Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Wiktor Poniewierka,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2014 r.
Kod: KAM-2582:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 9

USTAWA z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 727; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1149; Dz.U. z 2014 r. poz. 768)


ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. 1-13b) | str. 11

ROZDZIAŁ II. Wprowadzanie towarów na obszar celny Wspólnoty i nadawanie im przeznaczenia celnego (art. 14-35) | str. 59

ROZDZIAŁ III. Zwolnienia celne (art. 36-50) | str. 132

ROZDZIAŁ IV. Dług celny (art. 51-68a) | str. 160

ROZDZIAŁ V. Właściwość organów celnych (art. 69-72) | str. 229

ROZDZIAŁ VI. Postępowanie w sprawach celnych (art. 73-95b) | str. 246

ROZDZIAŁ VII. Zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną (art. 96) | str. 306

ROZDZIAŁ VIII. Ewidencja i statystyka dotycząca obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty (art. 97-102) | str. 311

ROZDZIAŁ IX. Przepis końcowy (art. 103) | str. 325

Bibliografia | str. 329

Ukryj

Opis:

W komentarzu w sposób kompleksowy omówiono zagadnienia ustawy - Prawo celne, z jednoczesnym odwołaniem się do orzecznictwa sądów administracyjnych. Uwzględniono w szczególności wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygające zagadnienia prawa celnego, które budzą wątpliwości w praktyce stosowania prawa.

Dla praktyków istotny będzie zwłaszcza rozdział omawiający przypadki, których zaistnienie powoduje powstanie długu celnego. Zainteresuje ich także fragment dotyczący postępowania celnego jako naturalnej drogi prowadzącej do określenia przez organy celne prawidłowej wysokości zobowiązań celnych, do uiszczenia których obowiązany jest podmiot będący uczestnikiem wymiany międzynarodowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8013-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 330
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pozostałe
Kod: KAM-2582:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów