Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Beata Bińkowska-Artowicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2014 r.
Kod: KAM-2518:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Informacja | str. 19


1. Pozaprawne pojęcie informacji | str. 19

1.1. Cechy informacji | str. 23

1.2. Dostęp do informacji - zagrożenia i ochrona | str. 31

2. Informacja w prawie | str. 42

2.1. Informacja publiczna | str. 55

2.2. Rejestry publiczne | str. 60

2.3. Informacja o zobowiązaniach pieniężnych | str. 70

3. Podsumowanie | str. 72

Rozdział II
Informacja gospodarcza | str. 76


1. Podmioty uczestniczące w przetwarzaniu danych stanowiących informację gospodarczą | str. 89

1.1. Biuro informacji gospodarczej | str. 94

1.1.1. Charakter prawny reglamentacji działalności gospodarczej prowadzonej przez biura informacji gospodarczej | str. 95

1.1.2. Biuro informacji gospodarczej jako administrator danych osobowych | str. 112

2. Prawa i obowiązki podmiotów przetwarzających informacje gospodarcze | str. 119

3. Zasady przetwarzania informacji gospodarczych | str. 136

4. Podsumowanie | str. 157

Rozdział III
Informacja kredytowa | str. 162


1. Informacja kredytowa jako wyjątek od ustawowej zasady tajemnicy bankowej | str. 163

2. Cel instytucji tworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 pr. bank. | str. 178

3. Zasady przetwarzania danych składających się na informację kredytową | str. 190

3.1. Zakres podmiotowy | str. 191

3.2. Zakres przedmiotowy | str. 199

3.4. Zakres czasowy | str. 210

4. Wymiana informacji pomiędzy podsystemami | str. 213

5. Podsumowanie | str. 217

Rozdział IV
Regulacje wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych w wybranych państwach Unii Europejskiej | str. 222


1. Francja | str. 223

2. Niemcy | str. 229

3. Łotwa | str. 235

4. Podsumowanie | str. 238

Rozdział V
Konsekwencje wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych | str. 241


1. Wymiana informacji o zobowiązaniach pieniężnych w kontekście prawa do prywatności | str. 241

1.1. Przesłanki uprawnionego dostępu do informacji o zobowiązaniach pieniężnych | str. 245

1.2. Gwarancje prawnej ochrony podmiotów, których dotyczy informacja | str. 253

1.2.1. Odpowiedzialność administracyjna | str. 253

1.2.2. Odpowiedzialność karna | str. 255

1.2.3. Odpowiedzialność cywilna | str. 257

2. Wymiana informacji o zobowiązaniach pieniężnych w kontekście uczestników obrotu gospodarczego | str. 261

2.1. Sytuacja dłużnika rzetelnego | str. 262

2.2. Sytuacja dłużnika nierzetelnego | str. 267

2.3. Sytuacja wierzyciela | str. 270

2.4. Funkcje rejestrów informacji o zobowiązaniach pieniężnych | str. 278

2.5. Znaczenie wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych dla pozostałych uczestników obrotu gospodarczego | str. 282

3. Podsumowanie | str. 285

Wnioski | str. 289

Bibliografia | str. 295

Wykaz aktów prawnych | str. 311

Wykaz orzeczeń | str. 317

Inne źródła | str. 321

Ukryj

Opis:

Książka jest jedynym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem prawniczym dotyczącym systemu wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych - zarówno informacji kredytowej, jak i gospodarczej.

Monografia zawiera szczegółową analizę kompetencji, uprawnień i obowiązków podmiotów uczestniczących w systemie (dłużnika, wierzyciela, podmiotu zapytującego oraz podmiotów prowadzących rejestry informacyjne). Przedstawia porównanie systemu polskiego z trzema odmiennymi przykładami modeli wymiany informacji we Francji, Niemczech i na Łotwie. Autorka analizuje poszczególne aspekty prawne w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych. Szczególnie interesujący dla czytelników będzie rozdział poświęcony konsekwencjom wymiany informacji o zobowiązaniach pieniężnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3443-3 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 324
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-2518:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów