Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Być kobietą biznesu

Kierowanie zespołem, motywowanie pracowników, budowanie własnego wizerunku

Książka zawiera wiele wartościowych, praktycznych wskazówek. Cenną inspiracją może się okazać sześć wywiadów z niezwykłymi kobietami, które przebyły własną drogę w sferze biznesu - sześć porywających historii zwieńczonych happy endem.

więcej

Autorzy: Grażyna Białopiotrowicz, Marzena Rogalska,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0754:W01D01  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Od autorek | str. 15

Część pierwsza. Sztuka bycia kobietą biznesu

1. Wizerunek kobiety biznesu | str. 25


Wizerunek to dużo więcej niż moda | str. 25

2. Psychologia wyglądu, czyli jak cię widzą, tak ci płacą | str. 29

Wygląd kobiety biznesu | str. 32

Ubranie | str. 33

Fryzura | str. 36

Makijaż jako element wizerunku biznesowego kobiety | str. 37

Torebki, aktówki, teczki | str. 38

Obuwie | str. 39

Biżuteria | str. 40

Zapach jako element kreowania wizerunku kobiety biznesu | str. 41

Dłonie | str. 42

Uzębienie jako element wizerunku kobiety biznesu | str. 43

Pióro czy długopis? | str. 43

Okulary, soczewki kontaktowe | str. 44

Zegarek | str. 45

3. Etykieta jako element kreowania wizerunku kobiety biznesu | str. 46

Etykieta biznesowa | str. 48

Pozdrawianie się | str. 49

Kto kogo pozdrawia | str. 50

Uścisk dłoni jako podpis człowieka | str. 51

Profesjonalny uścisk dłoni | str. 54

Zasady powitania uściskiem dłoni w sferze biznesu | str. 55

Przemieszczanie się, czyli kto idzie pierwszy | str. 56

Etykieta spotkań biznesowych | str. 57

Wizytówki | str. 58

Zajmowanie miejsc podczas spotkań biznesowych | str. 59

Pożegnanie, czyli jak się zachować | str. 59

Biznesowa etykieta telefoniczna | str. 60

Telefon stacjonarny - zasady w sferze biznesowej | str. 60

Telefon komórkowy służbowy - zasady etykiety telefonicznej | str. 63

Netykieta | str. 65

4. Magia słów w kreowaniu wizerunku kobiety biznesu | str. 68

Język przedszkolaka | str. 75

Otwarty sposób wypowiadania się | str. 76

Jak skutecznie utrudnić porozumienie? | str. 78

Zaprzeczenia i wyrażenia negatywne | str. 78

5. Skuteczna rozmowa biznesowa | str. 82

Komunikacja niewerbalna | str. 83

Komunikacja werbalna | str. 84

Rozmowa biznesowa | str. 85

Narzędzia komunikacyjne | str. 87

Parafraza jako narzędzie komunikacji interpersonalnej | str. 88

Przejęcie kontroli nad rozmową, czyli sztuka zadawania pytań | str. 91

Zasady prowadzenia skutecznej rozmowy biznesowej | str. 93

Bariery komunikacyjne, czyli co utrudnia skuteczne prowadzenie rozmowy biznesowej | str. 95

6. Sztuka słuchania | str. 102

Słuchanie empatyczne | str. 102

Słuchanie oceniające | str. 103

Słuchanie interpretacyjne, czyli jak same sobie szkodzimy | str. 104

7. Sztuka budowania relacji z ludźmi | str. 105

Budowanie relacji na podstawie podobieństw | str. 106

Budowanie relacji na podstawie różnic | str. 107

Dostosowywanie się | str. 109

8. Siła spokoju kobiety biznesu | str. 111

Jak reagujemy w sytuacji stresu? | str. 111

Stres dnia codziennego | str. 114

Istota stresu | str. 115

Fazy stresu | str. 116

Odporność na stres | str. 118

Panowanie nad stresem | str. 119

Style radzenia sobie ze stresem | str. 121

Panowanie nad stresem - wskazówki | str. 128

Obszar I minimalizowania negatywnych skutków stresu: znajomość siebie i zarządzanie emocjami | str. 129

Obszar II minimalizowania negatywnych skutków stresu: zdrowy styl życia ze szczególnym uwzględnieniem mózgu | str. 134

Obszar III minimalizowania negatywnych skutków stresu: relaks i wypoczynek | str. 135

Obszar IV minimalizowania negatywnych skutków stresu: aktywność fizyczna | str. 135

9. Harmonia między pracą a życiem prywatnym | str. 141

Sprawdź swój stosunek do prac | str. 141

Planowanie jako istotny element work-life balance | str. 149

Zadania ważne i pilne, czyli zarządzanie kryzysami. Pierwsza ćwiartka matrycy Eisenhowera | str. 151

Zadania pilne i nieważne, czyli zarządzanie cudzymi priorytetami. Trzecia ćwiartka matrycy Eisenhowera | str. 152

Zadania niepilne i nieważne, czyli zarządzanie złodziejami czasu. Czwarta ćwiartka matrycy Eisenhowera | str. 153

Zadania niepilne i ważne, czyli zarządzanie samym sobą. Druga ćwiartka matrycy Eisenhowera | str. 154

Główne zasady budowania harmonii między życiem prywatnym, pracą i troską o samą siebie | str. 158

Część druga. Sztuka kierowania ludźmi

10. Psychologia przewodzenia zespołowi, czyli od czego zależy skuteczność kierowania innymi | str. 167

Lider formalny a lider nieformalny | str. 167

Negatywny lider nieformalny | str. 170

Jak współpracować z liderem nieformalnym | str. 173

11. Zasady kierowania ludźmi i budowania zdrowych relacji w zespole | str. 176

Zasada 1. Bezwarunkowa akceptacja | str. 178

Zasada 2. Oddzielenie zachowania od człowieka | str. 178

Zasada 3. Określenie ról | str. 181

Zasada 4. Wyznaczenie obszarów działania | str. 187

Zasada 5. Kontrakt psychologiczny jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu ludźmi | str. 192

Dlaczego kontrakt psychologiczny jest potrzebny? | str. 192

Istota kontraktu psychologicznego | str. 198

Tworzenie menedżerskiego kontraktu psychologicznego z zespołem | str. 204

Jak wdrażać kontrakt psychologiczny? | str. 216

Psychologiczny proces zmiany | str. 217

Co wzmacnia nas w procesie wdrażania kontraktu psychologicznego i dokonywania zmian? | str. 222

Co utrudnia wdrażanie kontraktu psychologicznego? | str. 224

Jak przygotować siebie do wdrożenia kontraktu psychologicznego? | str. 224

Jak przebiega wdrażanie kontraktu psychologicznego? | str. 226

12. Wzmacnianie zachowań pozytywnych i nagradzanie pracowników | str. 228

Dlaczego nagradzać? | str. 230

Za co nagradzać? | str. 233

Sformułowanie oczekiwań wobec pracownika | str. 233

Zaakceptowanie przez pracownika stawianych mu wymagań | str. 234

Otwarte, szczere i precyzyjne wyrażenie przez pracownika swoich oczekiwań wobec pracodawcy | str. 236

Forma nagradzania, czyli co jest nagrodą | str. 239

Zasady skutecznego nagradzania pracowników | str. 241

13. Korygowanie negatywnych zachowań pracowników przez umiejętne dyscyplinowanie | str. 255

Co zrobić, gdy pracownik mimo rozmowy dyscyplinującej zachowuje się bez zmian | str. 265

Zasady stosowania ultimatum | str. 268

14. Jak motywować pracowników | str. 270

Co to jest motywacja? | str. 270

Skuteczne motywowanie | str. 272

Strategie motywacyjne | str. 283

Zasada 1 skutecznego motywowania pracowników: poznanie potrzeb | str. 283

Zasada 2 skutecznego motywowania pracowników: oczekiwanie od nich tego, co najlepsze | str. 287

Zasada 3 skutecznego motywowania pracowników: podniesienie poziomu wymagań i wyznaczanie celów | str. 289

Zasada 4 skutecznego motywowania pracowników: błąd jest naturalnym elementem pracy | str. 296

Zasada 5 skutecznego motywowania pracowników: poszukiwanie wspólnych celów i wartości | str. 300

Zasada 6 skutecznego motywowania pracowników: korzystanie z wzorców, czyli pokazywanie, jak robią to inni | str. 300

Zasada 7 skutecznego motywowania pracowników: zauważanie, chwalenie i docenianie osiągnięć | str. 301

Strategie motywacji, czyli o czym należy pamiętać, motywując pracowników | str. 305

Wybrane zasady motywowania | str. 308

15. Style kierowania | str. 313

Menedżer o orientacji przedmiotowej | str. 315

Menedżer o orientacji podmiotowej | str. 315

Menedżer o samoocenie zawyżonej (JA=OK; TY≠OK) | str. 316

Menedżer o samoocenie zaniżonej (JA≠OK; TY=OK) | str. 318

Menedżer z samooceną adekwatną (JA=OK i TY=OK) | str. 319

Kierowanie autokratyczne | str. 320

Kierowanie demokratyczne | str. 321

Styl nieingerujący | str. 322

Styl integracyjny | str. 323

Style kierowania w procesie tworzenia zespołu | str. 323

Jaki styl kierowania wybrać? | str. 325

Charyzmatyczny przywódca | str. 326

Jak budować skuteczny zespół? | str. 328

16. Sztuka odmawiania, czyli asertywność w biznesie | str. 333

Asertywność i otwartość | str. 333

Zachowania nieasertywne | str. 342

Zachowania asertywne | str. 343

Zasady zmiany zachowania z nieasertywnego na asertywne | str. 344

Asertywność fizyczna | str. 346

Odmowa | str. 347

Asertywne przyjmowanie odmowy | str. 347

Asertywne odmawianie | str. 349

17. Udane negocjacje kobiety biznesu | str. 356

Istota negocjacji w ujęciu praktycznym | str. 357

Kiedy podejmować negocjacje | str. 358

Kiedy zrezygnować z negocjacji | str. 359

Style negocjacyjne w aspekcie wyniku | str. 360

Etapy procesu negocjacyjnego | str. 363

Przygotowanie do negocjacji | str. 363

Otwarcie rozmów | str. 371

Prowadzenie rozmów negocjacyjnych | str. 372

Kontrakt końcowy | str. 377

Zasady udanych negocjacji | str. 378

Zasady ogólne negocjacji handlowych | str. 380

Nasze prawa podczas negocjacji handlowych | str. 381

Negocjacje na co dzień | str. 381

Część trzecia. Wywiady

Anna Dymna | str. 387

Krystyna Janda | str. 413

Małgorzata i Agnieszka Kotlonek | str. 433

Dorota Soszyńska | str. 455

Sonia Wędrychowicz-Horbatowska | str. 475

Lucyna Wieczorek | str. 497


Ukryj

Opis:

Kobiety potrafią doskonale sobie radzić w sferze biznesu. Wciąż jednak istnieją obszary funkcjonowania, w których wiele z nich poszukuje wzorca, działając metodą prób i błędów lub kierując się stereotypami społecznymi, co w efekcie prowadzi do osłabienia ich pozycji w organizacji.

Książka zawiera wiele wartościowych, praktycznych wskazówek, pozwalających kobietom budować swoją pozycję i autorytet w dzisiejszej biznesowej rzeczywistości, doskonalić umiejętność kierowania zespołem i motywowania pracowników, rozwijać umiejętności komunikacyjne i świadomie budować swój wizerunek.

Cenną inspiracją dla nich może się okazać także sześć wywiadów z niezwykłymi kobietami, które przebyły własną drogę w sferze biznesu - sześć porywających historii zwieńczonych happy endem. Nie każda z bohaterek tych rozmów wiedziała od razu, że biznes to jej przeznaczenie, ale każda bez wahania oddała się swojej pasji. Wszystkie odniosły sukces, choć dla każdej z nich ten sukces co innego znaczy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3109-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 524
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0754:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów