Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wstęp | str. 11

Rozdział 1. Podstawy współczesnej komunikacji lekarskiej
[Jan Doroszewski] | str. 13


1. Zmiany w relacji łączącej lekarza z pacjentem i rozwój nauk medycznych | str. 14

2. Komunikacja na różnych etapach postępowania leczniczego | str. 16

3. Rola języka w komunikacji lekarz - pacjent | str. 19

4. Komunikacja lekarz - pacjent jako system znaków | str. 20

5. Ogólne cechy choroby a komunikacja lekarz - pacjent | str. 21

Bibliografia | str. 22

Rozdział 2. Prawda i prawdomówność w relacjach lekarz - pacjent
[ks. Wiesław Przyczyna] | str. 23


1. Pojęcie prawdy i prawdomówności | str. 23

2. Korzyści płynące z mówienia prawdy klinicznej | str. 24

2.1. Uznanie chorego za pełnowartościową osobę | str. 25

2.2. Zwiększenie efektywności terapii | str. 26

2.3. Podtrzymywanie nadziei | str. 27

3. Sposoby przekazu prawdy klinicznej | str. 28

3.1. Przekaz prawdy w chorobie przejściowej | str. 29

3.2. Przekaz prawdy w chorobie nieuleczalnej niezagrażającej życiu | str. 29

3.3. Przekaz prawdy w chorobie terminalnej, zmierzającej do śmierci | str. 30

4. Rola empatii w przekazywaniu prawdy klinicznej | str. 31

5. Dziesięć zasad przekazywania prawdy klinicznej | str. 32

Bibliografia | str. 33

Rozdział 3. Prawne aspekty komunikacji lekarza z pacjentem
[Zbigniew Czernicki] | str. 35


Bibliografia | str. 42

Rozdział 4. Wybrane psychologiczne aspekty budowania poprawnej komunikacji między lekarzem a pacjentem
[Mariola Kosowicz, Marta Kulpa, Sylwia Świstak-Sawa] | str. 43


1. Wybrane zasady budowania poprawnej komunikacji | str. 45

1.1. Umiejętne słuchanie | str. 45

1.2. Sztuka aktywnego słuchania | str. 46

1.3. Precyzowanie tematu rozmowy | str. 48

1.4. Informacje zwrotne | str. 48

1.5. Kompetentne zadawanie pytań | str. 50

1.6. Empatia | str. 51

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna | str. 53

3. Psychologiczne aspekty prowadzenia wywiadu z pacjentem | str. 53

3.1. Praktyczne zasady prowadzenia wywiadu medycznego | str. 55

3.2. Wybrane przyczyny uniemożliwiające pacjentowi otwarte odpowiedzi w trakcie wywiadu | str. 57

4. Przekazywanie informacji o diagnozie | str. 58

4.1. Kilka wskazówek dotyczących przekazywania informacji o chorobie | str. 59

5. Uprzedzanie o swoich intencjach | str. 61

Bibliografia | str. 62

Rozdział 5. Socjologiczne aspekty komunikacji z pacjentem
[Antonina Doroszewska] | str. 64


1. Rola lekarza (rola zawodowa) i rola pacjenta oraz relacja lekarz - pacjent w socjologii | str. 65

2. Modele komunikacji medycznej | str. 68

3. Kontekst społeczny komunikacji z pacjentem | str. 71

3.1. Organizacja przestrzeni | str. 72

3.2. Nawiązanie kontaktu | str. 75

3.3. Wywiad | str. 77

3.4. Ustalenie diagnozy/wstępne ustalenie diagnozy, które pozwoli na określenie dalszego postępowania | str. 77

3.5. Wspólne podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania | str. 78

Bibliografia | str. 83

Rozdział 6. Kultura języka w porozumiewaniu się lekarza z pacjentem
[Andrzej Markowski] | str. 85


Bibliografia | str. 91

Rozdział 7. Innowacyjna komunikacja między medykami a przewlekle chorymi pacjentami
[Jan Tatoń] | str. 92


1. Wprowadzenie | str. 92

2. Znaczenie innowacyjności w systemowej komunikacji "medycyna - pacjenci z przewlekłymi chorobami" w opiece zdrowotnej i społecznej XXI wieku | str. 93

3. Specjalne cele i metody komunikacji lekarza z pacjentem obejmowanym opieką paliatywną | str. 95

4. Jak wyjątkowy - biologiczny, społeczny i etyczny - charakter relacji lekarza i pacjentów determinuje niepowtarzalne cechy ich wzajemnej komunikacji | str. 96

5. Definicja profesjonalnej komunikacji medyków z pacjentami | str. 100

6. Prywatność i autonomia osoby pacjenta w praktyce skutecznej komunikacji (wskazania dla lekarzy) | str. 101

7. Wpływ osobowości pacjenta na praktykę komunikacji lekarz - pacjent | str. 102

8. Komunikacja jako metoda radzenia sobie ze stresem | str. 104

9. Techniki komunikacji | str. 105

10. Komunikacyjne ograniczenia pacjenta wynikające z wpływów choroby | str. 106

11. Szacunek i empatia ze strony lekarza | str. 108

12. Podawanie informacji o nasileniu objawów choroby lub niepomyślnym rokowaniu | str. 108

13. Wskazówki dotyczące rozmowy o potrzebie dalszych badań klinicznych | str. 109

14. Wywiady lekarskie - profesjonalna komunikacja do celów klinicznych | str. 110

15. Edukacja terapeutyczna jako profesjonalna metoda komunikacji | str. 116

15.1. Pedagogika terapeutyczna | str. 116

15.2. Motywacja terapeutyczna | str. 117

15.3. Wzmacnianie osobowości pacjenta do celów terapeutycznych | str. 118

16. Wpływ lęku przed interwencjami medycznymi na charakter komunikacji lekarz - pacjent | str. 119

17. Lepsza komunikacja lekarza i pacjenta jako szansa zmniejszenia liczby procesów o błąd medyczny | str. 120

18. Podsumowanie | str. 121

Bibliografia | str. 122

Rozdział 8. Komunikacja w pediatrii
[Marek Kulus] | str. 124


1. Otoczenie | str. 126

2. Metody komunikacji | str. 127

3. Nastolatki | str. 129

4. Trudne wiadomości | str. 130

Bibliografia | str. 132

Rozdział 9. Komunikacja lekarza z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
[Tadeusz Parnowski] | str. 133


1. Wprowadzenie | str. 133

2. Ocena stanu psychicznego | str. 134

3. Wywiad przedmiotowy - obiektywizacja informacji | str. 136

3.1. Badanie chorego - wywiad podmiotowy - autoanamneza | str. 138

3.2. Ocena stanu psychicznego | str. 138

4. Kontakt z pacjentem | str. 139

4.1. Urealnianie nieprawidłowych przekonań | str. 143

4.2. Błędy w komunikacji z pacjentem | str. 143

5. Pacjent trudny | str. 144

5.1. Pacjent pobudzony | str. 144

5.2. Pacjent z depresją | str. 145

5.3. Pacjent z psychozą | str. 146

5.4. Pacjent z otępieniem | str. 147

5.5. Konsultacja pacjenta z zaburzeniami psychicznymi na oddziale somatycznym | str. 148

5.6. Pacjent przyjęty do szpitala wbrew swojej woli | str. 149

Bibliografia | str. 150

Rozdział 10. Komunikacja w zespole terapeutycznym oraz pielęgniarki z pacjentem
[Karolina Pietruk] | str. 152


1. Wstęp | str. 152

2. Komunikacja w zespole terapeutycznym | str. 153

3. Środki i systemy komunikacji | str. 153

4. Komunikacja to nie tylko rozmowa - bariery w komunikacji w zespole terapeutycznym | str. 157

5. Relacja pielęgniarka - pacjent | str. 162

6. Komunikacja w chorobie | str. 164

7. Troska w komunikacji (model CARE) | str. 166

8. Postawy rodziny wobec choroby bliskiej im osoby | str. 166

9. Zakończenie | str. 170

Bibliografia | str. 170

Rozdział 11. Holistyczne podejście do chorych na nowotwory
[Janusz Meder] | str. 173


Bibliografia | str. 188

Rozdział 12. Komunikacja lekarz - pacjent w opiece paliatywnej - wybrane problemy
[Jerzy Jarosz] | str. 189


1. Wprowadzenie i podstawowe definicje | str. 190

2. Zagadnienia szczegółowe | str. 192

2.1. Światopogląd medyczny | str. 192

2.2. Akceptacja - pogodzenie się z nadchodzącą śmiercią | str. 194

2.3. Uporczywa terapia | str. 195

2.4. Oczekiwania pacjentów | str. 196

3. Podsumowanie | str. 201

Bibliografia | str. 202

Informacje o autorach | str. 205


Ukryj

Opis:

Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja jest unikatową publikacją prezentującą komunikację z pacjentem jako zbiór wielu umiejętności: humanistycznych i medycznych, teoretycznych i praktycznych. Główną cechą książki jest interdyscyplinarne podejście do omawianego problemu, uwzględniające aspekty językowe, etyczne, prawne, psychologiczne i społeczne związane z komunikacją. W opracowaniu przedstawiono nie tylko pogłębioną analizę wyżej wymienionych elementów, ale także charakterystykę porozumienia z pacjentami w różnych specjalnościach medycznych.

Czytelnik odnajdzie tu praktyczne wskazówki dotyczące m.in.:

  • odpowiedniego sposobu organizacji przestrzeni, w której odbywa się komunikacja,
  • właściwych zachowań językowych wykorzystywanych w rozmowie z osobami chorymi,
  • zasad przekazywania prawdy klinicznej,
  • korzystnych i niekorzystnych metod stosowanych w komunikacji z dzieckiem,
  • komunikacji z chorym psychicznie, z uwzględnieniem różnic w podejściu do pacjenta w zależności od jego stanu psychicznego,
  • skutecznej komunikacji w zespole terapeutycznym.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla lekarzy, dla których odpowiednie porozumienie z pacjentem stanowi podstawowy element pracy. Publikacja jest także wartościowym źródłem wiedzy dla nauczycieli akademickich i studentów różnych dziedzin i kierunków, zarówno humanistycznych (zwłaszcza psychologii, socjologii, polonistyki i filozofii), jak i medycznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3364-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 208
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Nauki humanistyczne / socjologia
Kod: ABC-0778;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów