Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo o notariacie. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe

Publikacja zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu.

więcej

Autorzy: Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko,
Seria:  Przepisy z wprowadzeniem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie po 1 stycznia 2016 r.

Kod: KAM-2526;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 82,60 zł.

Opis:

Aleksander Oleszko – em. profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz prawie rolnym.

Radosław Pastuszko – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Publikacja zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj.:
– ustawę – Prawo o notariacie,
– Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza,
– ustawę o księgach wieczystych i hipotece,
– rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym oraz projekt rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym,
– przepisy postępowania wieczystoksięgowego,
– rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe,
– rozporządzenie w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru.

Wybrane dokumenty poprzedzono wprowadzeniem stanowiącym kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie łącznego stosowania poszczególnych aktów prawnych. Autorzy omawiają m.in.:
– źródła prawa zmieniające ustawy objęte zbiorem aktów prawnych z uwzględnieniem przedmiotu regulacji oraz przepisów intertemporalnych,
– zmodyfikowane oraz nowe rodzaje czynności notarialnych,
– zmianę kompetencji notariusza jako wyraz wzmocnienia autonomii woli stron,
– systemy prowadzenia ksiąg wieczystych,
– rozszerzenie kognicji o wpis w księdze wieczystej w związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Zbiór ułatwi posługiwanie się regulacjami prawnymi odnoszącymi się do wszelkich nieruchomości, dla których są prowadzone bądź zostaną założone księgi wieczyste.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków – notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów. Może stanowić również pomoc dla studentów prawa oraz pracowników naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9835-0 , 364
Rodzaj: kodeks , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2526;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów