Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Marek Bukowski, Damian Flisak, Zbigniew Okoń, Paweł Podrecki, Janusz Raglewski, Sybilla Stanisławska-Kloc, Tomasz Targosz,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.12.2014 r.
Kod: KAM-1862:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 17

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 19


ROZDZIAŁ 1
PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO | str. 21

ROZDZIAŁ 2
PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO | str. 159

ROZDZIAŁ 3
TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO | str. 213

Oddział 1
Autorskie prawa osobiste | str. 213

Oddział 2
Autorskie prawa majątkowe | str. 262

Oddział 3
Dozwolony użytek chronionych utworów | str. 327

ROZDZIAŁ 4
CZAS TRWANIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH | str. 603

ROZDZIAŁ 5
PRZEJŚCIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH | str. 616

ROZDZIAŁ 6
PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH | str. 915

ROZDZIAŁ 7
PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH | str. 941

ROZDZIAŁ 8
OCHRONA AUTORSKICH PRAW OSOBISTYCH | str. 1024

ROZDZIAŁ 9
OCHRONA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH | str. 1045

ROZDZIAŁ 10
OCHRONA WIZERUNKU, ADRESATA KORESPONDENCJI I TAJEMNICY ŹRÓDEŁ INFORMACJI | str. 1138

ROZDZIAŁ 11
PRAWA POKREWNE | str. 1163

Oddział 1
Prawa do artystycznych wykonań | str. 1163

Oddział 2
Prawa do fonogramów i wideogramów | str. 1198

Oddział 3
Prawa do nadań programów | str. 1211

Oddział 31
Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych | str. 1216

Oddział 4
Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych | str. 1261

ROZDZIAŁ 12
ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI LUB PRAWAMI POKREWNYMI | str. 1266

ROZDZIAŁ 121
KOMISJA PRAWA AUTORSKIEGO | str. 1336

Oddział 1
Przepisy ogólne | str. 1336

Oddział 2
Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń | str. 1349

Oddział 3
Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy | str. 1368

Oddział 4
Rozstrzyganie sporów | str. 1371

Oddział 5
Pozostałe postępowania | str. 1372

Oddział 6
Postępowanie przed sądem | str. 1375

ROZDZIAŁ 122
KONTROLA PRODUKCJI NOŚNIKÓW OPTYCZNYCH | str. 1378

ROZDZIAŁ 13
FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI | str. 1390

ROZDZIAŁ 14
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA | str. 1395

ROZDZIAŁ 15
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE | str. 1500

Bibliografia | str. 1527

Skorowidz | str. 1547

Autorzy | str. 1557


Ukryj

Opis:

Komentarz, przygotowany przez zespół doświadczonych praktyków i teoretyków prawa autorskiego, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim l prawach pokrewnych. W związku z rozwojem techniki, a także wpływem dyrektyw unijnych na prawo polskie, od czasu uchwalenia ustawy pojawiły się zupełnie nowe kwestie, wymagające zaadaptowania utrwalonych konstrukcji prawnych do rzeczywistości.

W książce znajdują się liczne wskazówki o charakterze praktycznym, które będą przydatne w rozwiązywaniu problemów powstających na tle stosowania przepisów tej regulacji oraz w prowadzonych sporach sądowych. Jednocześnie w opracowaniu zawarto analizę kwestii fundamentalnych dla całego systemu prawa autorskiego, co pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie obecnego stanu wiedzy z tego zakresu. Niektóre z komentowanych zagadnień, np. Dotyczące zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, są jednymi z pierwszych opracowań tej tematyk] w literaturze przedmiotu.

Publikacja zawiera bogate orzecznictwo sądów krajowych i zagranicznych (przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz liczne odniesienia do wypowiedzi przedstawicieli doktryny.

Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów tych zawodów. Będzie przydatny także dla twórców, artystów wykonawców, wydawców, producentów, pracowników organizacji zbiorowego zarządzania, a także studentów prawa lub kierunków artystycznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3326-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1560
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1862:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów