Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Paulina Walorska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2446:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Podziękowania | str. 15

Wprowadzenie | str. 17

Rozdział 1
Instytucja stażu w ustawodawstwie polskim | str. 23


1. Zagadnienia wstępne | str. 23

2. Staż jako metoda nabywania lub sprawdzania kwalifikacji zawodowych | str. 24

2.1. Staż aktywizujący osoby bezrobotne | str. 24

2.2. Staż adaptacyjny | str. 28

2.3. Staż podyplomowy | str. 30

2.4. Staż nauczycielski | str. 33

3. Staż w ramach stosunku pracy | str. 35

4. Staż w prawie ubezpieczeń społecznych | str. 39

5. Podsumowanie | str. 41

Rozdział 2
Charakter prawny stażu pracy | str. 43


1. Zagadnienia wstępne | str. 43

2. Źródła uprawnień związanych ze stażem pracy | str. 44

3. Definicja stażu pracy | str. 53

3.1. Definicje występujące w nauce prawa pracy | str. 54

3.2. Elementy składowe definicji stażu pracy | str. 66

3.2.1. Upływ czasu | str. 66

3.2.2. Pozostawanie w zatrudnieniu | str. 67

3.3. Próba definicji | str. 70

4. Rodzaje stażu pracy | str. 72

4.1. Zagadnienia ogólne | str. 72

4.2. Staż ogólny | str. 75

4.3. Staż zakładowy | str. 79

4.4. Staż branżowy | str. 85

4.5. Staż pracy określonego rodzaju | str. 88

5. Okresy zaliczalne | str. 90

5.1. Okresy zaliczalne premiujące uzyskanie wykształcenia | str. 92

5.2. Okresy zaliczalne dotyczące wykonywania pracy na innej podstawie niż pracowniczy stosunek pracy | str. 93

5.3. Okresy zaliczalne związane z rozwiązaniem umowy o pracę | str. 99

5.4. Szczególne przypadki wliczania urlopu bezpłatnego | str. 103

6. Liczenie stażu pracy | str. 105

6.1. Problem ciągłości pracy | str. 105

6.2. Sposób liczenia stażu pracy | str. 108

6.3. Elementy niewpływające na staż pracy | str. 112

6.4. Dokumentowanie pozostawania w zatrudnieniu | str. 114

7. Podsumowanie | str. 118

Rozdział 3
Uprawnienia pracownicze kształtowane przez staż pracy | str. 123


1. Zagadnienia wstępne | str. 123

2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | str. 126

2.1. Związek stażu pracy z wynagrodzeniem | str. 126

2.2. Dodatek za wysługę lat | str. 128

2.3. Nagroda jubileuszowa | str. 137

2.4. Odprawa pośmiertna | str. 143

2.5. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika | str. 149

3. Urlop wypoczynkowy | str. 161

3.1. Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego | str. 161

3.2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego | str. 163

3.3. Wymiar urlopu wypoczynkowego | str. 168

4. Urlop wychowawczy | str. 175

5. Staż pracy a ochrona trwałości stosunku pracy | str. 180

5.1. Staż pracy jako przesłanka nabycia ochrony przed wypowiedzeniem | str. 180

5.2. Wpływ stażu pracy na okres wypowiedzenia | str. 190

6. Staż pracy jako przesłanka wyboru do organów przedstawicielskich załogi | str. 202

7. Podsumowanie | str. 208

Rozdział 4
Staż pracy jako kryterium różnicowania sytuacji pracowników | str. 214


1. Zagadnienie wstępne | str. 214

2. Staż pracy a zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu | str. 217

2.1. Znaczenie stażu pracy jako kryterium różnicowania sytuacji pracowników | str. 217

2.2. Staż pracy a zakaz dyskryminacji ze względu na wiek | str. 223

2.3. Staż pracy a okresy zatrudnienia w innych państwach | str. 226

3. Wpływ stażu pracy na poszczególne etapy zatrudnienia pracowniczego | str. 231

3.1. Staż pracy jako kryterium przyjęcia do pracy | str. 232

3.2. Staż pracy jako przesłanka awansu zawodowego | str. 236

3.3. Staż pracy jako kryterium wyboru pracownika do zwolnienia | str. 241

4. Podsumowanie | str. 246

Rozdział 5
Zakończenie: wnioski i postulaty de lege ferenda | str. 248

Bibliografia | str. 275

Wykaz aktów prawnych wykorzystanych w pracy | str. 289

Wykaz orzecznictwa wykorzystanego w pracy | str. 301

Zasoby internetowe | str. 309

Ukryj

Opis:

W opracowaniu ukazano oddziaływanie stażu pracy na sytuację prawną pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień pracowniczych. Autorka ocenia zasadność stosowania kryterium stażu pracy do różnicowania sytuacji prawnej pracowników oraz wykazania, czy reguła wzrostu uprawnień pracowniczych wraz ze stażem pracy może być uznana za zasadę prawa pracy.

W publikacji w szerokim zakresie cytowane i omawiane są orzeczenia Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz przepisy polskiego i międzynarodowego prawa pracy, swoistych źródeł prawa pracy, a także projektu nowego kodeksu pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3404-4 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 312
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2446:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów