Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Krzysztof Teszner,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2014 r.
Kod: KAM-2334:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Ogólna charakterystyka przeprowadzonych badań | str. 15


1. Ustalenia wyjściowe i podstawowe pojęcia terminologiczne na potrzeby badawcze | str. 15

2. Cel badań | str. 18

3. Stan wiedzy naukowej w przedmiocie projektu badawczego i jego znaczenie dla nauki i praktyki | str. 20

4. Hipotezy badawcze i ich weryfikacja | str. 23

5. Organizacja i metodologia badań | str. 24

Rozdział II
Rozprawa podatkowa jako instytucja podatkowego postępowania wyjaśniającego | str. 36


1. Pojęcie i istota rozprawy podatkowej | str. 36

2. Ogólna charakterystyka rozprawy podatkowej | str. 42

3. Rozprawa podatkowa a rozprawa administracyjna - zakres obowiązywania | str. 57

4. Ewolucja instytucji rozprawy podatkowej | str. 63

Rozdział III
Ogólna charakterystyka podatkowego postępowania odwoławczego | str. 74


1. Dwuinstancyjność postępowania podatkowego a podatkowe postępowanie odwoławcze | str. 74

2. Granice rozpoznania sprawy podatkowej w postępowaniu odwoławczym | str. 80

3. Prawne instrumenty postępowania odwoławczego wykorzystywane przez organy odwoławcze | str. 86

Rozdział IV
Funkcjonowanie rozprawy w postępowaniu odwoławczym - wyniki badań | str. 91


1. Częstotliwość przeprowadzania rozprawy | str. 91

2. Ocena interpretacji przez organy administracji podatkowej ustawowych przesłanek do stosowania rozprawy podatkowej | str. 102

2.1. Przesłanki stosowania rozprawy podatkowej | str. 102

2.2. Załatwianie wniosków stron postępowania w przedmiocie przeprowadzenia rozprawy | str. 104

2.3. Zarządzanie rozprawy z urzędu | str. 131

2.4. Rozprawa podatkowa czy dodatkowe postępowanie w trybie art. 229 o.p.? Preferencje organów podatkowych | str. 135

2.5. Wnioski | str. 154

3. Zarządzanie i przebieg rozprawy podatkowej w świetle przeprowadzonych badań | str. 156

3.1. Uwarunkowania przeprowadzania rozprawy z urzędu | str. 156

3.2. Przypadki przeprowadzania rozprawy na wniosek strony | str. 167

3.3. Uczestnicy rozprawy podatkowej | str. 175

3.4. Czynności przygotowawcze przed przeprowadzeniem rozprawy podatkowej | str. 182

3.5. Przebieg rozprawy podatkowej | str. 190

3.6. Przeprowadzanie czynności procesowych | str. 196

3.7. Uprawnienia uczestników rozprawy podatkowej | str. 204

3.8. Zamknięcie rozprawy i konsekwencje jej przeprowadzenia dla rozstrzygnięć w postępowaniu odwoławczym | str. 217

3.9. Wnioski | str. 222

Rozdział V
Ocena przydatności obowiązującego modelu rozprawy podatkowej - wyniki badań | str. 228


1. Uwagi ogólne | str. 228

2. Przydatnosc rozprawy w postepowaniu podatkowym w ocenie respondentów | str. 228

3. Wnioski | str. 236

Rozdział VI
Stosowanie rozprawy w ogólnym postepowaniu administracyjnym w starostwach powiatowych województwa podlaskiego w latach 2011-2012 | str. 238


1. Uwagi ogólne | str. 238

2. Stosowanie rozprawy przez organy administracji publicznej w województwie podlaskim w latach 2011-2012 - wyniki badan | str. 240

3. Wnioski | str. 248

Rozdział VII
Wnioski koncowe i propozycje zmian | str. 251

Bibliogra | str. 261

Wykaz orzecznictwa | str. 267

Abstract | str. 275

Table of contents | str. 279


Ukryj

Opis:

Monografia jest pierwszą i jedyną pozycją na rynku dotyczącą rozprawy w postępowaniu podatkowym. Stanowi rezultat badań autorskich nad stosowaniem tej instytucji przez podatkowe organy odwoławcze w latach 2007-2012.

W opracowaniu przedstawiono przyczyny nieprzeprowadzania rozpraw przez podatkowe organy odwoławcze, które wynikają bądź z braku zainteresowania tą instytucją, bądź z błędów formalnoprawnych popełnianych przez podatników i ich pełnomocników. Wykorzystano przy tym bogate orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, które potwierdza określoną praktykę postępowania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3458-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 284
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2334:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów