Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zasady zarządzania

"Podejmowane w książce zagadnienia są równie silnie osadzone w praktyce, jak i w teorii. Gwarantuje to przyjęta w niej koncepcja metodyczna..."

więcej

Autorzy: Andrzej K. Koźmiński, Dariusz Jemielniak, Dominika Latusek-Jurczak,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0922:W01D08  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

O autorach | str. 11

Wstęp | str. 13

1. Zarządzanie i przywództwo. Role menedżerów | str. 19


Kluczowe pojęcia i definicje | str. 19

Teoria | str. 23

Wskazówki praktyczne | str. 31

Wybrane teorie i poglądy | str. 36

Funkcje zarządzania według Fayola | str. 36

Model normatywny Vrooma-Yettona | str. 37

Przywództwo transformacyjne i transakcyjne | str. 38

Przywództwo adaptacyjne | str. 39

Role menedżerskie | str. 40

Menedżer czy przywódca? | str. 41

Analiza przypadków | str. 41

Przywódca - Der Führer | str. 41

Lider - wzór czy antybohater? | str. 42

Kliniczny przypadek | str. 43

Lee Iacocca | str. 47

Lektury menedżerów | str. 49

2. Formalizacja | str. 51

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 51

Teoria | str. 54

Wskazówki praktyczne | str. 59

Wybrane teorie i poglądy | str. 62

Teoria Maxa Webera | str. 62

Teoria Henriego Fayola | str. 63

Analiza przypadków | str. 64

Cło na książki | str. 64

Swietaudit | str. 65

Pracownik słuchawki | str. 67

Standardy opieki okołoporodowej | str. 68

3. Struktura | str. 71

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 71

Teoria | str. 79

Wskazówki praktyczne | str. 85

Wybrane teorie i poglądy | str. 87

Struktura narzędziem strategii | str. 87

Struktura jako wypadkowa gry o władzę | str. 87

Kładka Fayola | str. 89

Analiza przypadków | str. 90

Specjalizacja i podział pracy w fabryce szpilek | str. 90

Optymalna rozpiętość kierowania | str. 91

Sieć klubów | str. 91

Komputerek | str. 93

4. Organizacja i otoczenie. Równowaga organizacyjna | str. 97

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 97

Teoria | str. 108

Wskazówki praktyczne | str. 115

Wybrane teorie i poglądy | str. 120

Podejście systemowe | str. 120

Interesariusze | str. 122

Podejście sytuacyjne | str. 123

Model pięciu sił Portera | str. 124

Zewnętrzna kontrola organizacji | str. 126

Struktura a otoczenie | str. 127

Zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjnej | str. 128

Analiza przypadków | str. 130

Małe jasne | str. 130

Cebula z internetu | str. 131

Korona z głowy | str. 132

Rząd, który działa | str. 133

Pranie | str. 135

5. Ludzie i motywowanie | str. 136

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 136

Teoria | str. 139

Wskazówki praktyczne | str. 149

Wybrane teorie i poglądy | str. 152

Hierarchia potrzeb | str. 152

Koncepcja ERG | str. 154

Teoria dwuczynnikowa Herzberga | str. 155

Teoria X i Y McGregora | str. 156

Analiza przypadków | str. 157

Samolot | str. 157

Uścisk dłoni prezesa | str. 158

Dolce vita | str. 159

Firma ABC | str. 160

Nowa miotła | str. 163

6. Zarządzanie finansami | str. 169

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 169

Teoria | str. 176

Wskazówki praktyczne | str. 182

Przegląd narzędzi finansowych | str. 185

Opłacalność inwestycji | str. 185

Sprawozdawczość | str. 188

Analiza przypadków | str. 190

Złota jabłoń | str. 190

Iridium | str. 190

LBO | str. 191

Samochody dla zarządu | str. 191

Skąd te wyniki | str. 193

7. Informacja i wiedza | str. 201

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 201

Teoria | str. 205

Wskazówki praktyczne | str. 208

Wybrane teorie i poglądy | str. 214

Rodzaje wiedzy | str. 214

Pomnażanie wiedzy | str. 215

Model uczenia się | str. 216

Pojedyncza i podwójna pętla uczenia się | str. 217

Analiza przypadków | str. 218

To musi być miłość | str. 218

Jak to się robi w 3M? | str. 219

WalMart - zbyt dobry system | str. 220

Zara - moda na informacje | str. 220

"Work Out" | str. 222

8. Kultura organizacji | str. 224

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 224

Teoria | str. 229

Wskazówki praktyczne | str. 235

Wybrane teorie i poglądy | str. 238

Piramida kultury | str. 238

Kultura organizacji a efektywność | str. 243

Analiza przypadków | str. 244

Kultura jako narzędzie | str. 244

Bingo organizacyjne | str. 244

Ślimak | str. 245

Matka, żona i córka | str. 246

Ubezpieczenia dla Arabów | str. 246

Tech4Biz | str. 247

9. Zarządzanie międzynarodowe | str. 251

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 251

Teoria | str. 255

Wskazówki praktyczne | str. 259

Wybrane teorie i poglądy | str. 263

Mikroekonomiczne teorie internacjonalizacji przedsiębiorstw | str. 263

Eklektyczna teoria produkcji międzynarodowej (paradygmat OLI) | str. 264

Różnice kulturowe - badania Geerta Hofstede'a | str. 266

Różnice kulturowe - model Charlesa Hampden-Turnera i Fonsa Trompenaarsa | str. 269

Zarządzanie międzykulturowe - model kultury i komunikacji Edwarda T. Halla | str. 272

Analiza przypadków | str. 274

System franczyzowy - grupa Accor | str. 274

LPP | str. 276

Przejęcie rafinerii Możejki Nafta - geneza transakcji | str. 277

Program "Go Africa | str. 279

Integracja polskich oddziałów firm globalnych | str. 280

10. Marka, wizerunek, marketing | str. 287

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 287

Teoria | str. 296

Wskazówki praktyczne | str. 301

Wybrane teorie i poglądy | str. 304

Rodzaje marek | str. 304

Cztery P | str. 305

Segment rynku | str. 306

Strategie marketingowe | str. 307

Analiza przypadków | str. 309

Marlboro Friday | str. 309

Camel | str. 310

No Logo | str. 311

Trudny język | str. 311

British School | str. 312

Gorzki smak pralinek | str. 313

11. Zarządzanie wartością i strategia organizacji | str. 318

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 318

Teoria | str. 327

Wskazówki praktyczne | str. 337

Wybrane teorie i poglądy | str. 343

Sieć wartości | str. 343

Sklep wartości (value shop) | str. 344

Migracja wartości | str. 345

Przewaga konkurencyjna | str. 346

Model strategii | str. 347

Macierz BCG | str. 348

Analiza przypadków | str. 349

Allegro | str. 349

Gryząc po kostkach | str. 350

Zieloni na Madagaskar | str. 351

Stadiony w Polsce - EURO 2012 i co dalej? | str. 357

12. Innowacje i przedsiębiorczość | str. 360

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 360

Teoria | str. 366

Wskazówki praktyczne | str. 371

Wybrane teorie i poglądy | str. 374

Rodzaje innowacji | str. 374

Krzywa S | str. 375

Naukowe zarządzanie według Fredericka W. Taylora | str. 377

Analiza przypadków | str. 378

Wikipedia - rewolucja informacyjna | str. 378

| str.
Odbija palma? | str. 380

Innowacje w Polsce | str. 381

13. Cykl życia organizacji | str. 384

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 384

Teoria | str. 393

Wskazówki praktyczne | str. 402

Wybrane teorie i poglądy | str. 405

Cykl życia organizacji Greinera | str. 405

Cykl życia produktu Levitta | str. 406

Cykl życia produktu Vernona | str. 407

Zarządzanie cyklem życia produktu | str. 408

Cykl życia branży | str. 409

Analiza przypadków | str. 410

Collegium Invisibile | str. 410

Brakujące cyferki | str. 411

Najlepsze witaminy... | str. 411

14. Zarządzanie różnorodnością | str. 415

Kluczowe pojęcia i definicje | str. 415

Teoria | str. 420

Wskazówki praktyczne | str. 425

Wybrane teorie i poglądy | str. 430

Organizacje monokulturowe i wielokulturowe | str. 430

Kontekst a zarządzanie różnorodnością | str. 431

Nierówności na rynku pracy | str. 432

Analiza przypadków | str. 435

Czy można być dobrym szefem i dobrą matką jednocześnie? | str. 435

Opieka nad dziećmi w Europie | str. 438

Carrefour: porozumienie dla rozwoju | str. 441

Bibliografia | str. 443

Indeks | str. 451


Ukryj

Opis:

Podręcznik Zasady zarządzania przygotowany został przez grono naukowców i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, z jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich uczonych z zakresu nauk o zarządzaniu, profesorem Andrzejem K. Koźmińskim na czele.
Podejmowane w książce zagadnienia są równie silnie osadzone w praktyce, jak i w teorii. Gwarantuje to przyjęta w niej koncepcja metodyczna - każdy rozdział zbudowany jest według tej samej konwencji, która ułatwia nie tylko swobodne przyswojenie formułowanych treści merytorycznych, ale także ich odniesienie do implementacji rzeczywistej. Podręcznik odbiega więc od typowego wzorca takich opracowań spotykanego w literaturze polskiej i zagranicznej. Ambicją autorów jest "nie tylko zapoznanie czytelników ze sposobem myślenia leżącym u podstaw zarządzania, z siatką najważniejszych pojęć i z zestawem kluczowych koncepcji, reguł i teorii, którymi posługują się menedżerowie, ale przede wszystkim umożliwienie im zrozumienia, na czym polega zarządzanie, i rozbudzenie "apetytu" na głębsze poznanie bardziej szczegółowych zagadnień i subdyscyplin nauki zarządzania" [ze Wstępu].

Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Gdański


Podręcznik wyjątkowy: wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom dostarczenia studentom i kadrze zarządzającej zasobu niezbędnej wiedzy prezentującej problemy zarządzania w ujęciu i strukturze tematycznej dostosowanej do czasów współczesnych. Jest on adresowany do studentów i absolwentów studiów wyższych, niezależnie od kierunku, zainteresowanych wiedzą o zarządzaniu. Może być wykorzystywany przez wykładowców podstaw organizacji i zarządzania na wszystkich kierunkach studiów oraz na studiach podyplomowych.

Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Jest to książka wyjątkowa, w której Autorzy zrywają z dotychczasową tradycją pisania podręczników z zarządzania. Tradycyjne podejście ewolucyjne jest tutaj zastąpione podejściem zasobowym. Taki sposób prezentacji problemów zarządzania uczy spojrzenia holistycznego, przy którym łatwiej dostrzec wzajemne zależności prezentowanych koncepcji. Jest to zatem podejście nie tylko nowoczesne, ale - co w tym wypadku szczególnie istotne - zwiększające efektywność procesu dydaktycznego.

Prof. dr hab. Czesław Sikorski, Uniwersytet Łódzki


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3396-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 460
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0922:W01D08 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów