Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Magdalena Kuba,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2014 r.
Kod: KAM-2474:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Część I
Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i prawne kontroli pracownika - zagadnienia ogólne | str. 25

Wprowadzenie | str. 27

Rozdział 1
Kontrola pracownika - uwarunkowania społeczno-ekonomiczne | str. 28


1.1. Uwagi wstępne | str. 28

1.2. Pojęcie kontroli, jej rodzaje i funkcje | str. 29

1.3. Kontrola pracownika jako element zarządzania ludźmi w organizacji | str. 36

1.4. Kontrola pracownika a style kierowania ludźmi - funkcje i dysfunkcje | str. 43

Rozdział 2
Uzasadnienie prawa pracodawcy do kontroli pracownika | str. 52


2.1. Uwagi wstępne | str. 52

2.2. Charakter prawny stosunku pracy a kontrola pracownika | str. 55

2.3. Uprawnienia kierownicze pracodawcy a kontrola pracownika | str. 65

2.4. Ryzyko pracodawcy a kontrola pracownika | str. 88

Rozdział 3
Warunki dopuszczalności kontroli pracownika | str. 100


3.1. Uwagi wstępne | str. 100

3.2. Zgodny z prawem cel kontroli pracownika | str. 102

3.3. Poszanowanie przez pracodawcę dóbr osobistych pracownika | str. 113

3.4. Zachowanie przez pracodawcę przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych pracownika | str. 127

3.5. Respektowanie przez pracodawcę zasady proporcjonalności (adekwatności) i zasady jawności w procesie kontroli pracownika | str. 146

3.6. Problem zgody pracownika na dokonywanie kontroli przez pracodawcę | str. 162

Część II
Analiza prawna wybranych form kontroli pracownika | str. 169

Wprowadzenie | str. 171

Rozdział 4
Formy kontroli gotowości pracownika do wypełniania obowiązków pracowniczych | str. 177


4.1. Uwagi wstępne | str. 177

4.2. Kontrola trzeźwości pracownika | str. 179

4.2.1. Kontrola trzeźwości pracownika w polskim systemie prawnym | str. 180

4.2.2. Metody kontroli trzeźwości pracownika oraz zasady jej dokonywania | str. 191

4.2.3. Wnioski de lege lata i de lege ferenda | str. 204

4.3. Kontrola odurzenia narkotycznego pracownika | str. 211

4.3.1. Problem kontroli odurzenia narkotycznego pracownika w polskim systemie prawnym | str. 211

4.3.2. Problem kontroli odurzenia narkotycznego pracownika w systemach prawnych wybranych państw obcych | str. 222

4.3.3. Wnioski de lege lata i de lege ferenda | str. 230

4.4. Problem dopuszczalności badań wariograficznych (poligraficznych) pracownika | str. 238

4.4.1. Badania wariograficzne (poligraficzne) pracownika w polskim systemie prawnym | str. 239

4.4.2. Badania wariograficzne (poligraficzne) pracownika w systemie prawnym USA | str. 253

4.4.3. Wnioski de lege lata | str. 264

Rozdział 5
Formy monitoringu zachowania pracownika w miejscu pracy | str. 275


5.1. Uwagi wstępne | str. 275

5.2. Monitoring przy zastosowaniu kamer | str. 277

5.2.1. Problem dopuszczalności monitorowania zachowania pracownika za pomocą kamer w świetle polskich regulacji prawnych | str. 278

5.2.2. Monitoring zachowania pracownika za pomocą kamer a kontrola osobista pracownika | str. 292

5.2.3. Monitoring zachowania pracownika za pomocą kamer w świetle regulacji prawnych wybranych państw obcych | str. 304

5.3. E-kontrola | str. 310

5.3.1. Problem dopuszczalności e-kontroli zachowania pracownika w świetle polskich regulacji prawnych | str. 311

5.3.2. Problem dopuszczalności e-kontroli zachowania pracownika w świetle regulacji prawnych wybranych państw obcych | str. 327

5.4. Monitoring komunikacji | str. 335

5.4.1. Problem dopuszczalności monitorowania zachowania pracownika jako uczestnika procesu komunikacji w świetle polskich regulacji prawnych | str. 336

5.4.2. Problem dopuszczalności monitorowania zachowania pracownika jako uczestnika procesu komunikacji w świetle regulacji prawnych wybranych państw obcych | str. 358

5.5. Kontrola biometryczna | str. 365

5.5.1. Pojęcie danych biometrycznych oraz problem dopuszczalności stosowania przez pracodawcę narzędzi kontroli biometrycznej w świetle dokumentów Unii Europejskiej | str. 366

5.5.2. Problem dopuszczalności monitorowania zachowania pracownika za pomocą narzędzi kontroli biometrycznej w świetle polskich regulacji prawnych | str. 375

5.6. Geolokalizacja | str. 387

5.6.1. Problem dopuszczalności monitorowania zachowania pracownika za pomocą narzędzi geolokalizacji w świetle polskich regulacji prawnych | str. 388

5.6.2. Problem dopuszczalności monitorowania zachowania pracownika za pomocą narzędzi geolokalizacji w świetle regulacji prawnych wybranych państw obcych | str. 403

5.7. Wnioski de lege lata i de lege ferenda | str. 408

Zakończenie | str. 415

Załączniki | str. 423

Wykaz aktów prawnych | str. 427

Wykaz orzecznictwa | str. 435

Bibliografia | str. 439


Ukryj

Opis:

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie zagadnienia dopuszczalności poddawania pracownika kontroli, ukazujące niezwykłe bogactwo poruszanej problematyki zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Autorka analizuje społeczne, ekonomiczne i przede wszystkim prawne uwarunkowania procesu kontroli pracownika, jednocześnie ustalając miejsce prawa pracodawcy do kontroli pracownika w strukturze stosunku pracy. Definiuje i opisuje warunki dopuszczalności tej kontroli pozwalające na dokonanie oceny legalności każdej formy kontroli pracownika (zarówno unormowanej, jak i takiej, która nie stała się przedmiotem zainteresowania prawodawcy). Dzięki temu publikacja poświęcona aktualnemu obecnie zagadnieniu nabiera znaczenia uniwersalnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3417-4 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 456
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2474:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów