Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Anna Zientara,
Seria:  Minirepetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2014 r.
Kod: KAM-2551:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 21,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 19,71 zł. ( Oszczędzasz: 2,19 zł. )

Spis treści: 

Część I. Wykład

Wykaz skrótów | str. 13

Rozdział 1
Pojęcie prawa wykroczeń oraz jego źródła i miejsce w systemie prawa | str. 15


1.1. Pojęcie prawa wykroczeń | str. 15

1.2. Źródła prawa wykroczeń | str. 15

1.3. Zasada nullum crimen sine lege | str. 19

1.4. Związki prawa wykroczeń z prawem karnym, czyny zabronione przepołowione | str. 21

1.5. Odróżnienie wykroczenia od przestępstwa | str. 26

Rozdział 2
Pojęcie wykroczenia | str. 30

Rozdział 3
Czas i miejsce popełnienia wykroczenia | str. 34


3.1. Czas popełnienia wykroczenia | str. 34

3.2. Zmiana ustawy po popełnieniu wykroczenia | str. 34

3.2.1. Zmiana ustawy przed orzekaniem | str. 34

3.2.2. Zmiana ustawy po wydaniu orzeczenia | str. 35

3.3. Miejsce popełnienia wykroczenia | str. 36

3.4. Zasada terytorialności i odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą | str. 36

Rozdział 4
Struktura wykroczeń | str. 38


4.1. Podmiot | str. 38

4.2. Przedmiot | str. 41

4.3. Strona podmiotowa | str. 42

4.4. Strona przedmiotowa | str. 46

4.4.1. Określenie zachowania się sprawcy | str. 47

4.4.2. Skutek | str. 47

4.4.3. Inne okoliczności | str. 49

Rozdział 5
Formy popełnienia wykroczeń | str. 51


5.1. Formy stadialne | str. 51

5.2. Formy zjawiskowe | str. 55

5.2.1. Współsprawstwo | str. 55

5.2.2. Podżeganie | str. 57

5.2.3. Pomocnictwo | str. 58

5.2.4. Zasady odpowiedzialności | str. 59

5.2.4.1. Zasady dotyczące wszystkich współdziałających | str. 59

5.2.4.2. Zasady dotyczące tylko podżegaczy i pomocników | str. 60

Rozdział 6
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność | str. 62


6.1. Okoliczności wyłączające bezprawność | str. 65

6.1.1. Obrona konieczna | str. 65

6.1.2. Stan wyższej konieczności | str. 67

6.1.3. Kontratypy pozakodeksowe | str. 69

6.1.3.1. Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków | str. 69

6.1.3.2. Zgoda dysponenta dobrem | str. 69

6.1.3.3. Zwyczaj | str. 69

6.2. Okoliczności wyłączające winę | str. 70

6.2.1. Błąd co do prawa | str. 70

6.2.2. Błąd co do faktu | str. 71

6.2.3. Niepoczytalność | str. 72

Rozdział 7
Zbiegi | str. 75


7.1. Zbieg przepisów | str. 75

7.1.1. Zbieg przepisów statuujących wykroczenia | str. 75

7.1.1.1. Zbieg realny właściwy | str. 75

7.1.1.2. Realny niewłaściwy (pomijalny) zbieg przepisów | str. 77

7.1.1.3. Pozorny zbieg przepisów | str. 77

7.1.2. Zbieg przepisu statuującego wykroczenie z przepisem statuującym przestępstwo | str. 78

7.2. Zbieg wykroczeń | str. 80

7.2.1. Zbieg realny właściwy | str. 80

7.2.2. Zbieg realny niewłaściwy (pomijalny) | str. 81

7.2.3. Zbieg pozorny | str. 81

Rozdział 8
Kary, środki karne i środki oddziaływania wychowawczego | str. 85


8.1. Kary | str. 85

8.1.1. Areszt | str. 86

8.1.2. Ograniczenie wolności | str. 90

8.1.3. Grzywna | str. 91

8.1.4. Nagana | str. 94

8.2. Środki karne | str. 95

8.2.1. Zakaz prowadzenia pojazdów | str. 95

8.2.2. Przepadek przedmiotów | str. 97

8.2.3. Nawiązka | str. 98

8.2.4. Obowiązek naprawienia szkody | str. 99

8.2.5. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób | str. 100

8.2.6. Inne środki karne określone przez ustawę | str. 100

8.3. Środki oddziaływania wychowawczego | str. 101

Rozdział 9
Wymiar kar i środków karnych | str. 102


9.1. Ogólne zasady i dyrektywy wymiaru kary i środków karnych | str. 102

9.2. Nadzwyczajne złagodzenie kary i odstąpienie od jej wymierzenia | str. 105

9.2.1. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 105

9.2.2. Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego | str. 106

9.3. Nadzwyczajne obostrzenie kary | str. 107

9.3.1. Recydywa | str. 107

9.3.2. Wykroczenie chuligańskie | str. 107

Rozdział 10
Przedawnienie i zatarcie ukarania | str. 109


10.1. Przedawnienie | str. 109

10.2. Zatarcie ukarania | str. 111

Część II. Prawo

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń | str. 115


CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 117

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności | str. 117

Rozdział II. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru | str. 122

Rozdział III. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego | str. 129

Rozdział IV. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu | str. 130

Rozdział V. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania | str. 131

Rozdział VI. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 132

Rozdział VII. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 134

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA | str. 134

Rozdział VIII. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu | str. 134

Rozdział IX. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym | str. 141

Rozdział X. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia | str. 143

Rozdział XI. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji | str. 150

Rozdział XII. Wykroczenia przeciwko osobie | str. 157

Rozdział XIII. Wykroczenia przeciwko zdrowiu | str. 159

Rozdział XIV. Wykroczenia przeciwko mieniu | str. 162

Rozdział XV. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów | str. 167

Rozdział XVI. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej | str. 173

Rozdział XVII. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego | str. 173

Rozdział XVIII. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji | str. 174

Rozdział XIX. Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe | str. 175

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń | str. 181

Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 183

Rozdział II. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 184

Rozdział III. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 189

Skorowidz | str. 193

O Autorce | str. 204


Ukryj

Opis:

MINIREPETYTORIA to seria specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium.

Publikację wyróżnia:

  • przystępne i zwięzłe ujęcie tematu - przedstawienie najważniejszych wymaganych wiadomości z prawa wykroczeń,
  • możliwość korzystania z pełnego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń,
  • przyjazny format,
  • atrakcyjna cena.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1118-2 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 204
Rodzaj: repetytoriumpodręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo wykroczeń
Kod: KAM-2551:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów