Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Magdalena Błaszczyk, Anna Zientara,
Seria:  Diagramy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2014 r.
Kod: KAM-2354:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 35,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 31,50 zł. ( Oszczędzasz: 3,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1. Pojęcie prawa wykroczeń i jego miejsce w systemie prawa | str. 13


1.1. Pojęcie prawa wykroczeń | str. 13

1.2. Prawo wykroczeń sensu largo | str. 14

1.3. Struktura kodeksu wykroczeń | str. 14

1.4. Prawo wykroczeń a prawo karne | str. 15

1.5. Rozróżnienie wykroczenia i przestępstwa | str. 16

Rozdział 2. Pojęcie wykroczenia | str. 20

2.1. Uwagi ogólne | str. 20

2.2. Kryteria oceny stopnia społecznej szkodliwości | str. 21

Rozdział 3. Czas i miejsce popełnienia wykroczenia | str. 24

3.1. Czas popełnienia wykroczenia | str. 24

3.2. Zmiana ustawy po popełnieniu wykroczenia | str. 24

3.3. Miejsce popełnienia wykroczenia | str. 25

3.4. Zasada terytorialności i odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą | str. 26

Rozdział 4. Struktura wykroczenia | str. 28

4.1. Podział znamion | str. 28

4.2. Podmiot | str. 28

4.2.1. Uwagi ogólne | str. 28

4.2.2. Uzależnienie odpowiedzialności od wieku sprawcy | str. 29

4.2.3. Podział wykroczeń z uwagi na podmiot | str. 29

4.3. Przedmiot | str. 29

4.3.1. Uwagi ogólne | str. 29

4.3.2. Podział przedmiotu ochrony ze względu na liczbę przepisów, które chronią dane dobro | str. 30

4.3.3. Pojęcie wykroczeń podobnych | str. 30

4.4. Strona podmiotowa | str. 31

4.5. Strona przedmiotowa | str. 33

Rozdział 5. Formy stadialne | str. 35

5.1. Uwagi ogólne | str. 35

5.2. Formy stadialne | str. 35

5.3. Przygotowanie | str. 36

5.4. Usiłowanie | str. 36

5.4.1. Warunki odpowiedzialności za usiłowanie | str. 36

5.4.2. Usiłowanie nieudolne | str. 37

5.4.3. Czynny żal i odstąpienie (art. 11 § 4 k.w.) | str. 37

5.5. Dokonanie | str. 37

Rozdział 6. Formy zjawiskowe | str. 38

6.1. Uwagi ogólne | str. 38

6.2. Formy zjawiskowe | str. 38

6.3. Współsprawstwo | str. 39

6.4. Podżeganie | str. 39

6.5. Pomocnictwo | str. 40

6.6. Zasady odpowiedzialności | str. 41

Rozdział 7. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność | str. 42

7.1. Podział okoliczności wyłączających odpowiedzialność | str. 42

7.2. Immunitety | str. 43

7.3. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy) | str. 43

7.3.1. Obrona konieczna | str. 44

7.3.1.1. Uwagi ogólne | str. 44

7.3.1.2. Przekroczenie granic obrony koniecznej | str. 45

7.3.2. Stan wyższej konieczności (art. 16 k.w.) | str. 45

7.3.2.1. Uwagi ogólne | str. 45

7.3.2.2. Przekroczenie granic stanu wyższej konieczności | str. 46

7.3.3. Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków | str. 47

7.3.4. Zgoda dysponenta dobrem | str. 47

7.3.5. Zwyczaj | str. 47

7.4. Okoliczności wyłączające winę | str. 48

7.4.1. Błąd co do prawa | str. 48

7.4.2. Błąd co do faktu | str. 48

7.4.3. Niepoczytalność | str. 49

7.4.3.1. Ograniczenie poczytalności w stopniu znacznym | str. 50

7.4.3.2. Wyłączenie zastosowania przepisów dotyczących niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w stopniu znacznym (art. 17 § 3 k.w.) | str. 51

Rozdział 8. Zbieg przepisów | str. 52

8.1. Uwagi ogólne | str. 52

8.2. Zbieg przepisów definiujących wykroczenia | str. 55

8.3. Realny właściwy zbieg przepisów definiujących wykroczenie i przestępstwo | str. 56

Rozdział 9. Zbieg wykroczeń | str. 58

9.1. Uwagi ogólne | str. 58

9.2. Zbieg wykroczeń | str. 60

9.3. Kara "łącznie" (art. 9 § 2 k.w.) | str. 61

Rozdział 10. Kary | str. 63

10.1. Uwagi ogólne | str. 63

10.2. Katalog kar (art. 18 k.w.) | str. 64

10.3. Areszt | str. 65

10.4. Ograniczenie wolności | str. 66

10.4.1. Uwagi ogólne | str. 66

10.4.2. Kara zastępcza za ograniczenie wolności | str. 68

10.5. Grzywna | str. 68

10.5.1. Uwagi ogólne | str. 69

10.5.2. Kary zastępcze za grzywnę | str. 71

10.6. Nagana | str. 72

10.6.1. Uwagi ogólne | str. 72

10.6.2. Przesłanki orzekania nagany | str. 73

Rozdział 11. Środki karne | str. 74

11.1. Uwagi ogólne | str. 74

11.2. Katalog środków karnych (art. 28 § 1 k.w.) | str. 75

11.3. Zakaz prowadzenia pojazdów (art. 29 k.w.) | str. 76

11.4. Przepadek przedmiotów (art. 30 k.w.) | str. 77

11.5. Nawiązka | str. 78

11.6. Obowiązek naprawienia szkody (art. 28 § 3 k.w.) | str. 79

11.7. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób (art. 31 k.w.) | str. 80

Rozdział 12. Środki oddziaływania wychowawczego | str. 82

Rozdział 13. Zasady i dyrektywy wymiaru kary | str. 84


13.1. Uwagi ogólne | str. 84

13.2. Zasady wymiaru kary | str. 84

13.3. Dyrektywy ogólne wymiaru kary | str. 85

13.4. Dyrektywy szczegółowe wymiaru kary | str. 85

Rozdział 14. Nadzwyczajne złagodzenie kary, odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego | str. 88

14.1. Uwagi ogólne | str. 88

14.2. Środki degresji karania w k.w. (art. 39 § 1 i 2 k.w.) | str. 89

14.3. Środki oddziaływania społecznego (art. 39 § 4 k.w.) | str. 90

Rozdział 15. Nadzwyczajne obostrzenie kary | str. 91

15.1. Uwagi ogólne | str. 91

15.2. Definicja wykroczenia o charakterze chuligańskim (art. 47 § 5 k.w.) | str. 92

15.3. Konsekwencje wykroczenia o charakterze chuligańskim | str. 93

15.4. Recydywa szczególna wykroczeniowa (art. 38 k.w.) | str. 93

15.5. Definicja wykroczenia i przestępstwa podobnego (art. 47 § 2 k.w.) | str. 94

Rozdział 16. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu | str. 95

Rozdział 17. Przedawnienie | str. 97


17.1. Uwagi ogólne | str. 97

17.2. Rodzaje przedawnienia | str. 97

17.3. Przedawnienie ścigania | str. 98

17.4. Przedawnienie orzekania | str. 98

17.5. Modyfikacje terminu przedawnienia karalności | str. 99

17.6. Przedawnienie wykonania kary i środka karnego | str. 99

Rozdział 18. Zatarcie ukarania | str. 100

Rozdział 19. Relacja części ogólnej kodeksu wykroczeń do ustaw szczególnych | str. 101


Ukryj

Opis:

Publikacja prezentuje instytucje i zasady materialnego prawa wykroczeń w postaci tabel i wykresów. Prosty i czytelny układ treści ułatwia dotarcie do poszukiwanych informacji, pozwalając nie tylko na szybkie przyswojenie materiału, ale również na dostrzeżenie wewnętrznych powiązań pomiędzy analizowanymi tematami. Opracowanie zawiera także tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych na gruncie obowiązującego kodeksu wykroczeń.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3467-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 104
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: KAM-2354:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów