Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Roman Namysłowski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: KAM-2467;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 269,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 269,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 11

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług | str. 13

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 15

DZIAŁ II. Zakres opodatkowania | str. 191


Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 191

Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług | str. 288

Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | str. 355

Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną | str. 382

DZIAŁ III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi | str. 386

Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy | str. 386

Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi | str. 469

DZIAŁ IV. Obowiązek podatkowy | str. 474

Rozdział 1. Zasady ogólne | str. 474

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów | str. 493

Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników | str. 496

DZIAŁ V. Miejsce świadczenia | str. 498

Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów | str. 498

Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów | str. 518

Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów | str. 522

Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług | str. 523

DZIAŁ VI. Podstawa opodatkowania | str. 595

DZIAŁ VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów | str. 676

DZIAŁ VIII. Wysokość opodatkowania | str. 682


Rozdział 1. Stawki | str. 682

Rozdział 2. Zwolnienia | str. 764

Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów | str. 922

Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% | str. 954

Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego | str. 977

DZIAŁ IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe | str. 978

Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku | str. 978

Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności | str. 1159

Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego | str. 1168

DZIAŁ X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku | str. 1235

Rozdział 1. Rejestracja | str. 1235

Rozdział 2. Deklaracje | str. 1253

Rozdział 3. Informacje podsumowujące | str. 1261

Rozdział 4. Zapłata podatku | str. 1267

DZIAŁ Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach | str. 1276

DZIAŁ XI. Dokumentacja | str. 1283


Rozdział 1. Faktury | str. 1283

Rozdział 2. Ewidencje | str. 1320

Rozdział 3. Kasy rejestrujące | str. 1330

Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów | str. 1336

DZIAŁ XII. Procedury szczególne | str. 1340

Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców | str. 1340

Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych | str. 1349

Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki | str. 1362

Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków | str. 1382

Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego | str. 1404

Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym | str. 1410

Rozdział 6a. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a | str. 1417

Rozdział 7. Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu | str. 1420

Rozdział 7a. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób | str. 1434

Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona | str. 1437

DZIAŁ XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 1443

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1443

Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1443

Wykaz orzecznictwa | str. 1457

O autorach | str. 1475


Ukryj

Opis:

Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Trybunał dokonuje bowiem interpretacji prawa unijnego, a nie przepisów poszczególnych państw członkowskich, co stanowi jednak pewną barierę w pełnym wykorzystaniu jego dorobku orzeczniczego przez polskich podatników. Punktem odniesienia są dla nich przepisy ustawy o podatku od towarów i usług - stąd obiektywne trudności w znalezieniu właściwych wyroków, które mogłyby być pomocne przy ocenie zgodności polskich przepisów z prawem unijnym i stanowić niekwestionowany oręż we wszelkich sporach z organami podatkowymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3413-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1480
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2467;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów