Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Dariusz Kotłowski,
Seria:  Komentarze Orzecznicze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  19.09.2014 r.
Kod: KAM-2464:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 11

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

TYTUŁ I. MAŁŻEŃSTWO | str. 15


DZIAŁ I. Zawarcie małżeństwa | str. 15

DZIAŁ II. Prawa i obowiązki małżonków | str. 36

DZIAŁ III. Małżeńskie ustroje majątkowe | str. 55

Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy | str. 55

Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe | str. 126

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 126

Oddział 2. Wspólność majątkowa | str. 134

Oddział 3. Rozdzielność majątkowa | str. 139

Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków | str. 140

Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy | str. 142

DZIAŁ IV. Ustanie małżeństwa | str. 159

DZIAŁ V. Separacja | str. 221

TYTUŁ II. POKREWIEŃSTWO I POWINOWACTWO | str. 227

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 227

DZIAŁ Ia. Rodzice i dzieci | str. 228

Rozdział I. Pochodzenie dziecka | str. 228

Oddział 1. Macierzyństwo | str. 228

Oddział 2. Ojcostwo | str. 230

Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi | str. 280

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 280

Oddział 2. Władza rodzicielska | str. 283

Oddział 2a. Piecza zastępcza | str. 324

Oddział 3. Kontakty z dzieckiem | str. 326

DZIAŁ II. Przysposobienie | str. 330

DZIAŁ III. Obowiązek alimentacyjny | str. 361

TYTUŁ III. OPIEKA I KURATELA | str. 425

DZIAŁ I. Opieka nad małoletnim | str. 425

Rozdział I. Ustanowienie opieki | str. 425

Rozdział II. Sprawowanie opieki | str. 429

Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki | str. 437

Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki | str. 438

DZIAŁ II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie | str. 441

DZIAŁ III. Kuratela | str. 443

Ukryj

Opis:

W komentarzu w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez pryzmat przywoływanych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Poza przeglądem dotychczasowego orzecznictwa autor zaprezentował poglądy przedstawicieli doktryny oraz praktyki dotyczące wykładni poszczególnych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Publikacja została wzbogacona o komentarze autorskie pomocne w omówieniu niejednolitej linii orzeczniczej oraz w odnalezieniu właściwej interpretacji konkretnych przepisów.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych - stanowi bowiem użyteczne narzędzie w codziennej pracy, zarówno na sali sądowej, jak i w kancelarii. Będzie również przydatna dla aplikantów zawodów prawniczych przygotowujących się do kolokwiów i egzaminów końcowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3411-2 , Oprawa: zintegrowana , Format: A5 (148 × 210 mm) , 452
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo rodzinne i opiekuńcze
Kod: KAM-2464:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów