Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne

Unikatowa publikacja, w której omówiono złożone problemy prawne opieki nad zabytkiem nieruchomym, pojmowanej nie tylko jako realizacja uprawnień właściciela zabytku, ale przede wszystkim jako wykonywanie ważnego zadania publicznego.

więcej

Autorzy: Janusz Sługocki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 stycznia 2017 r.
Kod: KAM-2532;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,36 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytki | str. 15

1. Dziedzictwo narodowe i kulturowe | str. 15
2. Pojęcie zabytku w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami | str. 26
3. Pojęcie zabytku nieruchomego | str. 37
4. Kontekst przestrzenny zabytku | str. 46

Rozdział II
Strzeżenie dziedzictwa a opieka nad zabytkiem | str. 62

1. Pojęcie ochrony zabytków i opieki nad zabytkiem | str. 62
2. Obowiązki i prawa opiekuna | str. 78

Rozdział III
Wpis do rejestru i ewidencji jako prawne formy ochrony zabytku nieruchomego | str. 121

1. Charakter decyzji o wpisie do rejestru i ewidencji zabytków | str. 121
2. Zasady prowadzenia rejestru | str. 135
3. Zakres i realność ochrony - konsekwencje dla opiekuna zabytku | str. 147
4. Wartości chronione wpisem | str. 153

Rozdział IV
Stan zabytków i ich zagospodarowanie | str. 162

1. Stan zabytków w Polsce | str. 162
2. "Odłogowanie" zabytków | str. 172
3. Podziały zabytków nieruchomych | str. 175
4. Nabycie i sprzedaż zabytku nieruchomego | str. 185
5. Uzgodnienie i akceptacja programów użytkowych | str. 193
6. Zalecenia konserwatorskie | str. 198

Rozdział V
Współczesne funkcje zabytków nieruchomych | str. 202

1. Utrzymanie obiektów kubaturowych | str. 202
2. Ogólne problemy adaptacji obiektów zabytkowych | str. 224
3. Wybrane problemy adaptacji obiektów kubaturowych | str. 233
4. Parki i ogrody w zespołach dworsko-parkowych | str. 244

Rozdział VI
Opieka a organy ochrony zabytków | str. 256

1. Stan służb konserwatorskich | str. 256
2. Uwarunkowania procesu decyzyjnego wojewódzkiego konserwatora zabytków | str. 265
3. Krytyka funkcjonowania służb konserwatorskich | str. 276
4. Działania interwencyjne wojewódzkiego konserwatora zabytków | str. 280
5. Samorządowe urzędy konserwatorskie | str. 288

Rozdział VII
Opieka w zagospodarowaniu przestrzennym | str. 291

1. Ochrona zabytków w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | str. 291
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego | str. 300
3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 302
4. Decyzje lokalizacyjne | str. 310
5. Inwestycje celu publicznego | str. 315
6. Krajobraz kulturowy | str. 318

Rozdział VIII
Samorząd terytorialny a opieka nad zabytkami | str. 338

1. Zadania samorządu terytorialnego a opieka nad zabytkami - uwagi ogólne | str. 338
2. Samorządowe programy opieki | str. 355
3. Gminne i powiatowe programy opieki | str. 360
4. Wojewódzkie programy opieki | str. 363

Podsumowanie | str. 367

Bibliografia | str. 375

Wykaz aktów prawnych | str. 411

Wykaz orzeczeń | str. 417

Ukryj

Opis:

Opracowanie jest unikatową publikacją, w której omówiono złożone problemy prawne opieki nad zabytkiem nieruchomym, pojmowanej nie tylko jako realizacja uprawnień właściciela zabytku, ale przede wszystkim jako wykonywanie ważnego zadania publicznego. Autor umiejętnie połączył interdyscyplinarną analizę obowiązków i uprawnień opiekuna zabytków z przedstawieniem praktycznych aspektów sprawowania opieki nad zabytkiem, szczególną uwagę zwracając na źródła nieporozumień - a w konsekwencji sporów toczonych przed sądami - między właścicielami zabytków a organami ochrony zabytków.

W publikacji przedstawiono takie zagadnienia jak:

  • nabycie i sprzedaż zabytku nieruchomego,
  • wpis do rejestru zabytków jako forma prawnej ochrony,
  • współpraca z organami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi w opiece nad zabytkami,
  • współpraca z organami ochrony zabytków,
  • opieka nad zabytkami nieruchomymi w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W drugim wydaniu książki uwzględniono ostatnie zmiany w ustawie o ochronie zabytków, dotyczące m.in. wymagań, jakie muszą spełniać osoby prowadzące działania przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Opracowanie jest przeznaczone dla opiekunów zabytków w Polsce - prywatnych właścicieli zabytków oraz pracowników samorządowych zajmujących się opieką nad zabytkami należącymi do gmin, powiatów i województw, a także dla pracowników państwowych i samorządowych służb konserwatorskich.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-282-3 , 428
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2532;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów