Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Roczność i wieloletniość w finansach publicznych

"Aspekt wydłużenia horyzontu planowania finansowego w sektorze finansów publicznych i sposobu realizacji tego zadania stanowi jeden z kluczowych współczesnych problemów stawianych przed odpowiedzialnymi za politykę fiskalną..."

więcej

Autorzy: Eugeniusz Ruśkowski (red. nauk.), Janusz Stankiewicz, Urszula Kinga Zawadzka-Pąk, Marcin Tyniewicki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2014 r.
Kod: KAM-2499:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 11

Część I
Roczność i wieloletniość w finansach publicznych Unii Europejskiej i wybranych krajów europejskich


Rozdział 1
Unia Europejska | str. 17

Rozdział 2
Republika Białorusi | str. 43

Rozdział 3
Republika Czeska | str. 55

Rozdział 4
Republika Francuska | str. 67

Rozdział 5
Republika Litewska | str. 89

Rozdział 6
Rzeczpospolita Polska | str. 109

Rozdział 7
Federacja Rosyjska | str. 122

Rozdział 8
Republika Słowacka/ 135

Rozdział 9
Ukraina | str. 148

Rozdział 10
Węgry | str. 161

Rozdział 11
Wielka Brytania | str. 175

Część II
Wybrane problemy szczegółowe w świetle wyników badań

Rozdział 1
Ewolucja relacji między zasadą roczności i zasadą wieloletniości w finansach publicznych oraz możliwości ich dalszego rozwoju w wybranych krajach europejskich | str. 193

Rozdział 2
Wieloletnie planowanie finansowe państwa w Polsce na tle wybranych krajów europejskich | str. 211

Rozdział 3
Budżetowanie zadaniowe a programowanie wieloletnie finansów publicznych | str. 233

Rozdział 4
Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich - jej rola w upowszechnianiu zasady wieloletniości w finansach publicznych oraz problemy interpretacyjne i praktyczne | str. 249

Konkluzje | str. 263

Summary | str. 269

Bibliografia | str. 275

Autorzy | str. 287

Ukryj

Opis:

"Roczność i wieloletniość to postulaty prawidłowości, na których winny być oparte procesy zarządzania finansami publicznymi, w tym procesy planowania budżetowego. Dyskusja naukowa nt. roczności i wieloletniości w finansach publicznych nabrała dużej dynamiki w okresie ostatnich kilku lat z uwagi na zaburzenia fiskalne, które skutkowały gwałtownym spadkiem regularnych dochodów fiskalnych i wzrostem deficytu i długu w finansach publicznych. Monografia ma charakter nowatorski, obejmuje bowiem pogłębione badanie budżetów i procedur budżetowych licznej grupy państw w okresie ostatnich kilkunastu lat, z uwzględnieniem najnowszej dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r."

Prof. dr hab. Teresa Lubińska

"Aspekt wydłużenia horyzontu planowania finansowego w sektorze finansów publicznych i sposobu realizacji tego zadania stanowi jeden z kluczowych współczesnych problemów stawianych przed odpowiedzialnymi za politykę fiskalną i, co zrozumiałe, przed badaczami zajmującymi się finansami publicznymi. Jego właściwe rozstrzygnięcie wymaga refleksji teoretycznej, praktycznego wprowadzenia i wypróbowania nowych rozwiązań, a następnie ich weryfikacji. Istotna tu jest efektywna współpraca pomiędzy nauką i praktyką. Badania wykorzystujące przykłady międzynarodowe wybitnie rozszerzają możliwości rozbudowy teorii oraz skracają czas niezbędny do sprawdzenia i ewentualnej rewizji konkretnych rozwiązań".

Dr hab. Marta Postuła, prof. Akademii Leona Koźmińskiego

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, dla badaczy i ekspertów w zakresie finansów publicznych. Zainteresuje również kadrę kierowniczą administracji publicznej, w tym w szczególności pracowników Ministerstwa Finansów i pracowników Kancelarii Premiera RP.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3397-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 288
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Finanse publiczne
Kod: KAM-2499:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów