Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  Autorzy: zbiorowa Praca,
Seria:  Duże Komentarze Becka
Wydawnictwo:  C.H. Beck
Kod: 68754400106KS;w2z2014  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Komentarz do ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi wyczerpujące opracowanie do ustawy z 27.4.2001 r. ? Prawo ochrony środowiska. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny niniejsza książka pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: ochrony jakości i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska, pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, poważnych awarii, opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych, odpowiedzialności w ochronie środowiska, organów administracji i instytucji ochrony środowiska: ich zadań i właściwości w poszczególnych sprawach, a także procedur kontrolnych. Niniejsze, 2. wydanie, bazujące na tekście jednolitym z 26.8.2013 r. (Dz. U. poz. 1232) uwzględnia najnowsze zmiany ustawodawcze, w tym także projektowane, dotyczące m.in.: nowelizacji z 4.3.2011 r., której celem było doprecyzowanie przepisów określających formę prawną wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nowelizacji z 28.4.2011 r. dotyczącej zmiany przepisów o emisji gazów cieplarnianych i dostosowania ich do ustawy o systemie handlu, nowelizacji z 15.4.2011 r., w której dostosowano przepisy Prawa ochrony środowiska do nowej ustawy o efektywności energetycznej, której celem jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej kraju, nowelizacji z 13.4.2012, której celem jest dostosowanie przepisów ustawy do prawa Unii Europejskiej poprzez transponowanie do polskiego porządku prawnego przepisów w zakresie oceny i zarządzania jakością powietrza zawartych dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, nowelizacji 14.12.2012 r., której przepisy Prawa ochrony środowiska dostosowano do regulacji wprowadzonych nową ustawą o odpadach, implementacji postanowienia dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych; celem dyrektywy IED jest ujednolicenie i konsolidacja obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych, tak aby usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność przemysłową oraz ich kontroli; (Druk Sejmowy Nr 2162). Oprócz zaprezentowania zmian legislacyjnych Komentarza przywołuje również aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych oraz przedstawia ? poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym ? najnowsze orzecznictwo przedmiotowe. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Niniejsza pozycja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-255-6492-6 , Format: 17.0x25.0cm , 1076
Rodzaj: komentarz , Medium: książka (inne)
Dział: Prawo cywilne / Prawo rolne
Kod: 68754400106KS;w2z2014 Miejsce wydania: Warszawa