstów prawnych | str. 163


Rozdział X
Tekst prawny a eufemizmy, wulgaryzmy i archaizmy | str. 166


Rozdział XI
Wyrazy obcojęzyczne i neologizmy w tekście prawnym | str. 169


Rozdział XII
Skróty i skrótowce w języku tekstów prawnych | str. 172


Rozdział XIII
Słownictwo języka tekstów prawnych a słownictwo odmian i socjolektów języka ogólnego | str. 174


Rozdział XIV
Definicje w tekstach prawnych | str. 176

1. Powody wprowadzenia definicji legalnych | str. 176
2. Definicje w strukturze tekstu prawnego | str. 178
3. Logiczne typy definicji legalnych | str. 182
4. Zasięg definicji legalnych | str. 188
5. Prawny charakter i waga definicji legalnych | str. 189

Rozdział XV
Zmiany tekstu prawnego | str. 192


Część czwarta
PRAKTYCZNA WERSJA KONCEPCJI DERYWACYJNEJ


Rozdział XVI
Główne wyznaczniki cech koncepcji | str. 199

1. Elementy intelektualne koncepcji | str. 200
2. Role spełniane przez wykładnię | str. 204
3. Elementy realistyczne koncepcji | str. 210
4. Elementy intelektualne i realistyczne wyznaczające decyzje interpretatora | str. 220

Rozdział XVII
Inne właściwości praktycznej wersji koncepcji derywacyjnej | str. 223

1. Cel wykładni | str. 223
2. Sensualność i klaryfikacyjność koncepcji derywacyjnej | str. 224
3. Uniwersalność a operatywność wykładni w koncepcji derywacyjnej | str. 226
4. Koncepcja derywacyjna a jednolitość wykładni | str. 229
5. Uzasadnianie decyzji interpretacyjnych | str. 231

Rozdział XVIII
Pragmatyczność i normatywność koncepcji wykładni | str. 236

1. Pragmatyczność koncepcji wykładni | str. 236
2. Normatywność koncepcji wykładni | str. 250

Rozdział XIX
Założenia o racjonalności prawodawcy | str. 258


Rozdział XX
Zintegrowanie koncepcji derywacyjnej z innymi koncepcjami i stanowiskami | str. 271


Część piąta
DYREKTYWY POSTĘPOWANIA INTERPRETACYJNEGO


Rozdział XXI
Dyrektywy ogólne | str. 277


Rozdział XXII
Dyrektywy porządkującej fazy wykładni | str. 281


Rozdział XXIII
Dyrektywy rekonstrukcyjnej fazy wykładni | str. 286


Rozdział XXIV
Dyrektywy percepcyjnej fazy wykładni | str. 290


Skorowidz rzeczowy | str. 303

Ukryj

Opis:

Siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręcznikowego opracowania wykładni prawa łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów prawnych. Dyrektywy te są tak powiązane, że wskazując zarówno kolejność czynności interpretacyjnych, jak i sposób ich realizacji, pozwalają skutecznie urzeczywistniać proces pozyskiwania (odtwarzania) jednoznacznych norm postępowania z różnorakich przepisów prawnych.

Publikacja skierowana jest zarówno do tych czytelników, których interesuje warstwa teoretyczna zagadnienia, jak i do tych, którzy szukają w wykładni prawa warstwy praktycznej, a zatem do: studentów, aplikantów i prawoznawców (zwłaszcza przedstawicieli dyscyplin szczegółowych), legislatorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy; również do nieprawników (w tym także urzędników), którym znacznie przybliża złożoną istotę wykładni prawa i wspomaga sam proces rozumienia tekstów prawnych.

W roku 2002 książka została wyróżniona najwyższą nagrodą przyznawaną przez Wydział I Polskiej Akademii Nauk – nagrodą im. Leona Petrażyckiego.

Spotyka się również z coraz szerszym uznaniem w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-950-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 322
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: / Historia prawa i prawo rzymskie
Kod: NEX-0703:W07D01 Miejsce wydania: 2016

Informacje biograficzne autorów