Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Świadczenia rodzinne

Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemowych sytuacji.

więcej

Autorzy: Magdalena Januszewska, Bartłomiej Mazurkiewicz,
Seria:  Biblioteka Pomocy Społecznej
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.09.2014 r.
Kod: ABC-0813:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Część I
KOMENTARZ

Rozdział 1
Przyjmowanie wniosku o świadczenia rodzinne | str. 15


1.1. Wnioski o świadczenia rodzinne | str. 15

1.1.1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ("becikowe") | str. 15

1.1.2. Wniosek o zapomogę wypłacaną przez gminy | str. 17

1.1.3. Wniosek o zasiłek rodzinny | str. 18

1.1.3.1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka | str. 22

1.1.3.2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | str. 22

1.1.3.3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka | str. 23

1.1.3.4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | str. 24

1.1.3.5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | str. 24

1.1.3.6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | str. 25

1.1.3.7. Dodatek z podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania | str. 25

1.1.4. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny | str. 26

1.1.5. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy | str. 26

1.1.6. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne | str. 28

1.1.7. Dodatkowe dokumenty niewymienione w u.ś.r. ani r.ś.r. | str. 29

1.2. Gromadzenie dokumentów | str. 29

1.2.1. Wezwanie do uzupełnienia braków lub poprawienia wniosku | str. 30

1.2.2. Zbieranie materiału dowodowego przez organ we własnym zakresie | str. 30

1.3. Terminy składania i rozpatrywania wniosków | str. 31

1.3.1. Wnioski na nowy okres zasiłkowy | str. 31

1.3.2. Wnioski o świadczenia jednorazowe | str. 32

1.3.3. Wniosek o świadczenia uzależnione od niepełnosprawności | str. 33

1.3.4. Termin rozpatrzenia wniosku | str. 33

1.4. Podsumowanie | str. 34

Rozdział 2
Dochód z roku bazowego - ustalenie dochodu rodziny w związku z nadejściem nowego okresu zasiłkowego | str. 35


2.1. Stan prawny | str. 35

2.2. Dochód rodziny i dochód członka rodziny | str. 36

2.3. Kryterium dochodowe | str. 40

2.4. Utrata dochodu | str. 41

2.4.1. Urlop wychowawczy | str. 42

2.4.2. Bezrobocie | str. 43

2.4.3. Zatrudnienie | str. 43

2.4.4. Świadczenia emerytalno-rentowe | str. 44

2.4.5. Działalność gospodarcza | str. 44

2.4.6. Zasiłek chorobowy, macierzyński | str. 46

2.4.7. Alimenty | str. 46

2.4.8. Wyliczenie dochodu utraconego | str. 47

2.5. Dochód uzyskany | str. 48

2.5.1. Zakończenie urlopu wychowawczego | str. 48

2.5.2. Zasiłek dla bezrobotnych | str. 48

2.5.3. Zatrudnienie | str. 49

2.5.4. Świadczenia emerytalno-rentowe | str. 49

2.5.5. Działalność gospodarcza | str. 50

2.5.6. Zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński | str. 51

2.5.7. Wyliczenie dochodu uzyskanego | str. 51

2.6. Podsumowanie | str. 52

Rozdział 3
Zasady postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych a koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | str. 53


3.1. Obowiązujące uwarunkowania prawne | str. 53

3.2. Zakres przedmiotowy świadczeń rodzinnych podlegających koordynacji | str. 54

3.2.1. Uwagi ogólne | str. 54

3.2.2. Brak koordynacji a sprawa uprawnień do świadczeń w Polsce i za granicą | str. 54

3.2.3. Koordynacja a niezamieszkiwanie osoby uprawnionej w Polsce | str. 55

3.3. Procedura w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | str. 57

3.3.1. Organy właściwe | str. 57

3.3.2. Wyjazdy zagraniczne wyłączone z procedur koordynacji | str. 59

3.3.3. Zakres podmiotowy - osoby objęte koordynacją | str. 60

3.3.3.1. Osoby podlegające koordynacji | str. 60

3.3.3.2. Członek rodziny | str. 60

3.3.4. Procedury koordynacyjne | str. 62

3.3.4.1. Postępowanie koordynacyjne a złożenie wniosku o świadczenia rodzinne | str. 62

3.3.4.2. Zaistnienie przesłanek koordynacyjnych w trakcie wypłaty świadczeń rodzinnych | str. 64

3.3.5. Szczególne przypadki koordynacji - decyzje tymczasowe | str. 66

3.3.6. Umarzanie nienależnie pobranych świadczeń związanych z koordynacją | str. 67

3.3.6.1. Umorzenie w związku ze zwrotem świadczeń z zagranicy | str. 67

3.3.6.2. Inne przypadki zastosowania ulg | str. 68

3.4. Podsumowanie | str. 68

Część II
WZORY DOKUMENTÓW


1. Decyzja przyznająca zasiłek rodzinny - wzór dokumentu | str. 71

2. Decyzja odmawiająca przyznania zasiłku rodzinnego - wzór dokumentu | str. 74

3. Decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne - wzór dokumentu | str. 77

4. Decyzja w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - wzór dokumentu | str. 81

5. Decyzja w sprawie przyznania zasiłku dla opiekunów - wzór dokumentu | str. 84

Część III
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rozdział 1
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego | str. 91

Rozdział 2
Świadczenie pielęgnacyjne | str. 121

Rozdział 3
Zasiłek pielęgnacyjny | str. 149

Rozdział 4
Specjalny zasiłek opiekuńczy | str. 163

Rozdział 5
Zasiłek dla opiekuna | str. 175

Rozdział 6
Ustalanie dochodu | str. 215

Część IV
AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych | str. 257

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | str. 315

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne | str. 328

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych | str. 384


Ukryj

Opis:

Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3496-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 388
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / ZUS, ubezpieczenia
Kod: ABC-0813:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów