Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.08.2014 r.
Kod: KAM-2447;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 118,80 zł.
Twoja cena brutto już od: 106,92 zł. ( Oszczędzasz: 11,88 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 11


Elżbieta Ura
Wójt, zarząd powiatu i zarząd województwa jako organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego - porównanie ich statusu prawnego | str. 13

Ewa Olejniczak-Szałowska
Problematyka determinantów wyboru monokratycznego lub kolegialnego modelu organu wykonawczego na poszczególnych szczeblach jednostek samorządu terytorialnego | str. 28

Wiesław Kisiel
Wójt gminy: 30-letnia ewolucja i pytania o przyszłość organu | str. 58

Jarosław Dobkowski
Skutki wpływu przekształcenia modelu organu wykonawczego powiatu na funkcjonowanie administracji powiatowej | str. 74

Karolina Rokicka, Agnieszka Skóra
Współdziałanie pozorne w przypadku jedności organu administracji publicznej na przykładzie prezydenta miasta na prawach powiatu. Zagadnienia procesowe | str. 87

Joanna Jagoda
Tryb wyborów organów wykonawczych a ich relacje z organami stanowiącymi jednostek samorządu terytorialnego | str. 98

Bogusław Przywora
Referendum lokalne w przedmiocie odwołania wójta z inicjatywy mieszkańców - uwagi de lege lata i perspektywy zmian | str. 110

Magdalena Gurdek
Odwołanie wójta pochodzącego z wyborów pośrednich | str. 129

Aneta Giedrewicz-Niewińska
Ewolucja statusu pracowniczego członków organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego | str. 147

Stefan Płażek
Członek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego jako pracodawca i jako pracownik - niedostatki regulacji | str. 162

Ewa Koniuszewska
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego realizatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi | str. 179

Joanna Lemańska
Adekwatność prawnej regulacji pozycji zarządu województwa w odniesieniu do podstawowego zadania samorządu województwa - rozwoju regionalnego | str. 194

Anna Barczak
Pozycja prawna wójta w ochronie środowiska | str. 218

Łukasz Młynarkiewicz
Zadania własne gminy oraz pozycja wójta w zakresie planowania energetycznego na obszarze gminy | str. 231

Jakub H. Szlachetko, Adam Bochentyn
Funkcje wójta w kształtowaniu polityki finansowej gminy z wykorzystaniem budżetu obywatelskiego | str. 256

Wykaz literatury | str. 271

Wykaz orzecznictwa | str. 283


Ukryj

Opis:

W publikacji przedstawiono zagadnienia prezentowane i dyskutowane w trakcie VII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowanego "Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego", które odbyło się dnia 14 listopada 2013 r. w Krakowie. Jego celem była identyfikacja problemów związanych z pozycją i funkcjonowaniem organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, a także podjęcie próby wskazania sposobów ich rozwiązania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3377-1 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 284
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2447;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów