Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Joanna Kielin-Maziarz, Jan Wawrzyniak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2379:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 9

Luisa Bussi
Historyczne źródła instytucji Prezydenta Republiki Włoskiej | str. 13

Tomasz Nałęcz
Geneza i ewolucja urzędu prezydenta w Polsce | str. 33

Giuseppe Contini
Wybór Prezydenta Republiki Włoskiej | str. 54

Joanna Kielin-Maziarz
Tryb wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | str. 78

Felice Ancora
Kompetencje Prezydenta Republiki | str. 100

Jan Wawrzyniak
Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | str. 118

Costantino Murgia
Gwarancje osobiste i odpowiedzialność Prezydenta Republiki we Włoszech | str. 139

Jarosław Szymanek, Izolda Bokszczanin
Odpowiedzialność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | str. 148

Gino Scaccia
Prezydent Republiki w systemie uprawnień konstytucyjnych państwa | str. 167

Ewa Popławska
Prezydent w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej | str. 219

Agata Kosieradzka-Federczyk
Wybrane zadania Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych | str. 234

Zbigniew Witkowski
Model prezydentury w klasycznym systemie parlamentarnym a rozwiązania polskie i włoskie | str. 250

Bibliografia | str. 271

Orzecznictwo | str. 287

Akty prawne | str. 289

Informacje o autorach | str. 293

Ukryj

Opis:

Publikacja w sposób komplesowy przedstawia status prawny, kompetencje i funkcjonowanie głów państw w Polsce i we Włoszech. Stanowi ona pokłosie konferencji, która odbyła się w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pod honorowym patronatem Prezydentów Polski i Włoch - Bronisława Komorowskiego i Giorgio Napolitano. Autorami poszczególnych rozdziałów są polscy i włoscy konstytucjonaliści oraz politolodzy - uczestnicy konferencji. W pracy zawarto porównania prawnego i politycznego statusu prezydentów obu krajów, ich konstytucyjnej i praktycznej roli w systemie politycznym. W obu państwach istnieje obecnie tzw. zracjonalizowany system parlamentarny. Dlatego motywem przewodnim rozważań prowadzonych w książce jest próba odpowiedzi na pytanie, czy fakt ten zdeterminował takie same lub bardzo zbliżone regulacje prawne odnoszące się do statusu prezydentów oraz czy można w tej dziedzinie zauważyć także mniej lub bardziej istotne różnice. Ponadto, w związku z różnym trybem wyboru głowy państwa w obu krajach, autorzy publikacji zastanawiają się, czy taka sytuacja determinuje kształt kompetencji i pozycji prezydentów obu państw.

Adresaci:
Książka powinna znaleźć czytelników nie tylko wśród konstytucjonalistów i politologów, lecz także w gronie osób interesujących się funkcjonowaniem współczesnych państw oraz zależnościami, jakie występują między teoretycznymi schematami prawnymi i ich praktycznym zastosowaniem.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3296-5 , Format: B6 (125 x 176 mm) , 296
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-2379:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów