Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Anna Gerecka-Żołyńska, Wojciech Sych,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2014 r.
Kod: KAM-2492:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 11

Wykaz literatury podstawowej | str. 13

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział pierwszy
Prawo karne wykonawcze. Wiadomości wstępne | str. 17


Literatura zalecana | str. 17

1.1. Pojęcie prawa karnego wykonawczego | str. 17

1.2. Prawo karne wykonawcze a prawo karne materialne | str. 20

1.3. Prawo karne wykonawcze na tle prawa karnego procesowego | str. 22

1.4. Międzynarodowe i europejskie standardy ochrony praw człowieka w obrębie prawa karnego wykonawczego | str. 23

1.5. Konstytucyjne gwarancje w zakresie pozbawienia wolności | str. 31

Rozdział drugi
Źródła prawa karnego wykonawczego w Polsce | str. 33


Literatura zalecana | str. 33

Rozdział trzeci
Charakterystyka postępowania karnego wykonawczego | str. 43


Literatura zalecana | str. 43

3.1. Pojęcie postępowania karnego wykonawczego | str. 43

3.2. Zasady prawa karnego wykonawczego i zasady procesu karnego w postępowaniu karnym wykonawczym | str. 48

3.3. Klasyfikacja i stabilność decyzji procesowych w stadium wykonawczym procesu karnego | str. 55

Rozdział czwarty
Procesowe aspekty wykonywania kary i innych środków penalnych w stadium wykonawczym | str. 61

Rozdział piąty
Uczestnicy postępowania karnego wykonawczego i ich procesowa pozycja | str. 68


Literatura zalecana | str. 68

5.1. Skazany jako strona postępowania karnego wykonawczego | str. 68

5.1.1. Pojęcie skazanego | str. 68

5.1.2. Procesowe prawa i obowiązki skazanego | str. 70

5.1.3. Udział obrońcy w postępowaniu karnym wykonawczym | str. 71

5.2. Organy postępowania i ich kompetencje w stadium wykonawczym procesu karnego | str. 73

5.2.1. Organy sądowe | str. 73

5.2.2. Organy funkcyjnie związane z sądem | str. 74

5.2.3. Organy pozasądowe | str. 75

5.3. Prokurator | str. 77

5.4. Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 79

Rozdział szósty
Procesowe aspekty nadzoru penitencjarnego | str. 81

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział siódmy
Wykonywanie kary grzywny | str. 85


Literatura zalecana | str. 85

7.1. Uwagi ogólne | str. 85

7.2. Dobrowolne wykonanie grzywny | str. 86

7.3. Wykonanie grzywny w drodze egzekucji | str. 87

7.4. Wykonanie grzywny w formie zastępczej | str. 88

7.5. Kara zastępcza pozbawienia wolności | str. 91

7.5.1. Skierowanie kary zastępczej do wykonania | str. 92

7.5.2. Redukcja kary zastępczej | str. 93

7.6. Rozłożenie grzywny na raty | str. 94

7.7. Odwołanie rozłożenia grzywny na raty | str. 96

7.8. Umorzenie grzywny | str. 96

7.9. Wstrzymanie wykonania kary zastępczej | str. 97

7.10. Należności sądowe | str. 98

7.11. Zagadnienia procesowe | str. 98

7.12. Wykonanie grzywny w sprawach z kodeksu karnego skarbowego | str. 99

Rozdział ósmy
Wykonywanie kary ograniczenia wolności | str. 100


Literatura zalecana | str. 100

8.1. Uwagi ogólne. Cel kary ograniczenia wolności | str. 100

8.2. Miejsce wykonywania kary ograniczenia wolności. Właściwość sądu | str. 102

8.3. Organizowanie wykonania kary ograniczenia wolności połączonej z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne | str. 103

8.4. Wykonywanie kary połączonej z potrącaniem części wynagrodzenia | str. 106

8.5. Modyfikacje w wykonaniu kary ograniczenia wolności | str. 108

8.6. Odroczenie i przerwa w wykonaniu kary ograniczenia wolności | str. 109

8.7. Kara zastępcza pozbawienia wolności | str. 113

8.8. Uznanie kary ograniczenia wolności za wykonaną | str. 115

8.9. Zwolnienie skazanego od reszty kary ograniczenia wolności | str. 116

8.10. Zagadnienia procesowe | str. 117

Rozdział dziewiąty
Wykonywanie kary pozbawienia wolności | str. 119


Literatura zalecana | str. 119

9.1. Uwagi wstępne. Cele wykonania kary pozbawienia wolności | str. 120

9.2. Rodzaje i typy zakładów karnych. Systemy wykonywania kary | str. 120

9.3. Klasyfikacja skazanych | str. 128

9.4. Rozpoczęcie odbywania kary | str. 134

9.5. Prawa i obowiązki skazanych | str. 136

9.5.1. Podstawowe prawa skazanego | str. 137

9.5.2. Warunki bytowe | str. 139

9.5.3. Łączność ze światem zewnętrznym | str. 142

9.5.4. Aktywność skazanego | str. 143

9.5.5. Wolność religijna | str. 145

9.5.6. Inne prawa skazanego | str. 145

9.5.7. Obowiązki skazanego | str. 147

9.6. System nagród i kar | str. 148

9.7. Odroczenie wykonania i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności | str. 152

9.7.1. Uwagi wstępne | str. 152

9.7.2. Odroczenie wykonania kary | str. 153

9.7.3. Przerwa w wykonaniu kary | str. 157

9.7.4. Zagadnienia procesowe | str. 161

9.8. Warunkowe zwolnienie | str. 162

9.9. Zagadnienia procesowe | str. 168

9.10. Zwolnienie z zakładu karnego | str. 170

9.11. Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego | str. 173

9.11.1. Uwagi wstępne | str. 173

9.11.2. Pojęcia podstawowe | str. 174

9.11.3. Warunki odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego | str. 176

9.11.4. Obowiązki skazanego | str. 176

9.11.5. Organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego | str. 179

9.11.6. Zagadnienia procesowe | str. 179

Rozdział dziesiąty
Wykonywanie środków karnych | str. 181


Literatura zalecana | str. 181

10.1. Uwagi ogólne | str. 181

10.2. Pozbawienie praw publicznych | str. 182

10.3. Zakazy, nakazy i obowiązek | str. 183

10.4. Przepadek | str. 186

10.5. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne | str. 188

10.6. Podanie wyroku do publicznej wiadomości | str. 189

Rozdział jedenasty
Wykonywanie tymczasowego aresztowania | str. 190


Literatura zalecana | str. 190

Rozdział dwunasty
Wykonywanie orzeczeń o zastosowaniu środków zabezpieczających (wybrane zagadnienia procesowe) | str. 193


Literatura zalecana | str. 193

Ukryj

Opis:

Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego. W pierwszej części opracowania zaprezentowano m.in.: źródła prawa karnego wykonawczego, standardy międzynarodowe, uczestników postępowania wykonawczego oraz ich pozycję w tym postępowaniu. W drugiej części książki zostały zawarte informacje dotyczące poszczególnych kar, środków karnych, tymczasowego aresztowania i środków zabezpieczających. Autorzy omówili praktyczne aspekty ich wykonywania. Uwzględnili przy tym sytuacje wątpliwe, zwłaszcza w obrębie wykonywania kary pozbawienia wolności i grzywny.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa, administracji, pedagogiki i resocjalizacji. Może być również pomocna dla aplikantów zawodów prawniczych oraz praktyków.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3405-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 500
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-2492:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów